Irak sluit zich aan bij CITES

Milieuminister, Dr. Ali Alami, spreekt tijdens de opening van de workshop

Irak heeft zich aangesloten bij CITES, de Convention on International Trade of Endangered Species. CITES is een internationaal verdrag gericht op het beschermen van bedreigde wilde planten en dieren die schade ondervinden van de internationale handel.

Het door oorlog verscheurde land staat vooral bekend om haar voortdurende gevecht voor democratie en vrede, en minder om het nemen van voorzorgsmaatregelen in het beschermen van wilde dieren en een verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn.

Sinds enkele jaren is de Irakese regering bezig om de rol van het land in natuurbescherming zowel nationaal als internationaal uit te bouwen.

De bekrachtiging van het CITES-verdrag is de meest recente, grote stap voorwaarts.

Het moeizame proces om te voldoen aan alle noodzakelijke eisen voor CITES heeft Irak ongeveer drie jaar gekost. Hoewel dat tergend langzaam lijkt, is het niet ongebruikelijk, zeker voor een land waar geschikte wetgeving nog ontwikkeld moet worden en parlementaire besluiten een voorwaarde zijn.

Ik ben trots dat mijn IFAW-collega’s uit het Midden-Oosten, in ons kantoor in Dubai, in staat waren om de regering van Irak in dit proces te helpen en zelfs speciale workshops te organiseren.

De eerste nationale training voor handhavingsinstanties over het voorkomen van de illegale handel in wilde dieren werd georganiseerd door Sulaymaniyah in januari van 2012. De tweede, voor beleidsmakers, vond vorige maand in Bagdad plaats. De allereerste keer dat Irakezen een training kregen was in Libanon, november 2009.

Een goede start, maar het is niet genoeg. Denk aan de problemen.

Ook al is het in het Koerdische gedeelte van Irak al vijf jaar verboden om bedreigde diersoorten te vangen, te doden en te verhandelen en in de rest van het land ook al vier jaar, worden de wetten nauwelijks gehandhaafd. Dat Irak zich nu bij CITES heeft aangesloten betekent een omslag voor het land en stelt Irak in staat direct nieuwe wetten in te voeren.

Dankzij Nature Iraq (een magazine over vogels) werd de enorme schaal en de wreedheid van de handel in wilde dieren in Irak in 2010 pas echt bekend. De overheid zag hierin aanleiding om de situatie te verbeteren.

Of het nu gaat om vossen, bavianen, vogels, reptielen of grote katachtigen als tijgers en leeuwen; de consument in Irak kan zo’n beetje alles kopen wat hij of zij wil. Veel van de dieren zijn illegaal geïmporteerd, zoals jonge damherten, waarvan er in Irak nog maar enkelen leven in de Koerdische regio. 

Onlangs las ik een gruwelijk voorbeeld in de ‘Gnusletter’, een krant speciaal voor nieuws over antilopen. De jacht met geavanceerde volautomatische wapens en grote vierwielaangedreven jeeps en daarmee de verstoring van hun leefomgeving zijn de grootste bedreigingen voor de antilope in Irak.

Deze jacht wordt omschreven als de meest onethische benadeling van dieren in Irak. De jagers doden de antilopen en verkopen de net geboren jongen als huisdieren op de plaatselijke markt. Zowel de handel als de jacht is voor het grootste gedeelte illegaal, omdat het de laatste overgebleven antilopen in Irak bedreigt.   

Onze samenwerking met Irak gaat verder dan de CITES-afspraken en heeft als doel de wereld beter te maken voor mens en dier.

De Irakese overheid werkt er hard aan om relevante internationale verdragen in nationale wetgeving om te zetten, zoals de Convention on Biodiversity (CBD) en de Convention on Migratory Species (CMS). Beiden zijn relevant voor de biodiversiteit in Irak, voor het internationaal beschermen van wilde dieren, maar voor ook het in stand houden van Iraks eigen rijke geschiedenis voor toekomstige generaties.

In augustus van dit jaar werden de moerassen van Irak, de zogenaamde ‘Garden of Eden’, tot beschermd gebied verklaard. Zoals de New Scientist het mooi verwoorde:

“Tussen een golf van bombardementen op Bagdad door, vond de ministerraad van Irak vorige week tijd om ’s lands eerste nationale park op te richten. De kers op de taart van een indrukwekkende restauratie van de Mesopotaanse tuinen in het zuiden van het land.”

Met groot respect voor de burgers van Irak, die prioriteit geven aan de bescherming en het welzijn van wilde dieren om uiteindelijk een echt duurzame toekomst voor het land op te bouwen, ben ik zeer vereerd dat ik het Irakese Ministerie van Milieu mag bijstaan in hun pogingen het dierenwelzijn in Irak te verbeteren.

--PP

Bekijk voor meer informatie over wat het IFAW doet om de bescherming van dieren wereldwijd te verbeteren onze pagina hierover.

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie