Leonardo DiCaprio geeft het startsein voor IFAW’s Animal Action Week

donderdag, 4 oktober, 2012

(Den Haag, 1 oktober 2012) – Acteur en natuurbeschermer Leonardo DiCaprio roept samen met het IFAW (International Fund for Animal Welfare) de wereld op nog meer actie te ondernemen om olifanten te beschermen tegen stroperij en de illegale handel in ivoor, die de afgelopen jaren dramatisch is toegenomen.

“In 2011 werd door overheden wereldwijd 24,3 ton in beslag genomen, een ongekend grote hoeveelheid sinds het verbod op de handel in ivoor van 1989. Helaas lijkt deze trend zich voort te zetten in 2012”, aldus DiCaprio, erebestuurslid van het IFAW. Wijdverspreide stroperij vindt in heel Afrika plaats, zelfs in gebieden in Zuid-Afrika die voorheen bekend stonden als veilig voor olifanten.”

Leonardo DiCaprio is ambassadeur van het Animal Action programma van het IFAW. Dit is een jaarlijks terugkerend internationaal educatieprogramma waar ruim vijf miljoen leraren, studenten en hun families in meer dan 18 landen aan deelnemen. Dit jaar vieren we het 20-jarig bestaan. Deze campagne stelt jonge mensen wereldwijd in staat om in actie te komen voor de dieren.

“We zijn ontzettend blij dat we opnieuw onze krachten kunnen bundelen met Leonardo om de olifanten een veilig leefgebied te geven”, aldus Azzedine Downes, vicepresident van het IFAW. “Zijn inzet om te pleiten voor het welzijn van olifanten is van vitaal belang voor onze inspanningen om de volgende generatie natuurbeschermers te onderwijzen en inspireren.”

Vorig jaar werden door meer dan 50.000 leerlingen handtekeningen verzameld, kunstwerken gemaakt en protestbrieven geschreven om het werk van het IFAW, om de olifanten beschermen tegen stropers, het verlies van leefomgeving en andere bedreigingen, onder de aandacht te brengen.

Het verbod op de handel in ivoor van 1989 heeft geleid tot een daling van het aantal olifanten die gedood werden door stropers. Maar de afgelopen jaren laat helaas een enorme stijging zien. In het afgelopen jaar alleen al werden naar schatting 3.000 olifanten afgeslacht voor hun ivoor.

Ondersteund door internationale criminele syndicaten, wordt het ivoor meestal van Afrika naar China gesmokkeld en daar met enorme winst verkocht. Met deze winst worden wapens en drugs aangeschaft en van het verkochte ivoor worden snuisterijen en sieraden gemaakt.

“Olifanten verkeren weer in een crisis. We moeten onze krachten bundelen om de vraag naar ivoor in China en andere landen te verminderen en om olifanten te beschermen in het gebied waar ze leven”, aldus DiCaprio. “Men kan niet blijven doorgaan met het vernietigen van olifanten en andere diersoorten voor producten die niemand nodig heeft.”

Tot op heden lopen er meer dan 280.000 mensen mee in de virtuele Olifantenmars van het IFAW (www.elephantmarch.com) via Facebook. Dit is een golf van steun voor de bescherming van olifanten en tegen de handel in ivoor.
 

Animal Action Programma
Het Animal Action programma biedt lespakketten met video in 8 verschillenden talen en in braille voor kinderen in de leeftijd van 5-18 jaar. Ook worden via dit programma over de hele wereld activiteiten en speciale evenementen georganiseerd, waar jongeren worden voorgelicht over de bedreigingen waar dieren mee worden geconfronteerd en leren hoe ze actie kunnen ondernemen.

 

Post a comment

Mediacontact

Rikkert Reijnen
Contact phone:
+31 70 335 50 11
Mobiele telefoon:
+31 624 58 00 29
Contact email: