Opnieuw een zware slag voor de zeehondenindustrie

Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) meldt verheugd dat het Europese Hof een beroep heeft afgewezen dat was ingesteld tegen het Europese verbod op de handel in zeehondenproducten.

Met dit beroep riepen een aantal belangrijke spelers uit de Canadese en Noorse zeehondenindustrie, gesteund door Inuit-belangenorganisaties, het Europese Hof op om het eerder door de EU ingestelde verbod op de handel in producten uit de commerciële zeehondenjacht, te herroepen.

Het Hof verklaarde het beroep niet-ontvankelijk omdat er geen relevante wettelijke grondslag voor het beroep was en de indieners ervan onvoldoende direct en persoonlijk betrokken zijn bij het verbod.

Een tweede zaak die door dezelfde groep is aangespannen en waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de voorwaarden die worden gesteld aan het op de Europese markt brengen van zeehondenproducten, moet nog door het Hof worden behandeld.

Het Europese verbod op zeehondenproducten wordt nog op heel veel andere manieren aangevochten, maar het recente besluit is een positieve stap naar de instandhouding van deze belangrijke wetgeving waarvoor we zo hard hebben gevochten.

IFAW’s zeehondenteam in de EU zal zich blijven inzetten voor de verdediging van het Europese verbod en die zwaarbevochten overwinning voor de zeehonden. Onze internationale teams blijven zich inzetten voor een beperking van de vraag naar zeehondenproducten, om bestaande markten op te heffen en de wreedheden van de commerciële zeehondenjacht aan de kaak te stellen.

In de strijd tegen overheden en industrieën die over veel geld beschikken, zijn er geen gemakkelijke overwinningen te behalen, maar het resultaat van deze zaak is een nieuwe, kleine overwinning die u hopelijk net zo toejuicht als wij.

-Sheryl Fink

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime