Wereldwijd verzet tegen het doden van olifanten om hun ivoor

De afgelopen twee weken hebben IFAW-medewerkers in Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en andere landen binnen de EU; Australië en de Verenigde Staten zo’n 290.000 handtekeningen van IFAW-aanhangers aangeboden aan regeringsvertegenwoordigers in hun land. Doel van de actie was om op te roepen tot maatregelen ter bescherming van olifanten tegen stropersactiviteiten en de illegale ivoorhandel.

De handtekeningen werden aangeboden aan de vooravond van de vergadering van het Permanent Comité van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) die kortgeleden plaatsvond in Genève. De CITES-conventie stelde in 1989 een verbod in op de wereldwijde commerciële handel in ivoor, maar heeft sindsdien een voortzetting van de ivoorhandel op beperkte schaal toegestaan.

Het Permanent Comité is het lichaam dat verantwoordelijk is voor de ‘uitvoering’ van CITES. Dit comité bestaat uit regeringsvertegenwoordigers uit de hele wereld, en geeft beleidsadvies en stelt conceptresoluties op die ter beoordeling worden voorgelegd aan de Conferentie van Partijen (van CITES). In de vergadering van deze maand komen onder meer de bescherming van olifanten, de illegale jacht op olifanten en de ivoorhandel aan bod.

In 2011 werd door handhavingsambtenaren meer dan 23 ton illegaal olifantenivoor in beslag genomen.

Zoals het er nu naar uitziet, zal 2012 niet beter scoren. Voor het eerst sinds vele jaren worden op grote schaal stropersactiviteiten gemeld binnen het gehele olifantenleefgebied in Afrika. Zelfs olifantenpopulaties in zuidelijk Afrika die tot voor kort veilig werden geacht, ontspringen niet langer de dans.

Recent onderzoek door het IFAW naar de Chinese ivoorhandel heeft aangetoond dat het aantal olifanten dat om hun ivoor wordt gedood, spectaculair is toegenomen sinds CITES in 2008 groen licht gaf voor de legale verkoop van ivoorvoorraden door vier Zuid-Afrikaanse landen aan China en Japan.

Dit stijgende aantal gedode olifanten mag niet worden genegeerd. Daarom waren deskundigen van het IFAW bij de vergadering aanwezig om ervoor te zorgen dat besluiten die door de afgevaardigden van de deelnemende landen werden genomen, in het belang zouden zijn van de olifanten en hun voortbestaan op de lange termijn.

Ook de miljoenen IFAW-donateurs over de hele wereld die de afgelopen jaren hun stem hebben laten horen voor de olifanten, kunnen niet zomaar worden genegeerd.

De vergadering van het Permanent Comité van CITES vond plaats van 23 tot en met 27 juli. Houd onze verdere berichten over dit onderwerp in de gaten. 

--PT

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie