Tweede kans voor olifanten en gewonde wilde dieren in Zimbabwe

Bij mijn recente bezoek aan de Zimbabwe Elephant Nursery (ZEN), samen met IFAW-bestuursleden James Costas en Gregory Mertz, realiseerde ik me opnieuw dat we bij de rehabilitatie van wilde dieren elke dag bijleren. Niet alleen van elkaar, maar ook van elk individueel dier dat we redden.

Ik vind het mooi hoe oprichtster Roxy Danckwerts haar centrum omschrijft als een project dat voortdurend in ontwikkeling is. Aan de professionele, wetenschappelijke kant van rehabilitatie wordt een belangrijke bijdrage geleverd door gepassioneerde dierenbeschermers als Roxy, die vinden dat we deze individuele dieren niet aan hun lot mogen overlaten.

Deze toegewijde mensen moeten alle zeilen bijzetten om direct, op het moment zelf hulp te verlenen. Ze zijn bereid steeds bij te leren en ontwikkelen steeds betere protocollen om voor deze dieren de best mogelijke resultaten te boeken.

Etenstijd voor de weesolifanten in de ZEN.

Het IFAW heeft een lange ervaring met de rehabilitatie van wilde dieren. We lopen voorop met de ontwikkeling van innovatieve aanpakken voor verschillende diersoorten, van weesberen en -tijgers in Rusland, en weesolifanten en -neushoorns in India, tot gestrande dolfijnen en walvissen in de Verenigde Staten. 

We hebben geleerd dat elk dier uniek is. We ontwikkelen best practices en standaard protocollen, maar als we in de praktijk aan het werk zijn en een olifant, giraf of neushoorn in de ogen kijken, dan realiseren we ons dat elk dier uniek is. We beseffen dat elk dier een bewustzijn heeft en net als wij een leven zonder pijn en ellende wil.

We redden individuele dieren, niet alleen om de wilde populaties van bedreigde soorten op peil te houden, maar ook omdat dit is wat ons menselijk maakt, de drang om het leed van andere wezens te verzachten.

Speciaal opgeleide oppassers maken een wandeling met de kalveren van de Zimbabwe Elephant Nursery (ZEN).

We delen deze verhalen met jullie omdat het, met de woorden van Roxy: "belangrijk is om de mensen het verhaal van deze individuele dieren te laten zien. Om mensen ertoe te bewegen verder te kijken dan hun eigen soort... om de overeenkomsten te zien tussen henzelf en een wild dier."

Door deze verhalen te delen, en het werk van de ZEN te steunen, dragen we bij aan een gezamenlijke toekomst waarin er plaats is voor iedereen, mens en dier.

--AD

Post a comment

Deskundigen

Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
James Isiche, Regiodirecteur Oost-Afrika
Regiodirecteur Oost-Afrika
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie