Tijgerland Bhutan: steun voor rol in bescherming van tijgers

Als het gaat om natuurbescherming, dan staat Bhutan op eenzame hoogte. Het IFAW en de Wildlife Trust of India (WTI) zijn dan ook trots op hun ruim vijfjarige samenwerking met Bhutan voor de bescherming van de tijgers en andere wilde dieren in het land tegen stroperij, illegale handel en conflicten met mensen.

Ingeklemd tussen India en China met hun snel groeiende bevolking, vormt Bhutan een oase voor dieren die uitwijken voor conflicten tussen mensen en wilde dieren, verlies van leefgebied door klimaatverandering en stroperij.

De gevarieerde natuur van Bhutan, van de besneeuwde toppen van de Himalaya tot de weelderige bossen langs de grens met India, komt hiermee steeds verder onder druk te staan. Reden voor het IFAW om deze natuur aan te wijzen als leefgebied dat dringend bescherming nodig heeft.

In de afgelopen vijf jaar hebben IFAW en WTI meer dan 800 eerstelijnsmedewerkers in 13 verschillende beschermde gebieden en lokale gebiedsdelen getraind en uitgerust. Hierdoor zijn ze beter toegerust om patrouilles op ruw terrein uit te voeren, conflicten tussen mensen en wilde dieren te voorkomen en te verlichten en stropers op te sporen en af te schrikken. Daarnaast hebben we meer dan 250 handhavingsambtenaren getraind in de opsporing van smokkelaars in Bhutan.

In navolging van het modelproject dat we eerder in India startten, hebben we in samenwerking met het Department of Forests and Park Services (DoFPS) van Bhutan een aantal Rapid Action Projects opgezet. Dankzij deze projecten kan het DoFPS ingrijpen bij noodsituaties met dieren in gemeenschappen. Deze projecten zijn essentieel voor het bouwen van bruggen tussen handhavers en de mensen die het dichtst in de nabijheid van wilde dieren leven. Zo laten we deze mensen zien dat we er ook zijn om hen te beschermen.

Het IFAW en de WTI hebben veel waardering voor de regering van Bhutan en het Department of Forests and Park Services, die bereid zijn samen met ons op te trekken om tijgers overal waar ze voorkomen te beschermen.

--VM

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime