Invloed uitoefenen op 's werelds grootste conferentie voor bescherming van wilde dier- en plantensoorten, CITES CoP17

Ik ben in Johannesburg in Zuid-Afrika waar ik de IFAW-delegatie aanvoer bij de 17e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), CITES

Dat is nogal een mond vol, maar ik wilde graag laten zien waar de letters in de afkorting CITES precies voor staan. 

Een conventie is een verdrag, en de partijen bij dat verdrag zijn alle landen die het ondertekend hebben.

CITES heeft een complexe taak. De 183 landen die partij zijn bij deze conventie, komen om de paar jaar bij elkaar om de status te bespreken van talloze dieren en planten die door de internationale handel bedreigd worden. Tijdens deze vergaderingen nemen ze besluiten over specifieke resoluties waarmee de handel in een soort wordt goedgekeurd of juist verboden. Deze vergadering wordt de Conferentie der Partijen of CoP genoemd. Dit is de 17e CoP - of vergadering van de partijen.

John Scanlon, de secretaris-generaal van CITES, vertelde me dat deze vergadering de grootste ooit is, met ruim 3.000 deelnemers. Er zijn meer voorstellen ingediend dan ooit eerder in een vergadering van de partijen. Over veel voorstellen voor de bescherming van dieren en inspanningen voor soortbehoud zijn de partijen eensgezind, maar er zijn ook veel omstreden onderwerpen.

De auteur onder de IFAW-vlaggen voor het Sandton Convention Center in Johannesburg.

Welke betekenis heeft een besluit van CITES nu precies? 

Ik geef deze uitleg omdat ik wil dat iedereen goed begrijpt dat een 'CITES-besluit' feitelijk wordt genomen door 183 landen die voor dat besluit hebben gestemd.

De reden dat ik dit stemmechanisme aankaart, is omdat het voor mensen soms lijkt alsof een instantie zonder gezicht, genaamd CITES, beslissingen neemt over de natuur in de wereld. Ik weet dat veel mensen dat gevoel hebben, omdat veel mensen me schrijven met het verzoek de secretaris-generaal van CITES, John Scanlon, op te roepen te stoppen met de ivoorhandel. Of ze vragen me tegen het secretariaat van CITES te zeggen dat ze niet genoeg doen om dieren te beschermen. 

Maar kansen om te beïnvloeden wat er bij CITES gebeurt, liggen juist in het eigen land en bij de CITES-beheersinstantie in dat land. 

Noch de secretaris-generaal van CITES, noch het CITES-secretariaat is een Partij bij de Conventie; en dat betekent dat ze niet mogen stemmen. Het is iets waarover John Scanlon heel open is geweest en dat is goed.

Wie zich echt sterk wil maken voor natuurbehoud en dierenwelzijn, moet invloed uitoefenen op de functionarissen in zijn eigen land die voorstellen opstellen en erover stemmen.

Het is niet zo dat een beschermingsorganisatie als het IFAW simpelweg bij CITES aanschuift om daar te proberen de gang van zaken te beïnvloeden. Tussen de CoP's in zijn we net zo actief. We bespreken voorstellen met vertegenwoordigers van landen, zodat er redelijke, rationele discussies kunnen worden gevoerd over natuurbeschermingsstrategieën. 

Ook jij kunt je sterk maken voor de dieren. Dit kun je doen door contact te zoeken met de mensen die jou in de wereld vertegenwoordigen. Laat hen weten dat jij vindt dat het publiek inspraak zou moeten hebben in de standpunten die landen innemen bij CITES. Als je een verschil wilt maken bij de CITES CoP dan is dat waar je moet beginnen, of je inspanningen moet voortzetten.

Mijn boodschap aan jou? 

Ik wil dat jij een invloedrijk lid van het IFAW-netwerk wordt. Want bij de bestrijding van de illegale handel geldt: om een crimineel netwerk te stoppen, heb je een netwerk nodig. Doe je mee?

--AD

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime