Walvissen en dolfijnen horen in het wild, niet in een bassin

Ik ben blij met het besluit van het Hongkong Ocean Park om geen witte walvissen uit zee te halen.

Met dit besluit stelt het park een belangrijk voorbeeld voor andere zeeaquariums en zeeparken in Azië. Op 29 augustus maakte het Ocean Park bekend dat het:

“op zoek was naar witte walvissen als onderdeel van de nieuwe Poolavontuurzone, om de aandacht van bezoekers te vestigen op het belang van maatregelen om de klimaatverandering af te remmen. Na een zorgvuldige afweging heeft het park besloten af te zien van de optie om witte walvissen uit het wild naar het park te halen”.

In de Zee van Okhotsk bij Rusland worden elk jaar levende witte walvissen gevangen om aan de vraag van zeeaquariums te voldoen, een stressvolle en potentieel dodelijke ervaring voor de walvissen.

Dieren worden van hun familie en groep gescheiden. Na te zijn weggehaald uit hun natuurlijke omgeving, worden de walvissen overgebracht naar kleine verblijven, waar ze niet alleen hun familie en sociale groep moeten missen, maar ook slechts de beschikking hebben over een fractie van de ruimte die ze in hun natuurlijke leefgebied hebben.

Walvissen en dolfijnen zijn sociale dieren, die zich over grote afstanden verplaatsen. In gevangenschap krijgen ze niet de visuele en auditieve prikkels die ze in hun natuurlijke omgeving gewend zijn. In gevangenschap, waar de ruimte beperkt is en commerciële overwegingen een rol spelen, ontbreken de omstandigheden waarin walvisachtigen hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen en worden hun fysieke en psychische behoeften niet vervuld.

Bij veel dieren leidt de beperkte ruimte tot stress, die vaak tot uiting komt in afwijkend gedrag zoals agressie en een verminderde weerstand tegen ziekten, waardoor veel walvissen voortijdig sterven.

De levensverwachting van walvisachtigen in gevangenschap is zelfs hooguit de helft van die van hun in het wild levende soortgenoten.

Het dierenleed dat veroorzaakt wordt door het vangen, vervoeren en levenslang opsluiten van walvissen en dolfijnen in een klein bassin, is op geen enkele manier te rechtvaardigen op grond van de potentiële educatieve voordelen.

Bij het publiek dat een wegkwijnend dier in een park komt bekijken, wordt de indruk gewekt dat het weghalen van dieren uit hun leefgebied voor het plezier van mensen iets acceptabels is. Ze zullen het gedrag van een gestrest en ongelukkig dier aanzien voor normaal gedrag.

In onze huidige wereld, waarin diersoorten door toedoen van de mens snel in aantal afnemen, is dit niet de boodschap die verantwoordelijke parken en educatieve instellingen aan het publiek zouden moeten meegeven en al helemaal niet aan beïnvloedbare kinderen.

In Azië komen er steeds meer nieuwe zeeparken en zeeaquariums bij. Dit betekent dat er meer walvissen en dolfijnen in het wild worden gevangen.

In Singapore is het Marine Life Park van Resorts World Sentosa negatief in het nieuws gekomen vanwege 27 Indische tuimelaars die in de omgeving van de Solomon Eilanden zijn gevangen. Twee van de gevangen dieren zijn al gestorven.

Walvissen en dolfijnen horen in zee, niet in een bassin, hoe groot hun bassin ook is en hoeveel moeite er ook is gedaan om de natuurlijke omgeving na te bootsen.

Er zijn betere, meer diervriendelijke manieren om het publiek te vermaken en voor te lichten, zonder daarbij het welzijn van de dieren te schaden.

Het IFAW en onze donateurs zijn ervan overtuigd, dat alternatieve educatieve natuurexposities in het Hongkong Ocean Park meer respect zullen opleveren voor in het wild levende dieren en hun leefgebieden.

Het doel van dergelijke exposities is om het publiek in Azië te inspireren tot een verantwoorde levensstijl, die zowel het milieu als het welzijn van dieren ten goede komt.

– GG

Post a comment

Deskundigen

Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming