Ondanks recente successen bescherming voor schubdieren nog hard nodig

Stropers doden schubdieren om hun vlees en hun schubben. De grote vraag naar producten van schubdieren heeft de soort het predicaat ernstig bedreigd opgeleverd. FOTO © M. Shavez/1StopBrunei Wildlife

Schubdieren zijn mieren etende zoogdieren ter grootte van een bever. Ze komen voor in de tropische en subtropische delen van Afrika en Azië. Het zijn de enige zoogdieren ter wereld die volledig bedekt zijn met schubben. Ondanks hun unieke voorkomen en innemende gedrag, zijn schubdieren nog steeds een relatief onbekende diersoort. En dat is mogelijk ook de reden dat veel mensen niet weten dat schubdieren tot de meest bedreigde diersoorten behoren als gevolg van de grote vraag naar hun vlees en hun schubben. In een aantal Aziatische culturen worden de schubben van schubdieren gebruikt voor traditionele geneesmiddelen. Ook wordt hun vlees beschouwd als een exotische (en kostbare) delicatesse. De vraag naar schubdieren is in recente jaren tot ongekende hoogten gestegen. Een ontwikkeling die de dieren de twijfelachtige eer heeft opgeleverd het meest gesmokkelde wilde zoogdier ter wereld te zijn.

In 2016 werden er in bronlanden, doorvoerlanden en afzetlanden recordhoeveelheden schubdierschubben en -vlees in beslag genomen. Afgelopen zomer nam Hongkong 13,4 ton schubdierschubben in beslag in drie verschillende partijen afkomstig uit Kameroen, Nigeria en Ghana. In december onderschepte China de grootste lading schubdierschubben in de geschiedenis van het land (een vracht van 3,1 ton uit Nigeria). Kijken we terug tot 2015, dan zijn er tenminste 74 partijen schubdieren en schubdierproducten in beslag genomen. In totaal werden er 2.300 hele schubdieren (dood of levend), ruim 7.800 ton bevroren schubdiervlees en ruim 45.000 ton schubdierschubben onderschept.

We schatten dat deze inbeslagnames zo'n 42.000 illegaal in het wild gevangen en verhandelde schubdieren vertegenwoordigen. In de twee jaren ervoor (2013 en 2014) vertegenwoordigden de inbeslagnames naar schatting 18.500 illegaal gedode en verhandelde schubdieren - minder dan de helft van de aantallen in de twee jaren erna. Bovendien vormen de in beslag genomen partijen nog maar een fractie van de daadwerkelijke handel. Interpol schat dat slechts 10 tot 20% van de smokkelwaar met succes wordt onderschept.

Op basis van deze cijfers schatten we het aantal schubdieren dat in werkelijkheid sinds 2015 is gestroopt, op 420.000.

Maar het afgelopen jaar was er ook positief nieuws voor schubdieren. In oktober, op de Conferentie van Partijen van CITES (Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten) in Zuid-Afrika, zette het IFAW zich in samenwerking met wetenschappers, natuurbeschermers, NGO's en landenvertegenwoordigers met succes in voor een hogere internationale bescherming voor de diersoort.

Het resultaat is dat nu alle acht de soorten zijn opgenomen in Bijlage I van CITES en dat betekent dat de internationale handel in schubdieren of lichaamsdelen daarvan verboden is. De nieuwe regelgeving werd begin januari 2017 van kracht en de effecten zijn nu al zichtbaar. Eerder deze maand namen de Thaise autoriteiten 2,9 ton schubdierschubben in beslag die onderweg waren vanuit Congo.

Dit jaar wordt een cruciaal jaar voor de toekomst van het schubdier.

De aandacht voor de soort was nog nooit zo groot. Bovendien heeft het schubdier officieel de hoogst mogelijke internationale bescherming gekregen. Maar nu moeten regeringen bereid zijn de volgende stap te zetten. Als er lokaal niet wordt gehandhaafd en er geen betere binnenlandse regelgeving komt, dan kan het schubdier nog altijd uitsterven door stroperij.

Criminelen die worden betrapt op het smokkelen van schubdieren en schubdierproducten komen nu nog weg met lichte straffen of worden helemaal niet vervolgd. Dit moet veranderen, zodat smokkelaars en stropers wel twee keer zullen nadenken voordat ze schubdieren verhandelen.

Het IFAW werkt samen met regeringen, handhavingsambtenaren en andere natuurbeschermingsorganisaties in landen waar het schubdier voorkomt en in afnemende landen om ervoor te zorgen dat deze unieke, tot de verbeelding sprekende dieren niet verdwijnen.

Een aantal manieren waarop we de illegale handel in schubdieren kunnen inperken:

  • Strengere nationale wetgeving tegen de smokkel en stroperij van schubdieren
  • Betere handhaving van wetgeving door douane, rangers en politie
  • Een hoger veroordelingspercentage door verbetering van het bewustzijn bij de rechterlijke macht
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de genetische eigenschappen van schubdieren, zodat in beslag genomen schubben beter te traceren zijn.
  • Wetenschappelijk onderzoek naar hun natuurlijke geschiedenis en biologie voor betere beschermingsmaatregelen
  • Nauwere samenwerking tussen regeringen bij handhavingsacties
  • Voorlichtingscampagnes in bron- en bestemmingslanden.
  • Bescherming van belangrijke leefgebieden van schubdieren

--MH

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime