Commerciële walvisjacht: De bewijzen zijn er – wat doen we ermee?

donderdag, 7 februari, 2008
Sydney, Australië
Het eerste fotografisch bewijsmateriaal van de illegale walvisjacht door Japan in de Zuidelijk IJszee is vrijgegeven. Vanaf het Australische douaneschip de Oceanic Viking zijn opnamen gemaakt van de jacht. Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) vraagt zich af hoe lang de Australische regering nog zal wachten om de jagers met dit bewijsmateriaal te confronteren.

Natuurlijk juicht het IFAW de diplomatieke stappen van de Australische regering toe, maar die diplomatie heeft nog steeds niet tot een beëindiging van de jacht geleid. Na recente besprekingen op ministerieel niveau in Tokio heeft de regering toegegeven, dat “in overleg is vastgesteld dat Australië en Japan op dit punt van mening verschillen.” Nu Japan zich echter doof houdt voor de wereldopinie ten aanzien van de zogenaamde ‘wetenschappelijke’ walvisjacht, is krachtdadiger optreden vereist.
 
In opdracht van het IFAW werd een onafhankelijk panel van Australische juristen gevormd, gespecialiseerd op het gebied van internationaal recht (het ‘Sydney Legal Panel’). Volgens dit panel kan de Australische regering Japan via internationale juridische stappen dwingen te stoppen met het doden van walvissen in de Zuidelijke IJszee.
 
“De regering heeft het bewijsmateriaal, de juridische adviseurs én de steun van de publieke opinie om Japan voor een internationaal gerechtshof te dagen en ze te laten stoppen met het illegaal doden van walvissen in de Zuidelijke IJszee.  Dus wat houdt ons nog tegen?”, verwoordt Marcel Bertsch, directeur IFAW Nederland het standpunt van zijn organisatie.
 
“Het walvisprogramma van Japan is onwettig en ze zullen er net zo lang mee doorgaan totdat er een land is dat stappen onderneemt om deze illegale activiteiten aan de kaak te stellen”, aldus Dr. Tim Stephens van het Sydney Legal Panel.
 
“De Australische regering kan nog steeds, al is wel erg laat, een poging wagen de zogenaamd ‘wetenschappelijke’ walvisjacht door Japan op basis van internationale wetgeving een halt toe te roepen. Men zou zich tot het Internationaal Tribunaal voor het Zeerecht kunnen wenden met een verzoek een dwangbevel tegen de Japanse walvisjagers uit te vaardigen.  Het Tribunaal heeft voor de uitvaardiging van zo’n dwangbevel hoogstens 14 dagen nodig”, meent Dr. Stephens.
 
Volgens drie afzonderlijke panels van onafhankelijke, internationale juristen (ingesteld in opdracht van het IFAW) schendt Japan met zijn jachtprogramma talloze internationale wetten en verdragen, waaronder de VN-Zeerechtconventie, het Antarcticaverdrag, de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten van de VN (CITES) en de Internationale Conventie voor de Regulering van de Walvisjacht.
 
“Enkele van de scherpzinnigste juristen ter wereld hebben zich helder uitgesproken.  De Japanse walvisjacht is niet alleen wreed, het is ook een illegale, misdadige activiteit. De bewijzen zijn duidelijk genoeg. Het is hoog tijd dat Australië juridische stappen neemt om een definitief einde te maken aan deze illegale, onnodige en wrede activiteit”, aldus Bertsch.
 
Nederland heeft zich in de afgelopen jaren ambivalent opgesteld in deze kwestie. Nederland spreekt zich wel tegen de jacht uit maar wil ook met Japan blijven onderhandelen. Japan echter heeft de laatste jaren aangetoond dat zij onverstoorbaar doorgaat met de illegale jacht en zulke gesprekken dus geen zin hebben. Een krachtdadiger optreden is noodzakelijk – ook van Nederland.

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+(070) 335 50 11
Mobiele telefoon:
+06 – 14 15 4758
Contact email:

Deskundigen

Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming