Supercycloon Phailin: 3 dagen uit het dagboek van reddingsteam in India

IFAW-WTI dierenarts behandelt een gewonde hoorn.

Het afgelopen weekend werd de oostkust van India getroffen door supercycloon Phailin. De storm bracht de omvangrijkste evacuatie uit de geschiedenis van het land op gang. Bijna een miljoen mensen trokken weg van de kust. Het aantal menselijke slachtoffers bleef dankzij doortastend optreden van de regering beperkt. Tot nu toe zijn 23 dodelijke slachtoffers geteld.

Namens IFAW-WTI (het samenwerkingsverband tussen het IFAW en de Wildlife Trust of India) zijn Radhika Bhagat, dr. Reetika Maheshwari, en Rudra Prasanna Mahapatra ter plaatse om de situatie in kaart te brengen.

Op dit moment bevinden ze zich in Bhubaneshwar (de hoofdstad van Odisha). Vanavond zullen ze overleg voeren met ons netwerk van hulpverleners, NGO’s en andere vrijwilligers uit de kustgebieden, over de omvang van de schade en de maatregelen die moeten worden genomen.

IFAW-WTI heeft voor deze ramp haar Snelle Interventieprojecten (RAP) en Noodhulpnetwerken (ERN) geactiveerd. Bij deze netwerken zijn meer dan 400 dierenhulpverleners uit het hele land aangesloten.

Bij rampen als deze lopen dieren vooral gevaar door gebrek aan voedsel en de verspreiding van ziekten, zo vertelt dr. Reetika Maheshwari, hoofdverantwoordelijke voor de hulpactie in India. Reden voor de hulpverleners om alvast te beginnen met het verzamelen van voedsel en medicijnen.

15 oktober 2013

Het noodhulpteam voor dieren van IFAW-WTI heeft vanochtend het zuidoostelijke kustdistrict Ganjam bereikt en onderzoekt op dit moment hoeveel schade er rondom de stad is aangericht en welke hulp er nodig is voor de dieren in het gebied.

In een aantal districten blijft het gevaar voor nieuwe overstromingen aanwezig. Het onderzoeksteam trekt morgen verder naar Kendrapara, terwijl een ander team, met in de gelederen een dierenarts, in Ganjam blijft om zich daar te ontfermen over dieren die hulp nodig hebben.

Het onderzoeksteam heeft een ontmoeting gehad met functionarissen van de National Disaster Response Force (NDRF) in Bhubaneshwar, die hebben geholpen de samenwerking met hun lokale afdeling in Ganjam in goede banen te leiden. De NDRF heeft daarnaast hulp aangeboden bij het opzetten van kampen in de nabijheid van haar eigen drie mobiele kampen in de zwaarst getroffen gebieden in Ganjam.

Ook zijn er gisteren gesprekken gevoerd met vrijwilligers en dierenartsen om teams samen te stellen waarin alle nodige specialismen zijn vertegenwoordigd en die in de verschillende kampen in Ganjam en Kendrapara moeten gaan helpen.

Op dit moment beschikt het team over de basisbenodigdheden om directe hulp te verlenen aan de dieren die op hun weg komen. Na hun terugkeer in Ganjam zullen ze kampen opzetten waar voldoende mensen, geneesmiddelen, voeder en andere benodigdheden voorhanden zijn. Onze dierenarts dr. Reetika blijft intussen op locatie.

Zodra ons werk in de prioriteitsgebieden Ganjam en Kendrapara vaste vorm heeft gekregen, zullen we proberen onze hulp ook naar andere districten uit te breiden.

Intussen proberen de medewerkers van ons IFAW-WTI-hoofdkantoor in Delhi contact te leggen met alle Divisional Forest Officers in Odisha, te beginnen met de functionarissen in de kustgebieden. Zij weten het beste waar zich wilde dieren in nood bevinden.

Er is ook een verzoek om assistentie ontvangen van de opvang van vogels in het district Srikakulam van Andhra Pradesh, dat grenst aan het district Ganjam in Odisha. We evalueren op dit moment de situatie en we bereiden ons al voor om bij IFAW-WTI aangesloten dierenartsen uit noordoost-India en ervaren vogelhulpverleners en leden van het noodhulpnetwerk uit Delhi naar het gebied te sturen.

16 oktober 2013

Ons hulpverleningsteam heeft een mobiele dierenkliniek ingericht en is al begonnen met de behandeling van dieren. Vanochtend zijn de eerste dieren in het dorp Subalaya behandeld.

Onze hulpverleners zijn nu in drie verschillende districten aan het werk. Tot nu toe zijn meer dan 30 dieren behandeld voor uiteenlopende aandoeningen, waaronder letsel en koorts die ze tijdens de cycloon hebben opgelopen. De dieren zijn ontwormd en hebben extra mineralen toegediend gekregen. De behandelingen zullen in de avond worden voortgezet, als de dieren terugkomen van het grazen.

In een aantal districten blijft het gevaar voor nieuwe overstromingen dreigend aanwezig. Het werk in Subalaya zal vandaag worden afgerond, en het is de bedoeling om de mobiele kliniek morgen naar Birudigada te sturen.

Intussen blijven medewerkers op het IFAW-WTI-hoofdkantoor informatie inwinnen uit verschillende bronnen, om zo goed mogelijk in kaart te brengen waar wilde dieren in nood verkeren.

IFAW-WTI-dierenarts Panjit Basumatary is vertrokken naar het district Srikakulam van Andhra Pradesh, dat grenst aan Ganjam in Odisha, om daar vogels in nood te helpen.

17 oktober 2013

De mobiele medische kliniek in het door Phailin getroffen district Ganjam heeft vandaag meer dan 80 dieren behandeld in het dorp Birudigada. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor hulpacties in de districten Kendrapara en Balasore, waar de cycloon overstromingen heeft veroorzaakt.

Gisteren deed de mobiele kliniek het dorp Subalaya aan, waar zo’n 50 dieren werden geholpen.

We schatten dat alleen al in dit dorp 34 dieren zijn omgekomen. We hebben 80 dieren behandeld. In meer dan 80% van de gevallen betrof het aandoeningen die het gevolg zijn van de cycloon – neusontsteking, stressgerelateerde mond- en klauwzeer en spierverrekkingen.

Het is de bedoeling dat de kliniek morgen twee andere dorpen bezoekt - Madhuruchua en Diandein. De inwoners zijn al op de hoogte gebracht.

De onrust onder de bevolking lijkt eveneens toe te nemen. Dorpelingen gaan met elkaar op de vuist over een vermeende ongelijke verdeling van hulpgoederen onder de mensen. Teamleden die getuige waren van de ongeregeldheden, konden ternauwernood wegkomen. Onderweg werd nog een koe met een snijwond boven de staart behandeld.

In het district Kendrapara werd vastgesteld dat de cycloon zelf niet veel schade had aangericht, maar de daarop volgende overstromingen des te meer. Veel dorpen zijn ingesloten door het water en in veel gevallen onbereikbaar.

Eén van de bezochte dorpen was volledig ingesloten geraakt door het water. De inwoners vreesden dat de rivier nog meer water zou aanvoeren. In deze gebieden is de aanvoer van dierenvoeder een probleem. Ook zijn we bang voor bacteriële infecties in de nasleep van de overstromingen. Zodra de kampen zijn opgezet, zullen we maatregelen nemen om infecties te voorkomen. Veel gebieden zijn overstroomd met zeewater, waardoor voor het vee bestemd voer onbruikbaar is geworden.

Verder meldde het team dat de districten Balasore en Mayurbhanj kampen met zware overstromingen en dat de regering vliegtuigen gaat inzetten voor het droppen van voedselpakketten.

In de aangrenzende staat Andhra Pradesh zijn honderden vogels, vooral Aziatische ooievaars, getroffen door de cycloon. Samen met rehabilitatiedeskundige Saleem Hameed heeft IFAW-WTI-dierenarts Panjit Basumatary 107 vogels behandeld die tijdelijk in een schoolgebouw werden opgevangen. Zes vogels redden het niet. In de loop van de dag werden nog tien nieuwe vogels binnengebracht.

Volgens Saleem gaat het in de meeste gevallen om jonge, onervaren vliegers. Er lijkt een tekort aan voedsel te zijn; er scharrelen meer vogels bij de nestplaatsen rond die dringend meer vis nodig hebben. Ze zoeken naarstig naar restjes en vallen andere dieren – misschien wel hun ouders - lastig die, na de cycloon, druk bezig zijn nieuwe nesten te bouwen.

--SS

Post a comment

Deskundigen

Senior Programma Adviseur
Senior Programma Adviseur
Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Katie Moore, Plaatsvervangend vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Plaatsvervangend vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Shannon Walajtys
Hoofd Noodhulpteam
Valeria Ruoppolo IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie