Sterilisatiekliniek draagt bij aan betere huisdierzorg op Cozumel

Jonge vrijwilliger in de sterilisatie-/castratiekliniek op Cozumel. Wanneer gemeenschappen kampen met problemen met honden en katten, werkt het IFAW nauw samen met de bevolking om te bepalen waar precies behoefte aan is. Zo zijn oplossingen op maat mogelijk. En dat is vooral belangrijk wanneer de gemeenschap zelf het idee heeft dat de oorzaak van de problemen simpelweg ligt in het feit dat er 'te veel' honden en katten zijn.

Als onderdeel van ons werk op het Mexicaanse eiland Cozumel hebben we daar een onderzoek gehouden om in kaart te brengen hoe mensen over huisdieren denken en op welke manier ze voor hun dieren zorgen. Deelnemers aan het onderzoek erkenden dat een groot deel van de bestaande problemen wordt veroorzaakt doordat veel puppy's en kittens ongewenst zijn en door het feit dat mensen vaak niet weten wat ze hiermee aan moeten.

Naar aanleiding van deze uitkomst besloot de Humane Society of Cozumel (HSC), met steun van het IFAW, meer sterilisaties uit te gaan voeren. Daarnaast blijft de organisatie sterilisaties en castraties verzorgen voor alle huisdiereigenaren op het eiland, in ruil voor een donatie – voor zover mensen deze kunnen missen.

Sommige eigenaren kunnen zich een kleine donatie wel veroorloven, maar de meesten kunnen eenvoudig geen cent missen.

Mensen van wie het huisdier gratis is gesteriliseerd of gecastreerd, kunnen helpen de boodschap te verspreiden en ook op andere manieren bijdragen aan het welzijn van dieren binnen hun gemeenschap. Don Alberto is hiervan een goed voorbeeld: hij stelde zijn garage beschikbaar voor sterilisatie- en castratieoperaties. En ook Angela droeg haar steentje bij: zij coördineerde de afspraken vooraf en zorgde ervoor dat iedereen begreep aan welke voorschriften men zich voorafgaand aan de operatie moest houden - bijvoorbeeld dat het dier nuchter moet verschijnen en dat dieren op een veilige manier naar de kliniek moeten worden vervoerd.

De kat op de foto werd binnengebracht in een traditionele boodschappentas - hierin blijft het dier rustiger in gezelschap van andere dieren en mensen, is ontsnappen onmogelijk, en is er ondanks het warme weer toch voldoende ventilatie mogelijk.

Eén van de katten in een traditionele boodschappentas.

Ander belangrijk werk waaraan we dagelijks tijd besteden, is het genereren van bekendheid aan ons werk en het geven van voorlichting.

Zo maken we huisdiereigenaren duidelijk dat ze hun hond op hun eigen terrein moeten houden. Daarbij is het echter wel belangrijk om te laten zien dat ze beter een stuk van hun terrein kunnen omheinen, dan dat ze hun hond vastleggen. En als het echt niet anders kan, dan moet worden uitgelegd hoe ze hun hond op een juiste, diervriendelijke manier kunnen vastleggen.

Het is inmiddels enkele maanden geleden dat de HSC een bezoek bracht aan Las Fincas, één van de armste - zo niet de armste - buurten van Cozumel. Het goed geoliede team Mario (docent en buurtcoördinator) en Andrea (een expat uit Canada die vrijwillgerswerk doet voor de HSC) bezocht Las Fincas om de buurtbewoners voor te lichten over verantwoorde huisdierzorg.

En daarmee hebben ze bereikt dat de bewoners nu hun honden en katten willen laten steriliseren of castreren.

Inmiddels zijn er heel wat tripjes naar Las Fincas ondernomen om dieren naar de kliniek te halen, waar ze werden gesteriliseerd of gecastreerd, om vervolgens weer terug te worden gebracht naar hun baasjes. Verder is er ook heel veel tijd en inspanning gestoken in de opvolging na de operaties. Daarbij wordt gecontroleerd of de operatiewond goed heelt en niet geïnfecteerd raakt, en of de geopereerde dieren niet teveel aan de wond likken. Er waren echter zoveel eigenaren die hun huisdier wilden laten steriliseren, dat Mario en Andrea niet alle dieren in hun auto mee terug naar de kliniek van de HSC konden nemen. De vraag naar operaties was zo groot, dat er een campagne op locatie nodig was.

Eigenaren helpen hun honden rustig te houden.En tot mijn genoegen kan ik melden dat deze campagne een doorslaand succes is geweest!

Het was voor het eerst dat de dierenartsenvereniging van Cozumel aan een dergelijk evenement meewerkte. Dokter Lilia en dokter Omar werkten zij aan zij met de dierenartsen en medewerkers van de HSC en de vele vrijwilligers. Zonder de hulp van deze laatsten zou het onmogelijk zijn geweest om het verbluffende aantal van 85 dieren (70 honden en 15 katten) te steriliseren of castreren.

Alle behandelde dieren gingen naar huis met een halsband en identificatieplaatje. De eigenaren kregen het verzoek bij hun hond of kat te blijven, om ze tijdens hun herstel na de operatie bij te staan. Het is bekend dat dieren veel sneller bijkomen als ze liefde en aandacht krijgen en er tegen ze gepraat wordt. Bovendien is het een prima gelegenheid om bijvoorbeeld hun nagels te knippen, hun oren schoon te maken, en eventueel aangetroffen teken te verwijderen.

Dit is vooral ook heel belangrijk voor de eigenaren, omdat ze zo het gevoel krijgen dat ze deel uitmaken van de oplossing en zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun dieren.

Als de dieren tijdens het bijkomen door hun eigenaar in de gaten worden gehouden, kunnen de medewerkers bovendien kostbare tijd besparen, die ze vervolgens kunnen gebruiken voor andere zaken. De huisdiereigenaren werken zij aan zij met medische supervisors. Als de eigenaar ziet dat er iets niet klopt, kan deze direct de supervisor waarschuwen.

Ook is er gelegenheid om vragen te stellen over gedrag, goede voeding en alledaagse problemen waar mensen tegenaan lopen.

Eigenaren praten met elkaar over hun huisdieren en leren elkaar kennen.

Door op deze manier eigenaren te betrekken bij de gang van zaken in de sterilisatiekliniek, wordt niet alleen de band met hun huisdier verbeterd, ook de band tussen buren, en daarmee de hele gemeenschap, wordt verstevigd.

--EF

Post a comment

Deskundigen

Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
Jan Hannah
Projectleider Northern Dogs
Kate Nattrass Atema, Hoofd Programma Huisdieren
Hoofd Programma Huisdieren
IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Projectcoördinator ‘Blijf van mijn Dier’
Shannon Walajtys
Hoofd Noodhulpteam