Terugblik 2016: politieke en beleidswinst voor dieren

Campagnes van het IFAW hebben op verschillende politieke fronten successen opgeleverd voor de dieren, van bescherming onder internationale verdragen, tot succesvolle voorstellen voor wijzigingen in nationale wetgeving en beleid.

Onze campagnes voor bescherming van dieren leverden een aantal blijvende successen op beleidsgebied op, zowel nationaal als internationaal. Een kort overzicht:

EC lanceert nieuw Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren

De Europese Commissie en het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie hebben een intergouvernementeel Europees Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren gelanceerd. De bekendmaking komt na drie jaar campagnevoeren door het IFAW en biedt een stevig kader waarbinnen Europese landen hun rol in de internationale strijd tegen de illegale handel in wilde dieren verder kunnen uitbreiden.

VS en Frankrijk leggen ivoorverkopen aan banden om de olifant te beschermen

De Amerikaanse regering heeft de laatste hand gelegd aan nieuwe wettelijke beschermingsmaatregelen voor de Afrikaanse olifant. Het is het sluitstuk in een reeks maatregelen voor het dichten van mazen in de wet, om de illegale ivoorhandel in de VS de pas af te snijden. Frankrijk kondigde een volledig ivoorhandelsverbod af. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten volgden op eerdere successen in Amerikaanse staten. Kort na de ivoor- en neushoornhoornverboden in New York en Californië, besloot Hawaii tot forse restricties aan de handel in wilde dieren.

IFAW maakt zich sterk voor bescherming van bedreigde soorten bij vergaderingen IUCN en CITES.

Op de vergadering van de IUCN heeft het IFAW het voortouw genomen bij een resolutie voor bescherming van schubdieren, het meest gesmokkelde dier ter wereld. Op CITES maakten Interpol en het IFAW een langverwachte samenwerking bekend in het kader van IFAW’s tenBoma-initiatief in Kenia. Alle acht de soorten schubdieren, berberapen en papegaaien werden overgeheveld naar Bijlage I en verschillende haaien- en roggensoorten kregen bescherming onder Bijlage II. Een voorstel voor het toestaan van de handel in neushoornhoorn werd tegengehouden en ons Youth Forum for People and Wildlife aan de vooravond van de CoP van CITES, bracht 34 jongeren uit de hele wereld samen om onderling te netwerken en zich te laten informeren en inspireren door de huidige leiders op natuurbeschermingsgebied.

Statusherziening voor schubdieren en Afrikaanse olifanten onder Amerikaanse Endangered Species Act

Na verzoekschriften voor opname van de Afrikaanse olifant en alle nog niet opgenomen schubdiersoorten als bedreigd onder de Endangered Species Act, besloot de Amerikaanse Fish and Wildlife Service in beide gevallen tot een statusherziening. Het verzoekschrift voor schubdieren betrof de zeven nog niet opgenomen schubdiersoorten en was een gezamenlijk initiatief van het IFAW en andere NGO's.

VS verbiedt import van jachttrofeeën van leeuwen in gevangenschap vanuit Zuid-Afrika

De Amerikaanse Fish and Wildlife Service (USFWS) heeft een moedige stap gezet met het verbieden van de import van leeuwentrofeeën afkomstig van leeuwen in gevangenschap in Zuid-Afrika. Zonder een wetenschappelijk onderbouwd beheerprogramma waarmee duidelijke voordelen voor behoud van de soort worden aangetoond, is de import van trofeeën uit de 'ingeblikte' leeuwenjacht naar de VS niet langer toegestaan.

Britse National Wildlife Crime Unit behoed voor wegbezuiniging

Met een uitgebreide lobby door het IFAW en andere NGO's zijn de benodigde middelen veiliggesteld voor behoud van de National Wildlife Crime Unit in het Verenigd Koninkrijk tot 2020 - de langste gegarandeerde financiering ooit in de geschiedenis van de eenheid.

Introductie van een maatschappelijke overeenkomst voor landbescherming voor behoud van de olifant

In de dagen voorafgaand aan de allereerste Giants Club Summit, waarop Afrikaanse leiders bijeen kwamen om voorafgaand aan de historische ivoorverbranding in Kenia de olifantencrisis te bespreken, bracht het IFAW afgevaardigden van landbeschermingsprojecten bijeen voor overleg. Er werd gesproken over de dringende noodzaak van een krachtiger optreden vanuit de gemeenschap en het opstellen van een 'maatschappelijke overeenkomst' voor de bescherming van olifanten.

Successen voor walvissen in Australië

Het IFAW won de rechtszaak tegen NOPSEMA, de autoriteit voor de offshore olie-industrie, en kreeg daarmee toegang tot belangrijke beoordelingsdocumenten over olie- en gasexploratie en de risico's voor walvissen en ander zeeleven voor de kust van Kangaroo Island in Zuid-Australië. Het IFAW maakte zich sterk voor het schrappen van plannen voor olieboringen in de Great Australian Bight (GAB), een belangrijke kraamkamer voor zuidkapers. Het IFAW vestigde de aandacht op de risico's van olie-exploratie voor walvissen in dit gebied, onder meer met het allereerste akoestische onderzoek in de GAB ooit.

--AD

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime