IFAW juicht overwinning voor zeehonden toe: Handelsverbod op zeehondenproducten een feit

woensdag, 18 juli, 2007
Den Haag
Een verbod op de commerciele handel in producten gemaakt van zadelrobben en klapmutsen is in Nederland met de publicatie ervan in het Staatsblad (jaargang 2007, nummer 253*) een feit. Vanaf september a.s. zijn de grenzen gesloten voor producten gemaakt van zeehonden - zoals bijvoorbeeld pelsen en olie - afkomstig van de Canadese commerciële zeehondenjacht. Tevens is deze Algemene Maatregel van Besluit (AMVB) een zeer belangrijke boodschap aan de Canadese regering dat Nederland niets meer te maken wil hebben met de wrede commerciële zeehondenjacht die ieder jaar plaatsvindt en waarbij alleen al in de afgelopen jaren miljoenen zeehonden op wrede wijze zijn gedood.
Het IFAW juicht deze overwinning toe. De afgelopen jaren heeft het IFAW intensief strijd geleverd voor een importverbod, in navolging van België waar al sinds het begin van het jaar eveneens importverbod op alle zeehondenproducten is ingesteld.

“Het IFAW wil graag de Tweede Kamerleden van zowel het voormalige als het huidige parlement bedanken die zich voor deze wetgeving hebben ingezet. Vooral de PVDA, VVD en de SP hebben de afgelopen jaren veel moeite gedaan en niet opgegeven ook al was het een langdurig proces. Ook de veelvuldige lobby van de Canadese overheid hebben zij op een goede wijze met keiharde feiten weten te weerleggen. Deze wetgeving zal een grote bijdrage leveren om een einde te maken aan de commerciële zeehondenjacht”, aldus Marcel Bertsch, directeur van het Nederlandse IFAW kantoor.

De Nederlandse en Belgische verboden tonen de Canadese regering dat de markt van zeehondenproducten sterk zal worden teruggedrongen. In het afgelopen jaar is er veel vooruitgang geboekt in Europa om deze handel te doen stoppen. Het Europese Parlement legde al eerder in een schriftelijke verklaring vast te willen streven naar een EU breed verbod.

“Dit is een gedenkwaardige ontwikkeling voor deze campagne. Wij zijn ervan overtuigd dat een Europees verbod zal volgen. Immers, na België en Nederland hebben ook Kroatië, Duitsland, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk openlijk aangegeven dat de handel, die voortkomt uit deze jacht, gestopt moet worden,” aldus Yvette Brook, beleidsmedewerker van het IFAW Nederland.

Het verbod op de handel in zadelrobben en klapmutsen is een verbreding van het reeds bestaande verbod op de handel in pups van deze zeehondensoorten dat reeds begin jaren zeventig op Europees niveau is ingesteld. Het IFAW heeft zich voor een algeheel verbod hard gemaakt aangezien onder de huidige wetgeving nog steeds babyzeehonden, slechts 3 maanden jong, op wrede wijze in Canada worden neergeknuppeld. In Nederland is er sinds 1969 een verbod op het doden van onze inheemse zeehonden, de Gewone zeehond en de Grijze zeehond.

*  Het AMVB, nummer 253: Besluit van 4 juli 2007, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet en het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen – Staatsblad (17 juli 2007).

Opmerkingen voor de redactie:
• In september 2006, riep het Europese Parlement op een einde te maken aan de handel in zeehondenproducten. Een totaal van 425 (van de 732) MEP’s ondertekenden een verklaring. De resolutie vraagt de Europese Commisie een wetsvoorstel voor de import van zeehondenprodukten op te stellen. In oktober 2006 neemt het Europese Parlement een andere resolutie aan op het gebied van dierenwelzijn en verzoekt dringend om een Europees verbod van zeehondenproducten.
• The Parliamentary Assembly van de Raad van Europa (www.coe.int) riep in november 2006 haar lidstaten op om een nationaal verbod van zeehondenproducten in te stellen.
• Italië introduceerde in 2005 een tijdelijk verbod op zeehondenproducten.
• Vorig jaar stemde het Duitse Parlement unaniem voor een motie om de regering te dwingen tot een importverbod op zeehondenproducten. Momenteel is men bezig een wetsvoorstel te maken.
• De Europese Unie introduceerde in 1983 een verbod op zeehondenproducten van whitecoats (pasgeboren zadelrobben, niet ouder dan 12 dagen) and bluebacks (jonge klapmutsen, minder dan 1 jaar oud). Helaas is dit verbod niet effectief genoeg om de huidige handel in huiden van zadelrobben en klapmutsen in Europa te stoppen. Nog steeds wordt op zeehonden gejaagd, nu wanneer ze slechts enkele dagen ouder zijn zodat hun vacht ‘legaal’ verhandeld kan worden.
• Frankrijk is bezig met initiatieven om een nationaal importverbod in te stellen.
• Het Verenigd Koninkrijk heeft laten weten zich sterk te maken voor een Europees verbod.
• De Verenigde Staten en Mexico (beide landen via een “Marine Mammal Protection Act,” die de import/export en marketing verbied van alle zeezoogdieren) en Kroatië hebben ook al een verbod op zeehondenproducten.

Post a comment

Mediacontact

Marielle Snip
Contact phone:
070 - 335 50 11 # 117