SUCCES: alle 8 schubdiersoorten krijgen extra bescherming

Dankzij deze stemming krijgen alle soorten nu een gelijke bescherming onder de bijlagen van CITES. En dat is belangrijk, aangezien het voor handhavers vrijwel onmogelijk is om te bepalen van welke soort losse schubben afkomstig zijn.

Bij de bekendmaking van het besluit ging er in de hoofdzaal een applaus op. Na afweging van vier voorstellen voor bescherming van vier Aziatische en vier Afrikaanse schubdiersoorten hebben de partijen besloten alle soorten de hoogst mogelijke internationale bescherming tegen de handel te geven. Schubdieren zijn de meest illegaal verhandelde zoogdiersoort ter wereld.  De besluiten van vandaag zijn een belangrijke overwinning voor behoud van de soort, waarvoor het IFAW jarenlang gevochten heeft.

De besluiten werden genomen op de 17e Conferentie der Partijen (CoP 17) van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) in Johannesburg, Zuid-Afrika. Het resultaat is dat de commerciële handel in alle acht de schubdiersoorten en lichaamsdelen daarvan voortaan officieel verboden is.

Het overleg startte met drie voorstellen over Aziatische schubdiersoorten. Twee daarvan werden zonder enige tegenwerping aangenomen en over slechts één ervan - over het Javaans en het Chinees schubdier - moest worden gestemd.  De uitkomst was overweldigend positief - slechts één land (Indonesië) stemde tegen het voorstel.  Dit leek de stemming in de zaal voor de rest van de dag te bepalen. Twee uur later, toen de vergadering werd hervat, werd het voorstel over Afrikaanse schubdieren zonder bezwaren aangenomen. De partijen hebben nog de mogelijkheid om op de plenaire vergadering op de laatste dag om een herstemming te vragen, maar gezien de overweldigende steun verwachten we niet dat dit zal gebeuren.

Alle schubdiersoorten staan sinds 1994 in CITES-bijlage II, maar de handel in alle Aziatische schubdiersoorten is verboden. Daar komt bij dat schubdieren in de nationale wetgeving van de meeste landen waar ze voorkomen, beschermd zijn.  In verschillende landen waar deze dieren voorkomen, doorgevoerd of verkocht worden, laat de handhaving ernstig te wensen over. Bovendien hebben in veel landen de lichte straffen die worden uitgedeeld deze wetgeving ondermijnd.

De besluiten van vandaag geven alle acht de soorten een gelijkwaardige bescherming onder de bijlagen van CITES. En dat is van cruciaal belang. Het is voor handhavers namelijk vrijwel onmogelijk om te achterhalen met welke soort ze te maken hebben als ze op losse schubben of onbewerkt vlees stuitten.

Dit is een enorme overwinning. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de grote inspanningen die hiervoor zijn geleverd.  Dit is nog geen definitieve oplossing voor de gevaren die schubdieren bedreigen, maar het is een absoluut noodzakelijke stap naar behoud van dit absoluut unieke en ernstig bedreigde dier.

--JF

 

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime