Voorlichting over dierenwelzijn in het Midden Oosten

President-directeur Fred O'Regan  van het IFAW en IFAW-regiodirecteur Midden Oosten Dr. Elsayed Ahmed Mohamed  te midden van een groep lokale studenten in Dubai die zojuist een certificaat van erkenning hebben ontvangen voor het afronden van een seminar over dierenwelzijn.Eerder deze maand ben ik naar het Midden Oosten gereisd voor een bezoek aan het IFAW-kantoor in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het IFAW-kantoor in Dubai is om verschillende reden in een uitstekende positie om het leven van dieren in het Midden Oosten en de rest van de wereld te verbeteren:
 

  1. Het Midden Oosten is een belangrijk doorvoerpunt voor de illegale handel in wilde dieren, en met name de handel in ivoor en levende dieren.
  2. Veel regeringen in de regio zijn erop gebrand de illegale handel in wilde dieren aan te pakken en het dierenwelzijn in het algemeen te verbeteren.
  3. Arabische landen spelen een belangrijke rol binnen instituten als CITES, waar hun stem bij onderwerpen als de ivoorhandel een cruciale rol speelt. Vroeger bemoeiden slechts weinige binnen CITES zich met deze landen. Dat veranderde toen het IFAW documenten in het Arabisch begon te vertalen. Hiermee werd veel waardering geoogst.
  4. Volgens Dr. Elsayed Mohamed, verantwoordelijk voor onze Midden Oosten-kantoor, wordt in de Koran expliciet veel waarde gehecht aan een goede behandeling van dieren. Het is zijn ervaring dat het concept dierenwelzijn door de bevolking wordt omarmd wanneer dit wordt uitgelegd op basis van Islamitische principes.

 

Alleen al in de afgelopen maanden hebben we een voorlichtingscampagne gelanceerd voor het publiek en voor jongeren, hebben we trainingsworkshops gehouden voor politieagenten en douanebeambten, en samengewerkt met overheidsinstanties om dierenwelzijn onder de aandacht te brengen.

Mensen bewust maken van de negatieve kant van producten van wilde dieren en het houden van wilde dieren als huisdier

Eind december hebben we onze Denk Goed Na-campagne gelanceerd op de luchthaven van Dubai, één van ‘s werelds drukste internationale luchthavens. Met deze campagne worden toeristen opgeroepen geen souvenirs van wilde dieren te kopen, omdat een groot deel daarvan wordt gemaakt van bedreigde soorten.

De start van onze campagne viel samen met een aanvullende campagne met steun van het ministerie van Milieu en Water, de Internationale luchthaven Dubai en de politie van Dubai, getiteld Wat u meeneemt, kan u schaden.

In de week waarin ik Dubai bezocht, hield het IFAW een Animal Action-inloophuis voor kinderen. Hier maakten ze kennis met onze campagne Zeg NEE! tegen ivoor en de gevaren van het houden van wilde dieren als huisdier. Als u ook uw stem wilt laten horen tegen de ivoorhandel, teken dan onze petitie.

In het Midden Oosten stijgt de populariteit van wilde dieren als huisdier. Vaak worden dieren als leeuwen- en cheetahwelpen en apen aangeschaft voor de kinderen. Daarom leren we kinderen en ouders dat ze zichzelf en hun gezin in gevaar brengen door wilde dieren in huis te halen, en benadrukken we dat ze de dieren niet de kwaliteit van leven kunnen bieden die ze verdienen, en dat ze ermee bijdragen aan het uitsterven van wilde soorten.

Ambtenaren betrekken bij voorlichting over dierenwelzijn

Eind vorig jaar hield het IFAW in samenwerking met de afdeling Veterinaire Zorg van het ministerie van Openbare Gezondheidszorg van het Emiraat Dubai het eerste dierenwelzijnseminar in het land voor ambtenaren belast met openbare veiligheid en planning. Het seminar werd bijgewoond door zo’n 45 deelnemers van overheidsministeries, -instellingen en -kantoren, het IFAW en K9 Friends, een lokale noodhulporganisatie voor dieren.

Doel van het seminar was het bespreken van mogelijkheden voor het overbruggen van de kloof tussen wetgeving en de algemeen heersende opstelling tegenover dierenwelzijn. De manier waarop mensen tegen dierenwelzijn aankijken, heeft namelijk nog niet dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als de wetgeving, die is aangepast voor een betere bescherming van dieren als honden en katten, paarden en ezels, en wilde dieren als vogels en leeuwen. De deelnemers benadrukten bovendien het belang van training van dierenartsen en hun assistenten, die de bevolking alerter moeten maken op dierenmishandeling.

Verder tekenden het IFAW en het ministerie van Milieu en Water in Dubai een gemeenschappelijke intentieverklaring ter stimulering van milieueducatie en milieubescherming.

Ambtenaren opleiden om de illegale handel in wilde dieren te stoppen

Niet zo lang geleden organiseerden het IFAW en de Emirates Dog Breeders Society, met steun van de politie van Abu Dhabi, de tweede trainingsworkshop Preventie inzake de Smokkel van Wilde Dieren in Abu Dhabi.

Doel van de vijfdaagse workshop was om politieagenten en douanebeambten bewust te maken van de manier waarop illegale wilde dieren het land binnenkomen, ze de technieken te leren herkennen die smokkelaars toepassen om hun smokkelwaar te verbergen, en ze bekend te maken met de diersoorten die vaak illegaal worden gesmokkeld.

Op al deze manieren dragen we onze boodschap uit. Er is nog veel werk te doen, maar ik vind het bemoedigend te zien hoe veel mensen in deze regio het belang van een beter dierenwelzijn hebben omarmd. Samen kunnen het IFAW en de bevolking in het Midden Oosten belangrijke verbeteringen realiseren in het welzijn van zowel mens als dier in deze regio.

[Insert call to action – pledge not to buy wildlife souvenirs, or ban the ivory trade.]

--FO

Help ons de ivoorhandel een halt toe te roepen, zeg NEE! en teken onze internationale petitie.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie