Spotlight wildcriminaliteit Ethiopië: misdaadbestrijders wapenen met nieuwe kennis en vaardigheden

Ewnetu Bilata, directeur-generaal van natuurbeschermingsorgaan EWCA, volgt een aantal groepsdiscussies op één van de trainingsdagen.Meer dan 30 Ethiopische handhavingsambtenaren waren kortgeleden bijeen voor een vijfdaagse trainingsworkshop over manieren en middelen voor de preventie van de smokkel van wilde dieren.

De speciaal ontwikkelde workshop was een gezamenlijk initiatief van het Ethiopische natuurbeschermingsorgaan EWCA en het IFAW, en was volgens EWCA de eerste van zijn soort in Ethiopië. Het evenement werd bijgewoond door douanebeambten, de federale politie, Defensie, het Nationaal Centraal Bureau van Interpol, de federale rechtbank en EWCA.

Toen Ewnetu Bilata, directeur-generaal van EWCA, bekend maakte dat het Babile Elephant Sanctuary in de afgelopen 12 maanden 30 olifanten had verloren, drukte hij daarmee de deelnemers, docenten en organisatoren van de workshop nog eens met de neus op de feiten: criminele bendes zijn non-stop actief om Afrika en de wereld als geheel te beroven van zijn rijke natuurlijke erfgoed.

De workshop, het eerste project in het kader van een driejarige samenwerking tussen EWCA en het IFAW, werd door zowel de docenten als de cursisten beschouwd als een groot succes. De capaciteiten van de deelnemers zijn duidelijk vergroot, zo blijkt uit een vergelijking tussen een behoeftenanalyse voorafgaand aan de workshop en de conclusies na afloop van vijf dagen workshop.

In de trainingssessies werd onder meer aandacht besteed aan de handelsstatus van verschillende soorten, het identificeren van soorten, wildcriminaliteit en handhaving, internationale handelsconventies en -organisaties, instantieoverschrijdende samenwerking en nationale wetgeving en handhaving. Naast identificatiehandboeken voor onder CITES beschermde soorten kregen de cursisten ook handleidingen over wilde soorten in Ethiopië.

Verstoppertje spelen met 'douanebeambten'

Eén van de praktische oefeningen van de training was een rollenspel, waarin de cursisten douanebeambten of reizigers speelden. Meer dan 90% van de cursisten had nog nooit te maken gehad met dierlijke producten die onder CITES-regelgeving vallen, en had ook nog geen ervaring met de smokkeltechnieken die smokkelaars toepassen. Daarom was het des te interessanter om te zien dat toch nog zo'n 30% van de 'reizigers' werd betrapt op smokkelovertredingen.

Onnodig te zeggen dat aan de andere kant veel 'reizigers' er wel in slaagden hun producten langs de controlepost te smokkelen - één van hen had haar product (schoenen) aangetrokken; een aantal deelnemers had zijn riem omgedaan; het klapstuk was echter een gepolijst stuk onbewerkt ivoor van tien kilo, tot grote frustratie van de 'douanebeambten' en vermaak van de andere 'reizigers' en docenten.

'Douanebeambten' controleren de bagage en documenten van een 'reiziger'.

Dit rollenspel heeft twee belangrijke doelen. Ten eerste te evalueren of de deelnemers hebben begrepen en onthouden wat aan bod is gekomen in de theorielessen over identificatie van soorten, smokkeltechnieken, handhaving en internationale handelsconventies en -regelgeving, en in de andere lessen die in de voorgaande drie dagen zijn gegeven. Ten tweede is het een eye-opener voor de deelnemers om te zien hoe slim, creatief en onconventioneel mensen zich in het dagelijks leven kunnen gedragen als ze zich bezighouden met duistere zaken als het smokkelen van wilde dieren.

Op de markten van Addis Abeba

Tijdens een neponderzoek liepen docenten en cursisten op hun gemak over drie belangrijke markten in Addis Abeba, waar ze net deden of ze geïnteresseerd waren in het kopen van producten van wilde dieren, en in het bijzonder ivoren voorwerpen.

De meeste 'kopers' kregen nul op het rekest, doordat de handelaren achterdochtig waren of in sommige gevallen doordat de verkopers categorisch volhielden dat ze met het oog op de risico's met de handel waren gestopt. En soms waren de 'kopers' gewoon niet vasthoudend genoeg. Slechts een handjevol handelaren gaf aan dat de illegale handel nog altijd bestaat, en dat een opmerkzame en vasthoudende koper nog altijd kan krijgen wat hij wil, tegen een vergoeding uiteraard.

Toen ik zo'n acht jaar geleden voor het laatst in Addis Abeba was, werden producten van wilde dieren, inclusief ivoor, open en bloot op markten aangeboden. Het was daarom een aangename verrassing dat dit keer de meeste handelaren geen ivoor verkochten, en zich ervan bewust waren dat het verhandelen van dit soort producten een verblijf in de cel kan opleveren. En dat is een teken dat de inspanningen van EWCA in de afgelopen twee jaar op het gebied van handhaving en publieksvoorlichting positieve resultaten hebben opgeleverd.

"De afgelopen jaren hebben we, in samenwerking met andere overheidsinstanties als de federale onderzoeksdienst, de federale politie en de rechtbanken, goede en aantoonbare resultaten geboekt. EWCA heeft voor deze instanties voorlichtingsprogramma's verzorgd en de federale politie waarmee wij hebben samengewerkt is nu in staat onderscheid te maken tussen plastic en ivoor," aldus Yeneneh Teka, directeur van het directoraat Natuurontwikkeling en -Bescherming van EWCA.

De heer Teka vertelde verder dat zijn organisatie nog veel meer zou kunnen doen aan voorlichting en maatschappelijke initiatieven, maar dat hierbij het grootste struikelblok het vinden van voldoende middelen is. En dat is nu één van de gebieden waarop de samenwerking tussen EWCA en het IFAW in de komende jaren vooruitgang zou moeten opleveren.

Het vervolg na de workshop

Bij de afsluiting van de workshop deden de cursisten een aantal aanbevelingen en toezeggingen. Zo kondigden ze bijvoorbeeld aan dat ze de vergaarde vaardigheden en kennis met hun collega's binnen hun organisatie zouden delen; dat ze zich hard zouden gaan maken voor de oprichting van een formeel netwerk tussen nationale handhavingsinstanties; en werden er afspraken gemaakt over de verschillende maatregelen die relevante instanties en andere niet-gouvernementele betrokkenen zouden moeten nemen om de preventie van wildsmokkel een overheidsprioriteit te maken.

- EW

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie