Japan wil meer bedreigde vinvissen doden voor de 'wetenschap'

Japan heeft zijn voorstel voor nog eens 12 jaar 'wetenschappelijke' walvisjacht in de noordelijke Stille Oceaan ingediend bij de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC).

Terwijl de Amerikaanse presidentsverkiezingen de gemoederen én de media in de wereld volop bezighielden, presenteerde Japan stilletjes zijn nieuwste plan om uit naam van de wetenschap nog meer walvissen te doden.

Want voor wie onwelkom nieuws heeft, is zo'n groot evenement uiteraard een ideale bliksemafleider. En laten we duidelijk zijn: dit is slecht nieuws voor de walvissen, slecht nieuws voor de wetenschap en slecht nieuws voor Japans internationale reputatie.

Japan heeft bij de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) zijn voorstel ingediend voor nog eens 12 jaar 'wetenschappelijke' walvisjacht in de noordelijke Stille Oceaan, in navolging van het eerdere Japanse programma dat vorig jaar afliep.

Ter verduidelijking: dit is nog in aanvulling op de 'wetenschappelijke' jacht die het land al maakt op walvissen in Antarctische wateren. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag (ICJ), 's werelds hoogste gerechtshof, oordeelde in 2014 dat het plan van Japan voor het doden van walvissen in dit gebied illegaal was en moet stoppen. Na één seizoen zonder walvisjacht, diende de regering een nieuw plan in.

Het 'nieuwe' plan voor 'wetenschappelijke' walvisjacht in de noordelijke Stille Oceaan leunt op dezelfde zwakke argumenten voor dodelijke walvisjacht die Japan al decennialang gebruikt. Het is niet meer dan een flinterdunne dekmantel voor verdere commerciële walvisjacht. Japan heeft zijn quotum voor te doden walvissen met zo'n 100 dieren per jaar verhoogd. Dat zou betekenen dat er in de komende 12 jaar in de noordelijke Stille Oceaan meer dan 3.700 walvissen zullen sterven. En dat aantal komt nog bovenop de bijna 4.000 walvissen die Japan van plan is te doden in de Zuidelijke IJszee.

Van specifiek belang is de verhoging van het aantal bedreigde Noordse vinvissen dat zal worden gedood van 90 naar 140 per jaar. Noordse vinvissen zijn de soort met de veruit hoogste commerciële waarde op de Japanse markt. Andere walvissen waarop de harpoenen gericht worden, zijn dwergvinvissen. Hierop zal in de Japanse kustwateren worden gejaagd, en in toenemende mate verder uit de kust met behulp van fabrieksschepen. In ditzelfde gebied wordt ook op Noordse vinvissen gejaagd.

Het doel dat hiermee gediend wordt, is duidelijk niet de wetenschap, maar eerder het rendabeler maken van de momenteel verlieslijdende walvisindustrie. Het vangen van waardevollere walvissen in hetzelfde gebied, betekent lagere kosten en hogere potentiële inkomsten uit de verkoop van walvisvlees.

Vorige maand nog nam de IWC een voorstel aan voor de invoering van nieuwe processen om het toezicht op wetenschappelijke walvisjachtprogramma's aan te scherpen en te waarborgen dat de indiening van dit soort programma's aansluit op de tweejaarlijkse vergadercyclus van de commissie. Het meest recente voorstel van Japan kan dan ook gezien worden als een duidelijke provocatie, aangezien het de intentie bevat om de jacht in de noordelijke Stille Oceaan te starten vóór de volgende vergadering van de IWC in 2018.

Deze nieuwe schoffering van internationale wetgeving en processen, roept de vraag op hoe beschermingsgezinde regeringen zullen gaan reageren. Het begint er steeds meer op te lijken dat een nieuwe gang naar internationale rechtsinstanties geboden is. Hoewel Japan heeft geprobeerd de mogelijkheden voor een nieuwe zaak bij het ICJ te beperken, hebben internationale juridische experts op verzoek van het IFAW aangetoond dat er andere mogelijkheden zijn. De vraag is nu welk land die stappen daadwerkelijk durft te zetten.

Maar er is natuurlijk nog een veel eenvoudiger oplossing: Japan kan afzien van zijn plannen, die de spot drijven met de wetenschap en schadelijk zijn voor de walvissen én de internationale reputatie van Japan. In plaats daarvan zou het de kleine, maar bloeiende binnenlandse sector voor walvistoerisme kunnen omarmen.

Japan beweert dat kustgemeenschappen afhankelijk zijn van de walvisjacht. Verantwoord walvistoerisme biedt echter een veel duurzamere oplossing voor het levensonderhoud van deze gemeenschappen dan de uitstervende walvisjachtindustrie.

De belangrijkste media in Japan zetten nu openlijk vraagtekens bij de waanzin van verdere 'wetenschappelijke' walvisjacht.

Het is tijd dat de Japanse regering er voorgoed mee ophoudt.

--MC

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime