België eerste Europese land met een importverbod op alle zeehondenprodukten

donderdag, 25 januari, 2007
Brussel
Het Belgisch Parlement heeft vandaag ingestemd met een nationaal importverbod op alle zeehondenproducten. Dit maakt België tot het eerste Europese land met een dergelijk verbod. Dit verbod sluit de grenzen van België af voor de commerciële handel in zeehondenproducten. Het is ook een zeer belangrijke boodschap aan de Canadese regering dat België niets meer te maken wil hebben met de wrede commerciële zeehondenjacht dat ieder jaar plaatsvindt.
Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) juicht deze beslissing toe. De afgelopen jaren heeft het IFAW samen met de Belgische organisatie GAIA strijd geleverd voor een importverbod in België.

“Wij bedanken de Belgische regering, met name de drie ministers die het initiatief hebben genomen die deze mijlpaal hebben gesteund. De steun van het parlement zal een enorme bijdrage leveren om een einde te maken aan de commerciële zeehondenjacht”, aldus Lesley O’Donnell, directeur van het Brusselse kantoor van het IFAW.

“Dit is een gedenkwaardige ontwikkeling voor de campagnes van onze organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland zal volgen. Immers, het door PvdA en VVD ingediende en door de meerderheid van het parlement gesteunde, wetsvoorstel wordt volgende week in de Tweede Kamer behandeld” aldus Marcel Bertsch, directeur van het IFAW in Nederland.

Het Belgisch verbod laat de Canadese regering zien hoe de markt  van zeehondenproducten kan worden teruggedrongen. In het afgelopen jaar is er veel vooruitgang geboekt in Europa om deze handel te doen stoppen. Het Duitse parlement stemde unaniem voor een motie tot het komen tot een EU breed verbod.
Het Europese Parlement legde al eerder in een schriftelijke verklaring vast te willen streven naar een EU breed verbod.

Opmerkingen voor de redactie:

  • Volgens EUROSTAT, heeft België in 2005 producten gemaakt van zeehondenvacht ter waarde van 3,5 miljoen euros van niet-Europese landen en voor 1.3 miljoen euro van EU lidstaten geimporteerd. Zij exporteerde zeehondenbont ter waarde van 3.4 miljoen naar andere EU kantoren. De import van zeehondenolie had een waarde van 4,867 euros.
  •  
  • In September 2006, riep het Europees Parlement op een einde te maken aan de handel in  zeehondenproducten. Een totaal van 425 (van de 732) MEP’s ondertekenden een verklaring. De resolutie vraagt de Europese Commisie een wetsvoorstel voor de import van zeehondenprodukten op te stellen. In oktober 2006 neemt het Europees Parlement een andere resolutie aan op het gebied van dierenwelzijn en verzoekt dringend om een Europees verbod van zeehondenproducten. 
  • The Parliamentary Assembly of the Council of Europe (www.coe.int) riep in November 2006 haar lidstaten op om een nationaal verbod van zeehondenproducten in te stellen.
  •  
  •   In december 2005 doet het Nederlands parlement (VVD en PvdA) een voorstel om de import van producten van zadelrobben en klapmutsen te verbieden. 
  • Italië introduceerde in 2005 een tijdelijk verbod op zeehondenproducten.
  • Vorig jaar stemde het Duitse Parlement unaniem voor een motie om de regering te dwingen tot een importverbod op zeehondenproducten.
  • De Europese Unie introduceerde in 1983 een verbod op zeehondenproducten van whitecoats (pasgeboren zadelrobben, niet ouder dan 12 dagen) and bluebacks (jonge klapmutsen, minder dan 1 jaar oud). Helaas is dit verbod niet effectief genoeg om de huidige handel in huiden van zadelrobben en klapmutsen in Europa te stoppen. Nog steeds wordt op zeehonden gejaagd, nu wanneer ze slechts enkele dagen ouder zijn zodat hun vacht ‘legaal’ verhandeld kan worden.
  • De Verenigde Staten en Mexico (beide landen via een “Marine Mammal Protection Act,” die de import/export en marketing verbied van alle zeezoogdieren) en Kroatië hebben ook al een verbod op zeehondenproducten.

Post a comment

Mediacontact

Monika Schouten (IFAW, Nederland)
Contact phone:
+070-335 50 11 # 117
Contact email: