Samen met Interpol wildlifecriminaliteit bestrijden

Azzedine Downes, president-directeur van het IFAW ondertekent een overeenkomst met Noboru Nakatani, algemeen directeur van IGCI (Interpol Global Complex for Innovation), voor een verdere uitbreiding van de toch al nauwe samenwerking van het IFAW met Interpol.

Wildlifecriminaliteit kan alleen worden gestopt als organisaties met een breed spectrum aan specialismen en toezichtcapaciteiten met elkaar samenwerken. Alleen zo kunnen we effectief stropers- en smokkelpraktijken aanpakken en de vraag naar wilde dieren bestrijden, die de meest tot de verbeelding sprekende soorten op onze aarde laten verdwijnen.

Handhavingsinstanties kunnen het niet alleen. Ze moeten samenwerken met publieke en particuliere instanties. Die kunnen niet alleen een specifieke expertise inbrengen, maar ook fungeren als een communicatiekanaal naar zowel hun eigen publiek en achterban, als naar het algemene publiek.

Ik ben aanwezig op de tweede jaarlijkse Interpolconferentie Naleving en Handhaving van Milieuwetgeving in Singapore, waarop wordt gesproken over alle aspecten van milieucriminaliteit.

Op deze conferentie komen Interpols onmisbare partners in de strijd tegen wildlifecriminaliteit bijeen - van operationeel managers en onderzoekers tot topmensen van non-gouvernementele organisaties en particuliere bedrijven. Gesproken zal worden over de problemen en de vooruitgang die is geboekt sinds de vorige conferentie in Nairobi in 2013.

Vandaag spreek ik over wildlifecriminaliteit met een indrukwekkende groep inspirerende leiders op dit gebied. Ik deel het podium met secretaris-generaal John Scanlon van CITES; Crawford Allan, programmadirecteur Wildlifecriminaliteit en Illegale Handel bij TRAFFIC; en Deborah Harris, hoofd van de afdeling Milieucriminaliteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Interpol en het IFAW werken al sinds 1996 samen. In 2013 sloot het IFAW als eerste non-gouvernementele natuurbeschermingsorganisatie een MvO met de Interpolafdeling Milieuveiligheid. Doel van dit memorandum van overeenstemming was uitbreiding van de internationale steun voor handhavingsinspanningen ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde wildlifecriminaliteit.

We hebben al in talloze projecten samengewerkt. Een goed voorbeeld is Operatie Worthy, Interpols grootste grens- en instantieoverschrijdende handhavingsoperatie ooit voor het oprollen van de ivoorhandel in 2012. Ook leverden we belangrijke steun aan Operatie Infra Terra, een project dat vorig jaar is gestart om voortvluchtige milieucriminelen over de hele wereld op te sporen.

Het is de bedoeling om deze nauwe samenwerking met Interpol dit jaar nog verder uit te breiden.

Gisteren heb ik een overeenkomst ondertekend met Noboru Nakatani, directeur van het IGCI (Interpol Global Complex for Innovation). Hiermee willen we het volgende bereiken:

  • Samenwerkingsgebieden in kaart brengen voor de ontmanteling van criminele ondernemingen die zich bezighouden met de smokkel van wilde dieren, op zowel internationaal als regionaal niveau.
  • De capaciteit, mogelijkheden en samenwerking van Interpol-lidstaten uitbreiden, om de onwettige exploitatie van wilde dieren en andere natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan.
  • Uitgebreide analyse van overtredingen van wildlife- en boswetgeving in Interpol-lidstaten en analyse van hun huidige binnenlandse preventieve en gerechtelijke aanpak van deze overtredingen.
  • Operationele ondersteuning bieden aan lidstaten bij de handhaving van milieucriminaliteit en milieuwetgeving.

Met de speciale trainingen ter preventie van de smokkel van wilde dieren van het IFAW, die zijn gegeven in 81 workshops in zo'n 38 verschillende landen, zijn al meer dan 2.800 deelnemers opgeleid. Veel van deze trainingen zijn in samenwerking met Interpol gehouden.

Door verdieping van de samenwerking tussen Interpol en het IFAW, en een uitgebreidere samenwerking tussen tal van organisaties bij specifieke initiatieven, zijn dieren over de hele wereld beter beschermd tegen de dodelijke gevolgen van wildlifecriminaliteit.

--AD

Lees meer over wat het IFAW doet om wildlifecriminaliteit aan te pakken.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie