VIDEO: een persoonlijk verslag over de noodhulp aan dieren in Malawi

Een verslag van Peter Howson, hoofd van IFAW’s Noodhulpteam in Malawi. --SW

Mijn naam is Peter Howson, ik ben adviseur aquacultuur en ik kom uit het Verenigd Koninkrijk. Sinds november 2014 ben ik in Malawi, waar ik namens het IFAW betrokken ben bij twee projecten op het gebied van dierenwelzijn.

In eerste instantie werd ik ingevlogen als adviseur om de duurzaamheid van het visfarmproject van het IFAW in Liwonde National Park te verbeteren. Dit project is in het leven geroepen om het stropen van vis uit de rivier Shire tegen te gaan, en tegelijk de lokale bevolking aan een meer duurzaam levensonderhoud te helpen.

De eerste drie maanden van mijn verblijf hier woonde ik in een tent bij de lokale gemeenschap. Ik at, sliep en ademde aquacultuur. Maar dat zou allemaal drastisch veranderen.

In januari 2015 werd Malawi getroffen door grootschalige overstromingen, die grote delen van het land verwoestten. Met name in de lager gelegen zuidelijke regio’s was de situatie ernstig.

De visfarm werd zwaar getroffen, maar gelukkig zijn vissen goede zwemmers. De visvijvers verkeerden over het algemeen in goede staat.

Het zelfde kon helaas niet gezegd worden voor de boerderij- en huisdieren. Zij raakten in de overstroomde gebieden geïsoleerd en hadden te kampen met slechte hygiënische omstandigheden en voedseltekorten. Zwakkere dieren werden simpelweg door het water meegesleurd. De dieren die het wel overleefden, liepen nu gevaar besmet te raken door uitbrekende ziekten.

Veel humanitaire hulporganisaties stuurden snel mensen naar de overstroomde gebieden, maar het IFAW was de eerste dierenwelzijnsorganisatie die in het rampgebied in actie kwam.

Anders dan bij de humanitaire hulpacties was er over getroffen dieren nauwelijks informatie beschikbaar. Het IFAW moest dus helemaal bij het begin beginnen. Omdat ik al in Malawi was, vroeg het IFAW me een snelle inventarisatie te maken van de situatie van de dieren in alle overstroomde gebieden.

Samen met twee dierenartsen uit Malawi woonde ik vergaderingen bij en organiseerde ik groepsgesprekken met heel veel mensen die door de overstromingen waren getroffen. Uit die gesprekken kwam duidelijk naar voren, dat er maar heel weinig informatie beschikbaar was over de dieren, zowel boerderij- als huisdieren.

Uit verslagen van mensen in het gebied bleek, dat veel dieren waren meegesleurd door het water, opgegeten door krokodillen, of simpelweg noodgedwongen in dorpen waren achtergelaten.

Aangezien er nog geen hulpverleningsstructuur was opgezet, besloot het IFAW met spoed een vaccinatiecampagne op te zetten voor de dieren die in de overstroomde gebieden vast waren komen te zitten. Van adviseur aquacultuur in een tent promoveerde ik tot hoofd van een frontlijnteam van dierenartsen bij een overstromingsramp.

Voor mij was het een vanzelfsprekende stap; deze dieren hadden hulp nodig en ik hielp graag.

Twee weken lang werkten ikzelf, twee dierenartsen en twee IFAW-afgevaardigden uit Zuid-Afrika samen met lokale dierenartsen om de dieren te helpen die het dringendst hulp nodig hadden.

Door de snelle inventarisatie die ik had gemaakt, wist ik op welke schaal de operatie zou moeten worden uitgevoerd. Maar waar ik niet van op de hoogte was, en waar ik niet op voorbereid was, was de enorme omvang van de ramp. De gebieden waar we hulp wilden verlenen, waren volledig van de beschaving afgesneden. Bruggen, spoorwegen en wegen waren allemaal weggespoeld. Gebieden waren alleen nog bereikbaar per boot of langs een van de weggespoelde wegen.

We begonnen onze dagen om 3.00 uur, zodat we tegen 6.00 uur ’s ochtends in de rampgebieden aan het werk konden.

De lokale bevolking stroomde massaal toe om hun vee te laten vaccineren tegen modulaire dermatose en hun huisdieren tegen rabiës. De dierenartsen werkten onvermoeibaar in de brandende hitte om zo veel mogelijk dieren te kunnen behandelen. In totaal vaccineerden we meer dan 3.000 koeien en 500 honden, een prestatie van formaat voor zo’n klein team dat met lokale steun opereerde.

Helaas was onze operatie slechts een kortetermijnactie. Er is nog veel meer werk te doen voor deze dieren.

Maar een van de belangrijkste uitkomsten van deze noodhulpoperatie is misschien wel de aandacht die het IFAW heeft weten te vestigen op noodhulp aan dieren.

Ons werk laat overheidsinstanties en non-gouvernementele organisaties zien dat bij rampen ook de dieren hulp nodig hebben. Mensen beginnen langzaam het verband te zien tussen dierenwelzijn en het levensonderhoud van mensen.

Hulp aan dieren zorgt ervoor dat hun overlevingskansen toenemen. En dat vergroot de veerkracht van huishoudens, die daardoor minder kwetsbaar zijn voor toekomstige rampen en tegenslagen.

Dit was mijn eerste ervaring met werk in een rampgebied, en ik heb met eigen ogen gezien dat bij hulpacties de dieren onvermijdelijk op de tweede plaats komen, na de mensen. Desondanks heeft het werk van het IFAW in Malawi ervoor gezorgd dat de vooruitzichten voor dieren in toekomstige rampgebieden veel beter zijn geworden.

Het ministerie van Landbouw en Vee van Malawi zet op dit moment ondersteunende structuren op die ervoor moeten zorgen dat bij een volgende ramp de dieren direct hulp kunnen krijgen.

Ons vaccinatieprogramma was nog maar een druppel op de gloeiende plaat, maar heeft desalniettemin groot succes opgeleverd. Niet alleen voor de dieren in nood, maar ook voor het toekomstig welzijn van mens én dier in deze gebieden, waar het risico op nieuwe overstromingen groot is.

--PH

Lees meer over IFAW's Noodhulpteam op onze pagina hierover.

Post a comment

Deskundigen

Senior Programma Adviseur
Senior Programma Adviseur
Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Katie Moore, Plaatsvervangend vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Plaatsvervangend vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Shannon Walajtys
Hoofd Noodhulpteam
Valeria Ruoppolo IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie