Meer dan 50.000 supporters roepen Trump op Klimaatverdrag van Parijs te respecteren

Een grote groep briefschrijvers heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen de Verenigde Staten niet terug te trekken uit het Klimaatverdrag van Parijs, dat in 2015 werd gesloten om de wereldwijde uitstoot van CO2 terug te dringen. Foto: by Dori

Sinds zijn inauguratie twee maanden geleden heeft president Trump geen geheim gemaakt van zijn wens om het klimaatbeleid uit het tijdperk Obama af te schaffen. Recente acties en uitspraken van Trump zijn verontrustend. Denk bijvoorbeeld aan zijn aankondiging fors te zullen bezuinigen op het Environmental Protection Agency, het federale agentschap voor bescherming van volksgezondheid en milieu, of het intrekken van het Clean Power Plan. Maar wetenschappers en deskundigen op het gebied van buitenlandbeleid houden collectief hun adem in voor de grootste vraag: geeft Trump daadwerkelijk gevolg aan zijn dreigement om de VS terug te trekken uit het Klimaatverdrag van Parijs, het verdrag dat in 2015 werd gesloten om de wereldwijde CO2-uitstoot te beperken en de aarde te beschermen tegen een catastrofale opwarming?

Achter de schermen is het team van Trump verdeeld. Invloedrijk adviseur Steve Bannon dringt bij de president aan op een nog steviger inzet op ontkenning van de klimaatverandering, terwijl aan de andere kant dochter Ivanka Trump en minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson waarschuwen dat terugtrekking uit het belangrijke internationale akkoord het Amerikaans leiderschap alleen maar schade kan berokkenen. De berichtgeving wijst erop dat het Witte Huis dicht bij een besluit is over de weg die zal worden ingeslagen.

Nu de toekomst van onze planeet op het spel staat, hebben bijna tweeënvijftigduizend IFAW-supporters de regering Trump opgeroepen Amerika's klimaatbeleid weer in veilige banen te leiden. In een oproep aan het Witte Huis vragen we de president in de toekomst te investeren door prioriteit te geven aan schone energie, heropbouw van ecosystemen om wilde dieren én mensen te beschermen tegen droogten, bosbranden en andere gevolgen van klimaatverandering, en samen te werken met andere landen om het probleem bij de bron aan te pakken. De volledige brief is hier te lezen.

Laten we duidelijk zijn: terugtrekking uit het Klimaatverdrag van Parijs zou één van de slechtste milieubesluiten uit de moderne geschiedenis zijn. En niet alleen om wat het voor de Amerikanen zelf zou betekenen - het is van cruciaal belang dat schone lucht, water en natuur in het land beschermd worden - maar ook om het domino-effect dat zo'n besluit wereldwijd zou kunnen veroorzaken. Amerika heeft meer broeikasgassen de atmosfeer ingepompt dan welk ander land ter wereld ook. De andere grote vervuilers (China, India en de EU) zouden weleens kunnen besluiten dat een verdrag zonder medewerking van de VS helemaal geen nut heeft.

Van alle duizenden besluiten die een president in zijn regeringsperiode neemt, zijn er maar een paar die bepalen hoe hij zal worden herinnerd. En hoe president Trump met het klimaatverdrag omgaat, is zo'n besluit. Belangrijker dan dit wordt het niet.  

Het IFAW zet zich wereldwijd in om dieren te beschermen, een taak die door de klimaatverandering alleen maar moeilijker wordt. Dieren worden door veel verschillende factoren bedreigd. Eén daarvan, extreme weersomstandigheden, neemt in frequentie en hevigheid toe. Een goed voorbeeld daarvan zijn de dzuds in Mongolië  - waarbij extreme droogte in de zomer wordt gevolgd door een strenge winter, waardoor miljoenen grazende dieren omkomen en het bestaan van de traditionele herders bedreigd wordt.

--PL

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime