Walvisjacht IJsland bijna ten einde?

Een bultrug duikt onder naast het walvisexcursieschip Elding in IJsland. Aanbieders van walvisexcursies spreken zich uit tegen de walvisjacht, die de walvissen en daarmee hun inkomstenbron bedreigt.

Het zijn enerverende tijden voor wie de situatie rond de walvisjacht in IJsland volgt. 

In het recente verleden is in IJsland op twee soorten walvissen gejaagd – bijna drie jaar geleden waren gewone vinvissen het slachtoffer en half mei ging het jachtseizoen voor dwergvinvissen weer van start.

De startdatum voor de jacht op gewone vinvissen is 8 juni, maar er heeft zich de laatste tijd een aantal ontwikkelingen voorgedaan.

De aankondiging dat de jacht op gewone vinvissen weer zou starten, stuitte op hevige kritiek van de belangrijkste toerismeorganisaties en aanbieders van walvisexcursies in IJsland. 

Tegelijkertijd lijkt de Amerikaanse regering te overwegen de diplomatieke druk op IJsland op te voeren als de eenzame IJslandse vinvisjager Kristjan Loftsson zijn eenmanskruistocht om IJslands internationale reputatie te bezoedelen, daadwerkelijk hervat. 

Hoe lang krijgt hij nog de vrije hand om IJsland op deze manier in diskrediet te brengen? Dat is de vraag die op dit moment in Reykjavik wordt gesteld.

Tegelijkertijd worden in de media dwergvinvisjagers geciteerd, die zeggen dat hun industrie ten dode is opgeschreven als gevolg van een nieuwe regel die op 21 mei om middernacht van kracht is geworden. 

De nieuwe regel houdt een uitbreiding in van het walvisreservaat in de Faxafloibaai, die ervoor moet zorgen dat er geen walvissen meer kunnen worden gedood in het zicht van walvistoeristen.

De walvisjagers noemen de regel oneerlijk, omdat ze 80% van hun walvissen juist in die wateren buitmaken. Een veelzeggende uitspraak, waarmee de jagers zelf toegeven dat ze de walvissen doden waarvan de aanbieders van walvisexcursies afhankelijk zijn. 

De nieuwe regel was opgesteld door een speciaal voor dit onderwerp ingestelde overheidscommissie. Tijdens het publieksevenement dat we afgelopen zomer in IJsland organiseerden, besteedden we hier prominent aandacht aan. Dit evenement vormde de seizoensafsluiting van ons onderzoek met de Song of the Whale, ons eigen vaartuig waarmee niet-invasief walvisonderzoek wordt verricht.

De afgevaardigde van het IFAW in IJsland verzorgde voor de commissie een presentatie over de noodzaak van het reservaat en ging daarbij eveneens in op de onaanvaardbare wreedheid van de walvisjacht.

IFAW-donateurs over de hele wereld e-mailden de regering naar aanleiding van een uitspraak van de commissie, dat ook rekening moest worden gehouden met de internationale reputatie van IJsland.

De overheidscommissie, de toeristenindustrie, de aanbieders van walvistoerisme en het IFAW riepen allemaal op tot instelling van een groter walvisreservaat dan waarin de nieuwe regel voorziet. 

Het ziet ernaar uit dat de vertrekkende regering beide kanten tegemoet heeft willen komen – met als gevolg dat niemand gelukkig is met het uiteindelijke besluit.

Wat er ook gebeurt, het IFAW zal blijven streven naar een positieve samenwerking met de nieuwe IJslandse regering. 

We zijn in ieder geval zeer geïnteresseerd in de bevindingen van de commissie ten aanzien van de wreedheden waarmee de walvisjacht gepaard gaat. En als in de toekomst verdere uitbreiding van het walvisreservaat nodig blijkt om het groeiende walvistoerisme te beschermen, zullen we ook die ontwikkelingen op de voet volgen.

--RM

Ga voor meer informatie over welke landen zich nog altijd bezighouden met de commerciële walvisjacht naar onze speciale pagina over dit onderwerp.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime