Tijgers redden tijdens de Tiger Day

vrijdag, 3 oktober, 2008
Op 28 september vond de traditionele Tiger Day plaats in Wladiwostok en deze wordt ook gevierd in andere landen over de wereld. Dit volgt vlak op lancering van het Global Tiger Initiative, door de president van de Wereldbank samen met grote internationale beschermingsorganisaties en diverse milieuvriendelijke bekendheden zoals Harrison Ford en Ilya Lagutenko. Tiger Day was oorspronkelijk gestart in Rusland en wordt nu ook in Europa en andere plaatsen in de wereld gevierd op de laatste zondag van september.

Regionale en federale functionarissen, wetenschappers en uitvoerders, verantwoordelijk voor bescherming van de tijger in het uiterste oosten van Rusland, worden tijdens het Tiger Day evenement bijgestaan  door vertegenwoordigers van de Wereldbank, WWF (World Wide Fund for Nature), IUCN (International Union for Conservation of Nature), IFAW (International Fund for Animal Welfare), WCS (Wildlife Conservation Society), AMUR, Phoenix Fund, Zoological Society of London, andere leden van de ALTA (AMUR Leopard and Tiger Alliance),  vooraanstaande internationale tijgerexperts van het Smithsonian Instituut en het STF (Save The Tiger Fund) uit Washington DC, en ook door populaire Russische TV persoonlijkheden en muzikanten.

Tussen 26 en 29 september heeft de groep verschillende activiteiten ondernomen zoals:

  • natuurreservaten en plattelands-gemeenschappen in zuidwestelijk Primorye bezocht;
  • overleg gehad met wetenschappers uit het veld en lokale anti-stroopbrigades;
  • deelgenomen aan het Tiger Day Festival, waaronder een filmvertoning, een workshop voor tijgerbescherming en een rondetafel gesprek over tijgerstrategie georganiseerd door de Primorsky Kray Bestuur.

Extra gesprekken op hoog niveau vonden plaats van 30 September tot 1 Oktober in Khabarovsk in samenwerking met de Far Eastern Economic Forum.

Deze evenementen hebben als doel het publieke imago te verbeteren en officiële steun voor de succesvolle pogingen door Russische en international wetenschappers te verstevigen om de populatie van unieke Amur tijgers en hun kostbare natuurlijke leefomgeving te beschermen en onderzoeken. Het is een zeldzaam voorbeeld van hoe gecoördineerde actie daadwerkelijk kan werken op een wereldwijde schaal. Deze samenwerking werd benadrukt tijdens een recent bezoek van Premier Poetin aan Primorsky Kray.

Deze tijgersoort is niet alleen een indrukwekkend symbool voor het Russische verre oosten maar is ook geliefd bij de rest van de wereldgemeenschap. Het voortbestaan van wilde tijgers weerspiegelt ook de gezondheid van de ecosystemen voor het welzijn van zowel mensen als dieren. Het een ononkenbaar teken van de duurzaamheid van regionale economische ontwikkeling, een van de slogans van de aankomende Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) top die in 2012 door Rusland gehouden wordt in Wladiwostok.

De groep zal gesprekken hebben met de Russische functionarissen en specifiek de vooruitgang bespreken van het lopende werk in voorranggebieden en de invoer van de nieuwe federale en regionale tijger beschermingsprogramma’s die baat kunnen hebben van deelname aan het Global Tiger Initiative.

Hierbij inbegrepen kan zijn het internationaal delen van kennis en inspanningen voor het trainen van uitvoerders van bescherming en managers in het milieu bedrijfsleven, maatschappelijke betrokkenheid, wethandhaving en grensoverschrijdende samenwerking, als ook in het ontwerpen van innovatieve financieringsmethodes.

Het Global Tiger Initiative (www.worldbank.org/tigers) verenigt vooraanstaande internationale organisaties, liefdadigheidstichtingen, regionale verenigingen en nationale deelnemers van de 13 tijger landen.
Het doel is om de wereldwijde afname van wilde tijgers te stoppen en om te draaien, door te helpen hun leefgebieden en de basis van hun prooien te beschermen, illegale handel in en smokkel van tijgerdelen te laten afnemen, mens-tijger conflicten te verminderen en handhaving te versterken. Het initiatief roept op om in 2010 de ‘Year of the Tiger’ top te houden waar leiders van deelnemende regeringen en internationale organisaties hun specifieke beloftes om deze unieke wilde dieren te redden kunnen aankondigen.

Gedurende de laatste eeuw is de wereldwijde populatie van tijgers afgenomen van 100.000 naar minder dan 4.000. Experts zeggen dat, tenzij de dreigingen van stropen en het verlies van leefomgeving aanzienlijk worden verminderd, de tijger zelfs kan uitsterven.
Wereldbank president Robert B. Zoellick verklaarde de sterke betrokkenheid van de bank bij het Global Tiger Initiative: ”Net zoals met veel van de andere uitdagingen in duurzaamheid – zoals klimaatverandering, ziekte, of armoede – overdondert de crisis die tijgers bedreigd, lokale competenties en overstijgt deze nationale grenzen. Dit is een probleem dat niet opgelost kan worden door individuele landen alleen. Dit vraagt om een verbond van een lokale verbintenis bijgestaan door diepgaande internationale steun.

“Alleen wereldwijde actie zal de wilde tijgers terug brengen,” zegt Grace Gabriel, IFAW woordvoerder voor de International Tiger Coalition (ITC).

Deelnemers aan het Global Tiger Initiative juichen de recent aangekondigde maatregelen van de Russiche regering om de bescherming van de Amur tijger te versterken toe. De volgende prioriteitsmaatregelen zouden in dit licht overwogen moeten worden:

  • Bedenk strategieën en actieplannen in samenwerking met alle  
  • belanghebbenden om de illegale handel en andere beschermingsnoden te bespreken. Onderzoek en ontwikkel alternatieve en nieuwe financieringsmethodes voor tijgerbescherming.
  • Maak workshops en andere podia voor samenwerking met NGO’s, regeringen en de wetenschapsgemeenschap op nationaal niveau mogelijk om passende modellen voor bescherming te ontwikkelen.
  • Vermeerder aanzienlijk het aantal regeringinspecteurs verantwoordelijk voor de bescherming van tijgers en luipaarden en andere diersoorten en verstrek hen toereikende handhavingrechten.
  • Verhoog aanzienlijk de straffen voor het stropen van prooien in jachtgebieden, voor het bezit van en handel in tijgerhuiden en andere tijgerdelen (gangbare straffen zijn ongeveer 2,000 Roebel, terwijl de potentiële winsten vele malen hoger zijn). Wapens gebruikt door stropers zouden permanent geconfisqueerd moeten worden (op het moment worden geweren teruggegeven aan stropers nadat ze een kleine boete betaald hebben).
  • Beschermde gebieden bieden kernleefgebieden voor tijgers met ruimschoots prooi voor hen om zich voort te planten. In 2007 zijn twee nationale parken opgezet in het leefgebied van de Amur tijger. Meer beschermde gebieden zijn nodig en bestaande beschermde gebieden moeten verbonden worden met corridors.
  • De benodigdheden van luipaarden en tijgers moeten in overweging genomen worden wanneer grote infrastructuur- projecten zoals olie- en gaspijpen gepland worden. De geplande gaspijp route van Sakhalin naar Primorsky Kray bedreigt de laatste overgebleven corridor tussen het tijgerleefgebied in de Sikhote Alin bergen in Rusland en het naastgelegen tijgerleefgebied in China.

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk
Contact phone:
+31 70 335 50 11
Mobiele telefoon:
+ 31 6 14 15 47 58
Contact email:

Deskundigen

Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie