Noodhulpnetwerk verwelkomt de North Valley Animal Disaster Group

Om te zorgen dat er bij rampen voldoende capaciteit is om alle getroffen dieren te helpen, is op initiatief van het IFAW een Noodhulpnetwerk opgericht van dierenwelzijnsorganisaties en hulpverleners verspreid over heel Amerika. Elke maand stellen we een waardevol lid van dit netwerk voor, en vertellen we waarom we trots zijn met deze organisatie of deze persoon te kunnen samenwerken.

Dit keer willen we aandacht besteden aan de North Valley Animal Disaster Group (NVADG), lid van ons Noodhulpnetwerk. De NVADG heeft zijn thuisbasis in Chico, Californië, maar is als gerespecteerde dierenwelzijnsorganisatie binnen heel Californië actief. De missie van de NVADG is “samenwerking met noodhulpdiensten om het publiek voor te lichten over rampenparaatheid en hulpverlening bij opvang en evacuatie van dieren in tijden van rampen.”

In de winter van 2011 werkte het IFAW samen met president-directeur John Maretti van de NVADG, om een strategie uit te werken voor samenwerking tussen de beide organisaties. Het IFAW zocht voor zijn communicatiewagen met oplegger nog een standplaats aan de westkust. Het NVADG was bereid voor een stalling te zorgen en het nodige te doen om de combinatie wegklaar te houden en dit deed men met veel liefde en aandacht. Het IFAW stelde geld beschikbaar voor het onderhoud en inmiddels is de combinatie officieel fulltime in gebruik. In overeenstemming met onze Overeenkomst voor Gezamenlijk Gebruik zetten wij de combinatie in eerste instantie in voor noodhulp bij rampen binnen Californië, en vervolgens waar nodig ook daarbuiten.

Sinds het begin van onze samenwerking eerder dit jaar hebben we kunnen zien hoe goed deze organisatie in staat is de mensen te bereiken. De organisatie was aanwezig bij 10 openbare evenementen in het noorden van Californië en Nevada, en werd ingeschakeld bij 7 oefeningen en cursussen op het gebied van rampenparaatheid. Toen het IFAW vroeg om extra noodhulpverleners voor de opvang van door rampen getroffen dieren in de Verenigde Staten, kwam de NVADG met direct inzetbare kandidaten. Zij sprongen bij in onze IFAW-teams in Missouri, en twee keer in Minot, North Dakota.

“Bij de NVADG werken toegewijde, getalenteerde mensen, die graag willen leren en vaardigheden willen uitwisselen. Het was fantastisch om met hun noodhulpverleners samen te werken,”aldus GailA’Brunzo, noodhulpverlener van het IFAW, die zowel in Missouri als in North Dakota samenwerkte met mensen van de NVADG.

Dankzij hun steun en teamgeest kunnen wij onze noodhulpcapaciteit verder uitbreiden. Om hun medewerkers ook in te kunnen zetten binnen de waterreddingsteams van het IFAW, heeft het IFAW geld beschikbaar gesteld voor een cursus Reddingen in Stilstaand Water, die in oktober bij de NVADG werd gehouden. Wij zorgden voor de benodigde middelen door hen een platbodemboot, een trailer en een motor te schenken. De cursus zorgde ervoor dat de NVADG voortaan adequaat kan reageren bij een overstroming. Het afgelopen jaar heeft de NVADG zijn Facebookpagina steeds gevuld met foto’s en verhalen over onze samenwerking.

Het IFAW en de NVADG gingen een formele samenwerking aan om de capaciteit bij rampenbestrijding te vergroten, maar daarbij zijn inmiddels ook bijzondere vriendschappen en wederzijds respect gegroeid. En dat garandeert ook voor de toekomst een langdurige verbondenheid aan ons gezamenlijke doel en aan elkaar.

Internet: https://www.animaldisaster.org/

Facebook: https://www.facebook.com/#!/nvadg 

Post a comment

Deskundigen

Senior Programma Adviseur
Senior Programma Adviseur
Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Katie Moore, Plaatsvervangend vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Plaatsvervangend vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Shannon Walajtys
Hoofd Noodhulpteam
Valeria Ruoppolo IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie