Opheffing wereldwijd verbod op commerciële walvisjacht dreigt tijdens vergadering Internationale Walvisvaartcommissie

maandag, 10 september, 2018
Londen

international whaling commission 2018

Afgevaardigden vanuit de hele wereld zijn sinds maandag in het Braziliaanse Florianopolis bijeen voor de opening van de 67e vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC). Voor- en tegenstanders van de walvisjacht zullen worden gevraagd om een controversieel voorstel van Japan, dat het mondiaal verbod op de commerciële jacht dreigt te ondermijnen, aan te nemen of te verwerpen.

Deze cruciale vergadering van de IWC, die door afgevaardigden van ca. 80 lidstaten wordt bijgewoond, duurt een week. Tijdens deze tweejaarlijkse bijeenkomst zal het door Japan ingediende pakket met 'voorstellen voor de toekomst' worden bestudeerd. Maar dit pakket is niet toekomstgericht, integendeel: het wil de IWC terugvoeren naar de beginjaren waarin zij de jacht reguleerde, en dat zou meteen het einde van het jachtverbod betekenen.

Volgens het voorstel zou de IWC vanaf 2020 commerciële vangstquota's in moeten gaan stellen voor een aantal walvispopulaties. Maar het voorstel rept met geen woord over hoe zo'n commerciële jacht effectief in de hand gehouden zou kunnen worden, en daardoor dreigt het onderscheid tussen de commerciële jacht en de jacht door inheemse bevolkingsgroepen te vervagen.

Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) is tegen het voorstel van Japan en doet een dringende oproep aan de leden van de IWC om het af te wijzen. Het IFAW roept de regeringen van de betrokken landen op om in plaats daarvan inhoudsvolle voorstellen te steunen die het huidige werk van de IWC ter bescherming van walvissen bevorderen, omdat walvissen in deze tijd door meer gevaren dan ooit bedreigd worden.

Patrick Ramage, directeur van IFAW’s Marine Programme: “Deze vergadering is van cruciaal belang. De IWC zou een 21ste-eeuwse walvisbeschermingsinstantie moeten zijn, niet een oude walvisvaardersclub. De lidstaten moeten nu de rijen sluiten en stappen zetten ten gunste van walvissen. Ze mogen zeker niet toestaan dat deze Commissie wordt teruggezogen naar een vervlogen verleden: de tijd van de commerciële walvisvaarders."

Als tegenhanger van het voorstel van Japan presenteert gastland Brazilië met de Verklaring van Florianopolis een positieve visie voor de IWC, waarin de centrale rol van walvissen in het ecosysteem wordt onderkend, evenals het belang van walvistoerisme voor kustgemeenschappen. Het IFAW zou steun van de leden van de IWC hiervoor toejuichen.

Ramage licht toe: “Walvistoerisme in nu een industrie waarin wereldwijd meer dan $2 miljard omgaat – en de walvissen, alle betrokkenen en de kustgemeenschappen varen er wel bij. Nieuw en recent onderzoek laat zien hoe belangrijk walvissen voor mariene ecosystemen zijn en reikt de IWC overtuigende argumenten aan om het vizier volledig gericht te houden op het herstel van alle walvispopulaties en geen opening meer te laten voor verdere uitbuiting van deze dieren.”

Daarnaast doet het IFAW een dringende oproep aan de aangesloten landen om de hervatting van de jacht op vinvissen door IJsland deze week op de agenda te zetten. Deze jacht heeft al tot een storm van internationale verontwaardiging geleid toen een zeldzame kruising tussen een blauwe en een gewone vinvis werd geharpoeneerd.

Het IFAW roept de lidstaten ook op om tal van andere belangrijke voorstellen te steunen, die de door de IWC ingezette koers ter bescherming van walvissen bevorderen. Dit betreft onder andere voorstellen ter beperking of voorkoming van geluidsoverlast onder water, botsingen met schepen, en verstrikking in achtergelaten visnetten.

Ook vragen we natuurbewuste landen om een hernieuwd voorstel te steunen voor het instellen van een walvisreservaat in het Zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan. Het zou de kansen voor walvistoerisme in dit gebied vergroten en meer niet-invasief onderzoek naar walvissen stimuleren. Dat levert namelijk meer betrouwbare en nauwkeurige informatie op over walvispopulaties en over de gevaren die ze bedreigen dan de jacht 'voor wetenschappelijke doeleinden' ooit heeft voortgebracht.

Het IFAW is tegen de walvisjacht, omdat die wreed en zinloos is. Er is nu eenmaal geen humane manier om een walvis te doden. Verantwoorde vormen van walvistoerisme bieden een humaan en economisch levensvatbaar alternatief dat beter is voor walvissen en de mensen in het gebied meer duurzame vormen van levensonderhoud aanreikt.

 

Post a comment

Mediacontact

Clare Sterling
Contact phone:
+44 (0)7917 507717
Contact email:

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime