Partner in de spotlight: Interpol neemt het voortouw in de strijd tegen de wildlife crime

Grace Gabriel van het IFAW spreekt op een Interpolconferentie in Bangkok, Thailand.Ik schrijf dit blog tijdens een internationale bijeenkomst van wetshandhavers in Bangkok, Thailand. De afgevaardigden zijn uit alle delen van de wereld samengekomen om zich te buigen om de criminaliteit met betrekking tot wilde dieren aan te pakken. De sprekers lieten buitengewoon verontrustend beeldmateriaal zien van levende dieren, die in de handen van smokkelaars waren gevallen. Ook waren er eindeloze reeksen foto’s van tijgers, olifanten en neushoorns die op barbaarse wijze door stropers zijn gedood. De illegale handel in ivoor en neushoornhoorns is van enorme omvang, evenals het gevaar dat stropers vormen voor de tijgers.

Het goede nieuws is dat Interpol de politie, douane en NGO’s bij elkaar heeft gebracht, zodat we met vereende krachten deze wrede handel, die het welzijn van dieren ernstig schaadt, kunnen aanpakken. Dit is alweer de 23e keer dat de werkgroep Natuur- en milieucriminaliteit van Interpol vergadert. Voor het IFAW is deze vergadering een interessant podium om ons werk, onze zorgen en aanbevelingen onder de aandacht te brengen van wetshandhavers over de hele wereld.

Grace Gabriel, directeur IFAW-Azië, gaf presentaties over de inspanningen van het IFAW op het gebied van handhaving. Ook gaf zij commentaar bij een aantal Interpolprojecten die met steun van het IFAW tot stand zijn gekomen. Daarnaast wees ze erop dat internet, als ‘s werelds grootste handelsplatform, een belangrijk niet-gereguleerd handelskanaal biedt aan criminelen om geld te verdienen aan het doden en verkopen van wilde dieren.

Grace vertelde haar publiek van handhavingsambtenaren dat het IFAW al sinds 2004 de online handel in wilde dieren volgt en dat we verbijsterd zijn over de vele voorwerpen die online te koop worden aangeboden. In vrijwel geen enkel geval wordt moeite gedaan om de legale status van het ivoor aan te tonen of te verwijzen naar het websitebeleid, dat soms zelfs de handel in bepaalde producten, zoals ivoor, ronduit verbiedt.

De samenwerking tussen ons kantoor in China en de Chinese overheid heeft geleid tot een krachtige aanpak van een groot aantal Chinese sites waarop ivoor en andere producten van wilde dieren werden aangeboden. In sommige gevallen werd de handel zelfs tijdelijk helemaal stilgelegd. Dat neemt niet weg dat we ook in de toekomst waakzaam moeten blijven voor handelaren die het internet willen gebruiken als platform voor hun illegale handel.

We deed ons goed te horen dat een aantal landen naar aanleiding van ons werk online onderzoeken wil gaan uitvoeren. Ik begreep zelfs dat het IFAW-rapport Gevangen in het net in Tsjechië heeft geleid tot een verbetering van de wetgeving op het gebied van online handel in wilde dieren.

Deze illegale handel in wilde dieren heeft helaas niet alleen op dieren, maar ook op mensen een verwoestend effect. Bill Clarke van Interpol opende één van de bijeenkomsten met het trieste nieuws dat kortgeleden een Keniaanse ranger van in de veertig was doodgeschoten tijdens het uitoefenen van zijn werk om olifanten en andere wilde dieren te beschermen. Zoals Bill aangaf, is het belangrijk erbij stil te staan dat ook de menselijke prijs die voor deze handel betaald wordt steeds hoger wordt.

Deze internationale illegale handel in wilde dieren brengt het voortbestaan van onze natuur in gevaar en kan er bovendien toe leiden dat we aan onze kinderen een wereld zonder tijgers en neushoorns nalaten. Het is bemoedigend om te zien hoe landen zoals het gastland van deze conferentie, Thailand, zich inspannen om deze handel uit te bannen.

Interpol neemt daarbij het voortouw met het project ‘Predator’ (Roofdier), waarmee controle- en douaneactiviteiten worden gebundeld om de tijgers die er nog zijn, te beschermen, en het project ‘Wisdom’ (Wijsheid), ter bestrijding van de illegale handel in ivoor en neushoornhoorn.

Het IFAW is blij het project Wisdom, en daarmee samenhangende projecten, te kunnen steunen. Naast onze bewustmakingscampagnes voor consumenten zijn het dit soort projecten die ervoor kunnen zorgen dat deze tot de verbeelding sprekende dieren behouden blijven voor toekomstige generaties.

--TMS

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie