Legalisering handel neushoornhoorn lost stroperij niet op

Een witte neushoorn in Kenia.

John Hume, fokker van neushoorns in Zuid-Afrika, kondigde eind juni aan dat hij in augustus van dit jaar een deel van zijn voorraad neushoornhoorn gaat verkopen via een internationale online veiling. De neushoorn-handelaar zou inmiddels meer dan 1500 neushoorns houden vanwege hun hoorns. Hume biedt hen permanente bescherming.

Eerder berichtte het Britse dagblad The Guardian al dat Zuid-Afrika bijna 20.000 neushoorns telt; dat is 80% van alle neushoorns in Afrika. In 2016 werden 1.054 Zuid-Afrikaanse neushoorns door stropers gedood.

Hoewel Hume de neushoorns wil beschermen en het geld wil gebruiken “om de fokkerij en bescherming van neushoorns te bekostigen", is deze veiling kortzichtig en mogelijk zelfs gevaarlijk voor de diersoort.

Er is zoveel vraag naar neushoornhoorn dat in 2011 in Indonesië de Javaanse neushoorn dreigde uit te sterven. Slechts 60 Javaanse neushoorns zijn nog over; zij leven in het Ujung Kulon National Park in Indonesië. Ook de Sumatraanse neushoorn, waarvan er nog maar 220 tot 275 in het wild leven, is bijna uitgestorven.

Mensen zoals Hume stellen dat door legalisatie van de handel de prijzen omlaag gaan, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om de dieren te stropen. Bovendien zou het zorgen voor meer werkgelegenheid en kunnen uiteindelijk de opbrengsten worden gebruikt om neushoorns te beschermen. Volgens voorstanders kan legale neushoornhoorn herkenbaar worden gemaakt door het te voorzien van een transponder en geregistreerde DNA-markering, maar of dit echt zal worden toegepast is nog onduidelijk.

De internationale handel in neushoornhoorn werd in 1977 door CITES verboden. De binnenlandse handel in Zuid-Afrika werd in 2009 verboden, maar de stroperij is sindsdien alleen maar toegenomen. Helaas is dit binnenlandse verbod inmiddels opgeheven, waardoor Hume nu de veiling kan organiseren.

Beantwoorden aan de vraag naar neushoornhoorn is volgens Hume de enige manier om stropers te ontmoedigen en de diersoort te beschermen. Hij heeft waarschijnlijk zo’n zes ton neushoornhoorn in voorraad. Daarvan wil hij nu een half ton in de verkoop doen, waarna hij de opbrengst wil gebruiken om zijn neushoorns te beschermen. Maandelijks besteedt hij meer dan $170.000 aan de veiligheid van zijn dieren.

Het probleem met Hume’s besluit om de hoorns te veilen is dat hij neushoornhoorn daarmee als een aanvaardbaar handelsproduct op de markt brengt. Hoewel de verkoop van de hoorns alleen in Zuid-Afrika is toegestaan, is de veiling ook al aangekondigd in China en Vietnam – de grootste afzetmarkten voor illegale neushoornhoorn.

Als deze veiling doorgaat en het afzagen en verhandelen van hoorns weer als normaal wordt gezien, verdwijnt daarmee ook het negatieve karakter van stroperijen. Dat zal de vraag naar hoorns juist stimuleren en legitimeren. Het is niet zeker of de legale handel dusdanig kan worden gecontroleerd dat er geen illegale hoorns op de markt zullen komen. Eerdere pogingen om het aantal gestroopte olifanten terug te dringen door de verkoop van ivoor te legaliseren zijn totaal mislukt.

Het is dan ook niet te verwachten dat er minder neushoorns zullen worden afgeslacht wanneer de verkoop van hun hoorns gelegaliseerd wordt. Bovendien is het voor douaneagenten en handhavingsdiensten lastig om hun werk goed te doen wanneer er zowel een legale als een illegale markt bestaat en is het verwarrend voor consumenten.

“Het is niet bewezen dat de verkoop van hoornvoorraden helpt om stropersactiviteiten te verminderen", aldus Neil Greenwood, hoofd Programma en Operaties van het IFAW in Zuid-Afrika. “Het is eerder een teken van een hebzuchtige economie en legt een zware last op de schouders van handhavingsinstanties en beschermingsorganisaties die er al alles aan doen om de stropers in Zuid-Afrika te bestrijden.”

Neushoorns onnodig blootstellen aan de risico’s van een verdoving en hun prachtige, unieke uiterlijk ontsieren door hun hoorns te verwijderen in een poging stropers te ontmoedigen, is kortzichtig en ronduit gemakzuchtig.

Neushoorns gebruiken hun hoorns om hun territorium te verdedigen, hun kalveren te beschermen voor andere neushoorns en roofdieren, en om voedsel te zoeken: ze graven ermee naar water en breken er takken mee af. Het gaat er niet alleen om de stropersactiviteiten te stoppen, het gaat ook om de kwaliteit van leven van Hume’s dieren.

--JO

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime