Killing for Trophies: een analyse van de wereldwijde trofeejacht

Een vergunning voor het afschieten van een zeldzame neushoorn in Namibië, verkocht aan de hoogste bieder. Een cheerleader uit Texas die op sociale media foto's van zichzelf plaatst, poserend naast een door haar doodgeschoten giraf. De tragische dood van Cecil de leeuw.

De afgelopen jaren zijn verschillende zaken en controverses rond de trofeejacht breed uitgemeten in de media.

Maar dat zijn alleen nog maar de zaken waar we over horen. Hoe veel meer dieren worden er jaarlijks door trofeejagers gedood, en op welke soorten hebben ze het voorzien? Uit welke landen komen deze jagers?

Om een beter beeld te krijgen van de ware omvang en reikwijdte van de wereldwijde trofeejacht, heeft het IFAW een analyse gemaakt van het aantal trofeeën dat de landsgrenzen passeert, en daarmee feitelijk wordt 'verhandeld'. Zo ontstaat er een beeld van wie nu de grootste importeurs van jachttrofeeën in de wereld zijn.

Onze onderzoekers hebben de vele bestanden in de handelsdatabase van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) doorzocht om een gedetailleerd beeld te krijgen van de internationale trofeejacht. De resultaten van dit onderzoek zijn verzameld in een vandaag door het IFAW uitgebracht rapport, getiteld Killing For Trophies: een analyse van de wereldwijde handel in jachttrofeeën.

Uit ons onderzoek blijkt dat er tussen 2004 en 2014 1,7 miljoen jachttrofeeën over landsgrenzen heen zijn verhandeld. Van dat totale aantal vielen er minstens 200.000 in soortencategorieën, ook wel taxa genoemd, die als bedreigd zijn aangemerkt.

Hoewel er over de hele wereld vraag is naar jachttrofeeën, is 97% van die vraag afkomstig uit slechts 20 landen. De Verenigde Staten zijn veruit de grootste importeur van jachttrofeeën. Het land is goed voor een verbijsterende 71% van de importvraag. Dat is zo'n 15 keer het aandeel van de eerstvolgende landen op de lijst: Duitsland en Spanje (beide 5%).

We hopen dat dit rapport een waardevolle informatiebron zal zijn voor natuurbeschermers, wetenschappers, regeringen en geïnteresseerde partijen, die als basis kan dienen voor het nemen van geïnformeerde besluiten ten aanzien van de trofeejacht, en het nut - of het ontbreken daarvan - van deze praktijk voor de instandhouding van diersoorten.

--JF

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime