Spotlight Panama: Dag één van de jaarlijkse conferentie van de Internationale Walvisvaartcommissie

Patrick Ramage, hoofd van het Walvisprogramma van het IFAW, geeft een kort verslag van de stemming het walvisreservaat in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan.

Een groet vanuit een warm, klam en nat Panama op de eerste dag van de vergadering van de IWC.

Deze dag kende een veelbelovend begin en een historisch moment.

We begonnen met een indrukwekkende video van een school walvissen, vanuit de lucht gemaakt door onze Panamese gastheren en -vrouwen. Je zou bijna denken dat je bij een bijeenkomst van walvisbeschermers verzeild was geraakt… Maar dat bleek na verloop van tijd toch niet helemaal het geval te zijn.

Het eerste agendapunt van gewicht was de reglementswijziging. Als die het zou halen, zou het walvisreservaat in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan er komen.

Vorig jaar had deze "controversiële" reglementswijziging in Jersey tot gevolg, dat de tegenstanders onder aanvoering van Japan de vergaderzaal verlieten.

Het is toch niet te geloven... 

Tien landen voerden argumenten voor dan wel tegen de wijziging aan, waarna de voorzitter rustig maar voortvarend de zaak in stemming bracht. Een historische gebeurtenis, want het was voor het eerst in vier jaar tijd dat er überhaupt tot stemming werd overgegaan. 

Voor dit soort stemmingen is een driekwart meerderheid vereist en terwijl de stemmen een voor een werden voorgelezen, werd langzaam duidelijk dat weliswaar een absolute meerderheid vóór was, maar dat driekwart van de stemmen niet zou worden gehaald. 

Uiteindelijk waren er 38 stemmen voor en 21 tegen, bij twee onthoudingen.

Brazilië, een van de drijvende krachten achter de reglementswijziging, vroeg aandacht voor de democratische meerderheid die zich had afgetekend. Hij merkte op, dat dit zeker niet het einde was en dat de strijd om het walvisreservaat door zou gaan.

Daarmee was de toon gezet…

De landen die aan de kant van de natuurbeschermers lijken te staan, zijn duidelijk in de meerderheid.

Voor resoluties zoals Monaco die heeft ingediend en die door het IFAW worden gesteund, is een absolute meerderheid voldoende. De vraag is nu: krijgen de afgevaardigden de kans om over deze resolutie te stemmen? Dat zou de Verenigde Naties een mandaat geven om de strijd tegen de commerciële walvisjacht voortaan te steunen.  

Later deze week hopen we daar duidelijkheid over te krijgen.

Na de stemming over het walvisreservaat hielden de afgevaardigden zich bezig met de vraag of het agendapunt "de toekomst van de IWC" nu nog springlevend was, of al dood en begraven. 

Het zal geen verbazing wekken, dat discussie al snel van inhoud veranderde en men zich ging bezighouden met de vraag of er nu wel of niet gestemd zou moeten worden. 

De tegenstanders van een stemming vuurden al snel hun eerste salvo's af. 

Gelukkig had de voorzitter geen bezwaar tegen een stemming en beaamde hij min of meer de woorden van de afgevaardigde van Monaco, dat "iets in stemming brengen nog geen oorlogshandeling is".

We zullen zien...

De dag werd besloten met het begin van een – naar het zich laat aanzien – slepende discussie over de traditionele jacht op walvissen door inheemse bevolkingsgroepen. Later meer hierover.

Als u de beraadslagingen op de voet wilt volgen, lees dan onze feeds op twitter - Action4IFAW

--RM

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime