Samen met Rusland werken aan een diervriendelijke samenleving

Het IFAW was vertegenwoordigd bij een rondetafelgesprek met als thema ‘Dierenbescherming en de rol van de burgermaatschappij’

Mijn studie politieke wetenschappen heeft me veel kennis en inzicht opgeleverd, maar in mijn loopbaan bij het IFAW, waar ik sinds 2002 werk, maak ik er niet heel vaak gebruik van. Toch zijn er soms van die momenten die sterke herinneringen aan mijn studietijd oproepen.

Ik denk vooral met plezier terug aan de lessen over de ‘burgermaatschappij’ en ‘non-profitorganisaties’. Ik vond het interessant en inspirerend om te zien hoe mensen zich samen sterk maken voor een bepaald idee, zich verenigen voor een specifiek maatschappelijk belang, en samenwerken met de autoriteiten voor een betere wereld.

Vanuit deze gedachte ging ik als vrijwilliger voor het IFAW aan de slag. Ik wilde zelf ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de samenleving in Rusland.

De tijd verstreek, ik studeerde af en werd een vaste medewerker van het IFAW. Ik werd zelf onderdeel van de burgermaatschappij die ik had bestudeerd en droeg mijn eigen steentje bij aan de ontwikkeling ervan. Ik nam deel aan maatschappelijke initiatieven in Rusland en werkte mee aan petities en publieksevenementen: al die dingen werden onderdeel van mijn normale leven.

Ik vond het dan ook een eer dat ik onlangs als afgevaardigde van het IFAW deel mocht nemen aan het rondetafelgesprek met als thema ‘Dierenbescherming en de rol van de burgermaatschappij’, dat werd gehouden door de Federatieraad van de Federale Vergadering van de Russische Federatie.

Het deed me goed om te zien dat onze inspanningen in de samenleving hun vruchten afwerpen. Zoals gebruikelijk werd er een kort informatieoverzicht over het onderwerp uitgedeeld. Toen ik het doorlas, voelde het alsof ik een overzicht voor mijn neus had gekregen van de resultaten die het IFAW met haar werk in Rusland heeft bereikt.

In het overzicht werd op meerdere plaatsen verwezen naar onze programma’s en rapporten. En daaruit sprak duidelijk erkenning, respect en begrip voor ons werk.

Tijdens het rondetafelgesprek gingen de sprekers in op een humane aanpak van het beheer van honden- en kattenpopulaties. Daarbij kwamen specifiek de volgende onderwerpen aan bod; 

  • Verplichte vaccinatie, chippen, registratie in één gezamenlijke database, ondersteuning van opvangcentra bij herplaatsing, strikt overheidstoezicht op fokkers.
  • Er werd gesproken over de ontwikkeling van regels voor het vangen en houden van in het wild gevangen dieren (oceania, dierentuinen), en over de noodzaak van een verbod op particulier bezit van op de rode lijst en in CITES-bijlagen opgenomen wilde diersoorten, aangezien zulk particulier eigendom illegale activiteiten en zwarte handel in de hand werkt.
  • Er werd tevens gesproken over de noodzaak om met spoed de federale wetgeving aan te passen aan staatsbeleid inzake de behandeling van dieren.

In de afgelopen 20 jaar heeft het IFAW in Rusland overweldigende resultaten geboekt op het gebied van dierenbescherming. Een aantal voorbeelden; 

  • een verbod op de jacht op ringelrobpups
  • een verbod op de jacht op beren tijdens de winterslaap
  • omleiding van de oliepijpleiding rond belangrijke voedselgronden voor walvissen voor de kust van Sachalin
  • betrokkenheid bij de rehabilitatie en uitzetting in het wild van 6 amoertijgers
  • herintroductie van 200 weesberen, tientallen sakervalken en giervalken in hun oorspronkelijke leefgebied
  • bijdrage aan aanpassingen in milieubeschermingswetgeving, waardoor de straffen voor de illegale jacht op, handel in en smokkel van dieren verhoogd zijn.

En de inspanningen van het IFAW binnen de Russische samenleving hebben nog een ander belangrijk resultaat opgeleverd: dierenwelzijn is nu, meer dan ooit tevoren, een belangrijke maatschappelijke waarde. Ook is het IFAW op regelmatige basis betrokken bij de voorbereiding van de federale wet inzake een verantwoorde behandeling van dieren. 

Ambtenaren in de hoogste kringen halen ons werk aan, en veel Russische burgers beseffen dat ze zich niet langer afzijdig kunnen houden. Zij komen in actie en zetten zich in voor een diervriendelijker land dat meer verantwoordelijk omgaat met dieren, zowel onze huisdieren als hun wilde soortgenoten. Ze willen een betere wereld voor beren en tijgers, walvissen en zeehonden, schildpadden en vogels, en al die andere diersoorten.

--EZ

Lees meer over IFAW's werk voor weesbeertjes en ons Berenopvangcentrum in Rusland.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime