Spotlight Afrika: Concrete maatregelen tegen ivoorhandel na conferentie Botswana

Jaar na jaar neemt het stropen van olifanten toe om aan de groeiende vraag naar ivoor uit het Oosten, voornamelijk China, te kunnen voldoen. Volgens schattingen zijn er alleen in 2012 al tussen de 20.000 en 40.000 olifanten gedood voor hun ivoor © IFAW/K. Prinsloo

Het IFAW was onlangs aanwezig op de laatste dag van de World Conservation Union’s (IUCN) Emergency Elephant Summit in Gaborone, Botswana.

De bijeenkomst bracht top-officials en deskundigen op het gebied van olifanten bij elkaar om te praten over de urgente en noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om het grootste nog levende landzoogdier op aarde te beschermen tegen stropers.

Bij het openen van de bijeenkomst had zijne excellentie, de president van Botswana, Ian Khama een duidelijk en onomwonden boodschap voor de wereld: “De ruimte die er is om dit alsmaar groeiende probleem van illegale ivoorhandel aan te pakken, wordt met de dag kleiner. Als we het tij nu niet keren, zullen toekomstige generaties ons onvermogen om te handelen terecht veroordelen.”

Jaar na jaar neemt het stropen van olifanten toe om aan de groeiende vraag naar ivoor uit het Oosten, voornamelijk China, te kunnen voldoen. Volgens schattingen zijn er alleen in 2012 al tussen de 20.000 en 40.000 olifanten gedood voor hun ivoor.

En dit jaar lijkt het nog erger te worden.

Als deze trend doorzet, is de voorspelling dat binnen tien jaar 20% van alle Afrikaanse olifanten is uitgestorven. Een voorzichtige schatting, maar niet minder verontrustend. 

De auteur (rechts) op de Elephant Summit in Botswana met IFAW regiodirecteur Oost-Afrika, James Isiche.

De IUCN-conferentie nam een resolutie aan die wereldwijde actie tegen stroperij mogelijk maakt, en waarin er overeenstemming is over verschillende maatregelen om het tij voor olifanten ook daadwerkelijk te keren. Eén van de veertien maatregelen, die door alle deelnemende landen onderschreven worden, classificeert de handel in wilde dieren als een ‘serieuze misdaad’.

Deze aanduiding maakt internationale samenwerking op het gebied van handhaving en opsporing mogelijk onder de vlag van de Conventie Tegen Transnationaal Georganiseerde Misdaad van de Verenigde Naties. Zo worden criminelen die stropen, smokkelen of handelen in illegaal verkregen ivoor op een gelijke manier berecht.

Het IFAW prijst de internationale gemeenschap dat zij dit onderwerp serieus neemt en is blij met de actieve benadering en de bereidheid om deze crisis aan te pakken. Waar het op neerkomt is dat we moeten samenwerken om dit gevecht te winnen. Het gaat niet langer om de gedachte achter de samenwerking alleen, we moeten toe naar een concrete systematiek willen we echt verschil maken. We kunnen het stropen, de illegale handel en de toenemende vraag niet afzonderlijk van elkaar bestrijden.

--JB

Voor meer informatie over het IFAW en de bescherming van Afrikaanse olifanten, kijkt u op onze actiepagina.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie