Populatie bosolifanten gedaald met 81.5%

Het IFAW verhuisde een popualtie bosolifanten in 2014 in Ivoorkust.

Stropers slaan weer toe: net als hun soortgenoten op de savanne, hebben de bosolifanten in Centraal Afrika te lijden onder een enorme daling van hun populaties. Dit blijkt uit recent onderzoek.

Het Minkébé National Park in Gabon wordt gezien als één van de belangrijkste leefgebieden van bosolifanten, hier leefde de grootste populatie bosolifanten van Centraal Afrika. Helaas is deze situatie drastisch veranderd. Wetenschappers stelden vast dat de populatie de afgelopen tien jaar met 81,5% gedaald is. In 2004 leefden er nog 35.404 olifanten in het park, in 2014 nog slechts 6.542.

De hoofdoorzaak van deze afname is stroperij, zowel in het land zelf als grensoverschrijdend in de landen Kameroen en Congo, zoals de bewijzen aantonen. Tussen 2012 en 2015 werden 161 door stroperij omgekomen olifanten gevonden. Een groot deel van de internationale inbeslagnames van ivoor zijn terug te traceren naar de driehoek Kameroen, Gabon en Congo.

Dit verlies, wat niet voorzien was door experts, is een gigantische tegenslag voor het voortbestaan van de soort. Het wordt tijd dat de internationale gemeenschap actie onderneemt en het uitsterven van de bosolifant tegen gaat.

--AM

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime