85% Nederlandse bevolking in enquête vóór 20-jarig moratorium ivoorhandel

donderdag, 24 mei, 2007
Den Haag
Minister Verburg heeft de Tweede Kamer geschreven dat een resolutie van Kenia en Mali het niet zal halen omdat het een procedurele fout zou bevatten. De resolutie komt aan de orde op de CITES-conferentie over handel in bedreigde diersoorten die van 3 tot en met 15 juni wordt gehouden in Den Haag. Verburg is voorzitter. Zij lijkt hierdoor bij voorbaat al een streep te halen door deze resolutie.
Die resolutie omvat een 20-jarig moratorium op ivoorhandel. Beide landen – en met hen vele andere in Afrika en wereldwijd- geloven dat alleen daardoor de olifant te behoeden is voor uitsterven. Een andere resolutie, die van Botswana en Namibië, zijn juist voor versoepeling van de handel waardoor stropers zich gesteund zullen voelen in hun lucratieve, maar illegale en dodelijke activiteiten.

“Verburg zegt olifanten te willen beschermen. Waarom schrijft zij de Botswana/Namibië-resolutie dan niet af. Die luidt het einde van de olifant in door groeiende stroperij. Dit vooringenomen standpunt is een belediging aan het adres van Kenia en Mali”, zei Marcel Bertsch, directeur van het IFAW Nederland, vandaag op een persconferentie in Den Haag.

“Bepaald niet de manier om een dialoog te stimuleren als voorzitter van deze belangrijke internationale vergadering voor de bescherming van bedreigde diersoorten.”

Bovendien blijkt 85% van de Nederlandse bevolking vóór sterke steun aan de Kenia/Mali-resolutie. In opdracht van het IFAW heeft onderzoeksbureau Heliview Research een representatief deel van de Nederlandse bevolking gevraagd wat zij wil dat het standpunt van onze regering is aangaande het verbod op de ivoorhandel. “Tegenover dit machtige aantal kan Verburg niet onverschillig staan”, meent Bertsch.

De Keniaan Michael Wamithi vertelde over zijn ervaringen in het veld. Hij is voormalig parkwachter voor de Kenya Wildlife Services en heeft anti-stropers patrouilles geleid. Op 19 mei zijn drie van zijn voormalige collega’s gedood door stropers tijdens een patrouille bij het Tsavo Game Reserve. Wamithi vreest de nog overgebleven olifanten –tussen de 400 en 600 000- te verliezen aan stropers. Onder de huidige CITES-wetgeving is het immers schier onmogelijk illegale ivoorhandel aan te pakken. Bovendien mag er op beperkte schaal ivoor worden verkocht waardoor stropers in vele landen hun illegale activiteiten hebben geïntensiveerd. Ook zagen smokkelaars over de hele wereld de kans schoon hun illegale ivoor via het legale circuit te verhandelen. Daarom is een totaalverbod op alle handel de enige maatregel die helpt.

Op de persconferentie ging IFAW-expert Yvette Brook ook in op beslissingen die tijdens CITES over haaien, tijgers en walvissen te nemen zijn.

De haring-, doornhaai en de zaagvis moeten beter beschermd worden tegen overbevissing en bijvangst. Om dat te kunnen bereiken moeten de haaien naar CITES bijlage II en de zaagvis zelfs naar bijlage I.

Voor tijgers geldt dat het IFAW tegen het fokken voor commerciële doeleinden is en vindt dat de illegale handel in deze grote Aziatische katten moet stoppen. Dat kan onder andere door het intensiever controleren van de naleving van de wet. Ook de handel in traditionele geneesmiddelen, waarin producten van deze dieren zijn verwerkt, moet worden aangepakt.

Japan blijft de bescherming van diverse walvissoorten ondermijnen. Het IFAW blijft zich ook tijdens deze conferentie weer hard opstellen tegen de Japanse lobby.

Als het gaat om illegale internethandel in ivoor en andere producten van bedreigde diersoorten steunt het IFAW een voorstel van de EU. Zij wil een werkgroep instellen die een internationaal actieplan tegen die illegale handel via internet kan ontwikkelen. Op 15 mei onthulde het IFAW dat bij een steekproef van 8 landen op eBay in een week tijd 2275 illegale ivoren objecten te koop aan werden geboden. Veilingsites blijken een wijdverbreide bron van verwoestende handel en de oorzaak van veel onnodig dierenleed.  Ook het vorig jaar uitgebrachte rapport ‘Gevangen in het net’ over handel in wilde dieren op Nederlandstalige websites toonde aan dat grote hoeveelheden wilde en exotische dieren via sites worden verhandeld.

Post a comment

Mediacontact

Franscé Verdeuzeldonk (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+06-54624779
Contact email: