Terugblik: Een oplossing voor het conflict tussen mensen en olifanten in Malawi – hoe is het nu met de olifanten?

In juni 2009 startte het IFAW met een grootschalig project voor de verplaatsing van 83 olifanten van de communale landerijen van Mangochi, aan de oevers van Lake Malawi, naar het Majete Game Reserve.

De problemen tussen mensen en olifanten ontstonden toen de olifanten door een droogteperiode vroeg in de jaren 2000 noodgedwongen de beschermde bosgebieden van Phirilongwe verlieten en zich verspreidden over het landbouwgebied langs de westelijke oevers van Lake Malawi.

In hun zoektocht naar water stuitten de olifanten op boeren die het land ter plaatse bewerkten, een treffen met desastreuze gevolgen. De bescherming van de kostbare maïsgewassen in het dichtbevolkte gebied tussen de steden Mangochi in het zuiden en Mbalamanja in het noorden werd een zaak van leven en dood.

De plaatselijke leiders vroegen de regering in te grijpen, die op haar beurt de hulp van het IFAW inriep. Met hulp van Conservation Solutions slaagde het IFAW er uiteindelijk in 83 olifanten met succes over te brengen naar het Majete Game Reserve in de laaglanden van zuidelijk Malawi, 300 kilometer verwijderd van het conflictgebied.

Free roaming elephants at Majete Wildlife Reserve in Malawi. © IFAW

De verhuizing is inmiddels vier jaar geleden en de 83 olifanten hebben zich definitief gesetteld te midden van het weelderig groen en de rust van het Majete Game Reserve. Hoewel ik het geluk had als een van de teamleden op locatie in Malawi betrokken te zijn bij de verhuizing, is het nu moeilijk te zien welke van deze welvarende olifanten oorspronkelijk uit Phirilongwe komen.

De ooit zo agressieve olifanten die zich het grootste deel van de dag schuilhielden in de heuvels en zich alleen ‘s nachts verplaatsten om contact met mensen te vermijden, zijn nu volledig opgegaan in de oorspronkelijke populatie van het reservaat; ze laten zich nauwelijks nog van hun stuk brengen door de aanwezigheid van mensen.

Tussen het kroost van de kuddes in het reservaat bevindt zich ook het nageslacht van de olifanten van Phirilongwe. De nieuwe generatie heeft gelukkig totaal geen weet van het conflict met de mens waaronder de generatie voor hen zo zwaar gebukt ging. Zij zijn eindelijk vrij om als gewone olifanten te leven.

--NG

National Geographic volgde in het kader van de serie Animal Mega Moves de inspanningen van het IFAW in Malawi; bekijk hier de aankondiging van de serie.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie