Taalonderwijs als aanjager voor natuurbescherming in Malawi

Basisschool Nanthomba in het Afrikaanse land Malawi ligt gevaarlijk dicht bij Liwonde National Park, waar grote aantallen olifanten, nijlpaarden en krokodillen leven.

Omdat leidingwater in het gebied schaars is, moesten de dorpelingen – in de meeste gevallen vrouwen en kinderen – tot voor kort water halen bij de rivier de Shire, die langs de westelijke grens van Liwonde loopt. Een onderneming die hen gevaarlijk dicht in de buurt van al die dieren bracht. 

Twee jaar geleden heeft het IFAW geholpen bij het opzetten van een visfarm en het oppompen van water uit de rivier naar de groentetuintjes van de dorpelingen. Veel van de leerlingen van Nanthomba zijn kinderen van de dorpelingen die voor hun tuinen en andere behoeften gebruik maken van het water van het visfarmproject. Hun levensonderhoud en kwaliteit van leven zijn daarmee direct beïnvloed door de voordelen die de nieuwe visfarm biedt.

Omdat er in het gebied nog te weinig kennis is over de dieren die in het park leven, en over hun gedrag, besloot het IFAW lesplannen en tekstboeken te ontwikkelen die aansluiten op het reguliere lesprogramma.

Het is de bedoeling dat de nieuwe materialen gebruikt gaan worden voor een naschools programma voor de leerlingen van Nanthomba. Met dit programma leren ze Engels in combinatie met voorlichting over natuurbescherming. Het nieuwe lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met HELP Malawi, dat sinds lange tijd samenwerkt met Nanthomba en de regering van Malawi.

Samantha Musser van het IFAW met de vrijwilligerscoördinator, vrijwilligers en stagiairs van HELP Malawi.

In juni 2015 begon het IFAW met het uitrollen van het pilotprogramma ‘Wild About English: Conservation through Language Learning’ voor leerlingen van Nanthomba in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. In Malawi krijgen leerlingen aanvankelijk les in de lokale taal Chichewa, maar later verandert dit en worden de lessen in het Engels gegeven. Uiteindelijk moeten ze in het Engels examen doen om te worden toegelaten tot de middelbare school.

Gedurende de eerste pilotfase zullen 65 leerlingen uit groep 4, 55 leerlingen uit groep 5 en 33 leerlingen uit groep 6 aan het programma meedoen.

Het is bemoedigend om te zien dat een groot deel van de jongere leerlingen bestaat uit meisjes. Als voedselverbouwers, waterhalers en brandstofverzamelaars en als verzorgers binnen het gezin, spelen vrouwen van alle leeftijden een cruciale rol in het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Door de opleiding van meisjes te steunen kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen over de kennis en vaardigheden beschikken om een positieve invloed uit te oefenen op besluitvorming op het vlak van natuurbescherming binnen het gezin en de gemeenschap.

Twee leerlingen van Nanthomba waren bijzonder geïnteresseerd in de werking van een iPad.

Kinderen die het naschoolse programma volgen, krijgen een voedzame lunch. Dit heeft er, samen met het tekstboek dat de kinderen krijgen, voor gezorgd dat het aantal deelnemers aan het programma is gestegen.

In samenwerking met hun collega’s van Nanthomba hebben vrijwillige docenten van HELP de kinderen een vragenlijst laten invullen om te achterhalen wat ze weten, denken en vinden van de wilde dieren van Liwonde National Park en hun relatie tot de mensen met wie ze het gebied delen.

Na afloop van het programma vullen de leerlingen de vragenlijst nog een keer in, zodat we kunnen zien hoe hun kennis en mening over de natuur door de lessen is beïnvloed.

We hopen dat het IFAW-programma, met deze vernieuwende lesaanpak, zal zorgen voor een meer harmonieuze relatie tussen mens en dier, en uiteindelijk zal bijdragen aan een mooie toekomst voor de jonge deelnemers van Nanthomba.

--LCH

 

Post a comment

Deskundigen

Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Jan Hannah
Projectleider Northern Dogs