Overhandiging origami-olifantjes aan minister Verburg

donderdag, 31 mei, 2007
Den Haag
Door de illegale ivoorhandel zijn de overlevingskansen van bepaalde olifantenpopulaties sterk gedaald. Kinderen van honderden scholen namen daarom deel aan een origami actie van het IFAW om minister van LNV, Gerda Verburg te overtuigen van de noodzaak snel actie te ondernemen. De kinderen presenteerden vandaag de 20.000 zelfgemaakte origami olifanten aan de minister.
Het IFAW schat dat er ieder jaar minstens 20.000 olifanten om hun ivoor worden gedood. Op de CITES-conferentie in Den Haag, die plaatsvindt van 4 tot 15 juni, hebben Kenia en Mali een voorstel ingediend om gedurende 20 jaar een verbod op alle ivoorhandel in te stellen. Een meederheid van alle Afrikaanse landen waarin olifanten leven, steunen dit voorstel. Helaas willen Botswana, Namibie, Zuid-Afrika en Zimbabwe juist een versoepeling van het ivoorbeleid bereiken op de CITES conferentie.

Door middel van de origami-actie wilden de kinderen minister Verburg en de rest van de Nederlands regering ertoe aanzetten het voorstel voor het totale verbod op ivoorhandel eveneens te steunen.

Het feit dat uit onderzoek van het IFAW blijkt dat 85% van de Nederlandse bevolking eveneens vóór sterke steun aan de Kenia/Mali resolutie is, bewijst dat de jonge scholieren niet alleen staan met hun pleidooi.

„Mevrouw Verburg moet naar de bevolking luisteren en zich inzetten voor een beschermende houding van de EU ten aanzien van olifanten. Daarbij moet Europa de wil van de meerderheid van Afrikaanse landen waar olifanten leven respecteren en de ivoorhandel eindelijk een halt toeroepen”, zegt Marcel Bertsch, Directeur IFAW Nederland.

Van de 31 Afrikaanse landen lijden 27 Afrikaanse landen onder de handel in ivoor. Alleen de 4 zuidelijk Afrikaanse landen, Zimbabwe, Namibia, Botswana en Zuid-Afrika profiteren er op korte termijn van”, zegt Michael Wamithi, IFAW olifantenexpert uit Kenya. “De handel in ivoor heeft vooral effect op de olifantenpopulaties in de armere Afrikaanse landen, die al zo’n sterk afgenomen olifantenpopulatie hebben. Alleen een absoluut verbod op ivoorhandel kan deze landen en hun olifanten helpen: Europa moet nu actie ondernemen.”

Post a comment

Mediacontact

Andreas Dinkelmeyer (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+49 173 622 75 39
Contact email: