OIE-conferentie in Parijs biedt hoop op goede wereldwijde dierenwelzijnsnormen

We krijgen regelmatig geschokte reacties van IFAW-donateurs die tijdens hun buitenlandse vakantie zijn geconfronteerd met de manier waarop in andere delen van de wereld met dieren wordt omgegaan.

Over de hele wereld tonen steeds meer mensen belangstelling voor dieren en bezorgdheid over de manier waarop ze worden behandeld. Regeringen reageren echter vaak traag op de roep van hun burgers om betere dierenwelzijnsnormen.

Nu beginnen echter zelfs regeringen hun houding ten opzichte van dierenwelzijn te veranderen, en wordt om een aantal redenen steeds meer erkend dat dierenwelzijn ook een sociaal belang heeft.

Ten eerste is bewezen dat dieren gevoel hebben.

De wetenschap heeft inmiddels bewijzen gevonden voor iets wat wij al lang weten; dat dieren pijn kunnen voelen en dat ze lijden wanneer ze slecht worden behandeld, net zoals ze plezier ervaren en tevredenheid voelen wanneer wel in hun behoeften wordt voorzien.

Wij mensen hebben een ethische verantwoordelijkheid om te voorzien in de behoeften van de dieren die aan onze zorg zijn toevertrouwd, en om ervoor te zorgen dat ze een “dierwaardig” leven leiden.

Ten tweede heeft het negeren van dierenleed een negatieve impact op de menselijke samenleving.

Aan de ene kant wordt geweld door mensen steeds normaler gevonden, wat van invloed is op onze sociale normen en waarden. Aan de andere kant zijn er ook veel betrokken mensen die zich dierenleed aantrekken. Daarmee beïnvloedt dierenmishandeling niet alleen de levenskwaliteit van de betrokken dieren, maar ook die van de mens.

En tot slot leidt een slechte behandeling van dieren vaak tot economische verliezen voor mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun vee, en die soms niet goed weten hoe ze het welzijn van hun dieren kunnen verbeteren.

Ondanks deze belangrijke redenen om dieren goed te behandelen, kennen de meeste landen geen dierenwelzijnswetgeving of –normen. En waar deze wetgeving wel bestaat, is deze vaak slecht opgesteld en ontbreekt een goede handhaving - niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in veel welvarende landen.

Globalisering legt op veel manieren druk op de menselijke en dierlijke samenleving, maar globalisering biedt ook kansen om een goede en diervriendelijke behandeling van dieren aan te moedigen en duidelijk te maken waarom dierenwelzijn belangrijk is.

Op dit moment zijn er geen wereldwijd geaccepteerde normen of standaarden op het gebied van dierenwelzijn. De belangstelling van het IFAW was dan ook direct gewekt toen de Wereldorganisatie voor Diergezondheid of OIE (naar het Franse Office International des Epizooties) in 2002 aankondigde dat de organisatie zich, als eerste wereldwijde intergouvernementele organisatie, ook zou gaan richten op dierenwelzijn als onderdeel van haar werkzaamheden ter verbetering van de diergezondheid.

Dit was een bijzonder positieve stap, maar er is nog altijd aanleiding tot zorg.

De OIE werd in 1924 opgericht om de wereldwijde diergezondheid te verbeteren en de verspreiding van dierziekten binnen de handel in dieren tegen te gaan.

  • Kan de OIE als belangenbehartiger van de wereldhandel wel neutraal oordelen over welke dierenwelzijnsrichtlijnen door deze overigens bijzonder machtige organisatie moeten worden goedgekeurd?
  • Worden de dierenwelzijnsrichtlijnen van de OIE gebaseerd op het voorzorgsprincipe of zal men uitgaan van het principe dat er geen sprake is van dierenleed, tenzij het tegendeel bewezen wordt?
  • Zal de OIE een uitgebreid pakket dierenwelzijnsrichtlijnen uitbrengen, of alleen die richtlijnen die relevant zijn voor de wereldhandel?
  • Zal de ontwikkeling van deze richtlijnen resulteren in een groei van de internationale handel in levende dieren, of zal er afdoende rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de enorme dierenwelzijnsrisico's die kleven aan de import van uitheemse soorten?
  • Zullen de dierenwelzijnsrichtlijnen van de OIE gericht zijn op een verbetering van de verzorging in landen die op dit moment geen dierenwelzijnswetgeving kennen, of zullen ze juist ondermijnend werken voor betere dierenwelzijnswetgeving, regelgeving en protocollen die in een aantal landen al bestaan?

De jaarlijkse conferentie van de OIE vindt deze week plaats in Parijs. Een delegatie van het IFAW is in Parijs om contacten te leggen met gelijkgestemden, de discussies te volgen en inzicht te krijgen hoe het werk van de OIE van invloed zou kunnen zijn op het werk van onze organisatie en de dierenwelzijnsprioriteiten die wij hebben gesteld.

We blijven deze ontwikkelingen volgen en samenwerking zoeken met partners om het best mogelijke resultaat voor de dieren te bereiken.

Ik blijf u op de hoogte houden over wat er hier gebeurt, en hoe het dierenwelzijnsinitiatief van de OIE waarschijnlijk verandering zal brengen in de status van dieren en de manier waarop ze wereldwijd worden behandeld.

Het IFAW hoopt dat de OIE en haar 178 lidstaten rekening zullen houden met de steeds luider klinkende stemmen van burgers over de hele wereld die vinden dat de manier waarop we dieren behandelen een belangrijk onderdeel vormt van de sociale samenhang van onze wereldwijde samenleving.

Om een wereldberoemde uitspraak van Gandhi te citeren: “De beschaving van een volk is te meten aan de mate van respect waarmee het zijn dieren behandelt.”

Laten we hopen dat het dierenwelzijnsinitiatief van de OIE waardige normen zal opleveren die passen in een beschaafde wereld in de 21e eeuw.

--CM

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie