Internationaal symposium dierenwelzijnswetenschap in Barcelona stelt de juiste vragen

IFAW’s Hoofd Programma’s dr. Ian Robinson aan het woord tijdens het symposium van de University Federation for Animal Welfare (UFAW) in Barcelona, getiteld “Wetenschap ten dienste van dierenwelzijn: prioriteiten wereldwijd”.

Er is een nieuw type wetenschapper in opkomst.

We hadden al zoölogen, diergeneeskundigen, genetici, biologen, en ga zo maar door, maar hoe noem je een wetenschapper die zich exclusief richt op dierenwelzijn?

Op dit moment is er nog geen specifieke benaming voor dit type wetenschapper, maar het zou me niet verbazen als er binnen afzienbare tijd een bedacht wordt.

Waarom?

Elke dag komen er meer onderzoekers bij die het belang inzien van een carrière gewijd aan het beantwoorden van de volgende vragen:

“Lijdt een dier als het op deze manier gebruikt wordt?”

“Is een dier tevreden als het op deze manier gehouden wordt?”

“Kunnen we op deze manier het leven van een dier verbeteren?”

“Hoe kunnen we het welzijn van een dier meten?”

Veel van deze vragen zijn op basis van ‘gezond verstand’ en geïnformeerd giswerk, en vanuit het gevoel eenvoudig te beantwoorden.

Vanuit zuiver wetenschappelijk oogpunt zijn de antwoorden echter heel wat ingewikkelder, en dat is toch waar behoefte aan is bij de opstelling van de meeste wet- en regelgeving die van toepassing is op de interactie tussen mens en dier.

Voor de wetenschappelijke benadering van de genoemde vragen is een nieuw, gespecialiseerd type wetenschapper nodig.

Als dierenwelzijnsorganisatie op wetenschappelijke gronden hecht het IFAW groot belang aan veel van deze vragen.

Als we het exacte antwoord niet weten, gaan we bij het kiezen van de juiste aanpak van dierengerelateerde problemen uit van het ‘voorzorgsprincipe’. Politici die uiteindelijk dierenbeschermingswetgeving moeten aannemen, laten zich hier echter niet altijd door overtuigen. In die gevallen hebben we de wetenschap nodig.

Aan veel van onze projecten zit een wetenschappelijke kant, en we zijn vaak betrokken bij wetenschappelijke projecten: we financieren onderzoek, of gebruiken informatie uit onderzoeken. Het is dus belangrijk dat we op de hoogte blijven van alle nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat is ook de reden waarom een afvaardiging van het IFAW het symposium in Barcelona op 4 en 5 juli heeft bezocht.

Op die dagen hield de Britse University Federation for Animal Welfare (UFAW) in de Catalaanse hoofdstad een internationaal symposium rond dierenwelzijnswetenschap, getiteld “Wetenschap ten dienste van dierenwelzijn: prioriteiten wereldwijd”.

Het was de eerste keer dat het symposium buiten het Verenigd Koninkrijk gehouden werd. De UFAW, die zich tot nu toe vooral op het Verenigd Koninkrijk concentreerde, luidde hiermee een nieuwe fase in, waarin de organisatie zich internationaler wil gaan presenteren.

Het was een veelomvattend symposium, met sprekers van alle mogelijke continenten en achtergronden (wetenschappers, NGO’s op het gebied van dierenbescherming, organisaties betrokken bij het gebruik van dieren, etc.). Bovendien kwam er een breed spectrum aan dieren (van bijen tot honden), industrieën (van landbouw tot vivisectie) en onderwerpen (van ruiming tot rehabilitatie) aan bod.

Veelomvattend is in dit geval het juiste woord.

Ian Robinson, Vicepresident en Hoofd Programma’s en Internationale Operaties bij het IFAW, Barbara Slee, politiek deskundige voor IFAW EU, en ikzelf maakten deel uit van de afvaardiging van het IFAW naar het symposium. Onze aanwezigheid bleef niet onopgemerkt, dankzij Ian, die een voordracht hield met de titel “Is het terug uitzetten van dieren te verenigen met goede praktijken op het gebied van dierenwelzijn en dierenbescherming?” en Barbara, die een poster onthulde over de Canadese zeehondencampagne van het IFAW.

Ikzelf had het gemakkelijker. Ik hoefde alleen maar te luisteren en informatie op te nemen.

En de hoeveelheid informatie was overweldigend.

Niet alleen over specifiek baanbrekend onderzoek dat in de toekomst de levens van veel dieren zou kunnen verbeteren, maar ook en vooral over dit nieuwe ‘type wetenschapper’ dat tot mijn grote genoegen overal ter wereld opstaat.

Het meest bemoedigende aan dit symposium vond ik zelf dat nu de juiste vragen worden gesteld, zoals: “voelen vissen pijn?”, “werken geaccepteerde verdovingstechnieken voor laboratoriumratten ook echt?”, “wat betekent het om een bewustzijn te hebben?”, “is het dierenwelzijn in het geding bij fokprogramma’s in gevangenschap?”, “op welk punt is de welzijnsstandaard voor kippen hoog genoeg?”, “zijn individuele dieren van belang als we een soort proberen te redden?”, etc., etc.

Allemaal belangrijke vragen, die in een betrokken samenleving een eerlijk antwoord verdienen.

Daarnaast vond ik het ook heel belangrijk dat wij als organisatie bij een symposium als dit vertegenwoordigd waren. Als dierenbeschermingsorganisaties de wetenschappelijke kant van dierenwelzijn niet op de voet volgen, bestaat namelijk het gevaar dat deze nieuwe discipline gekaapt wordt door lieden die dieren uitsluitend willen gebruiken voor hun eigen gewin. Zij zullen de uitkomsten willen gebruiken om hun invloed bij lobby’s te vergroten.

We moeten ons voordeel doen met de wetenschap en wetenschappers helpen de juiste vragen te beantwoorden. Daarbij moeten we ook optreden als de stem van de dieren, zodat we er zeker van kunnen zijn dat de wetenschap ook in hun voordeel en belang wordt gebruikt, en niet alleen in dat van ons mensen.

Als de wetenschappelijke kant van dierenleed wordt besproken, dan moeten we daar simpelweg bij zijn.

--JC

Klik hier voor de Principeverklaring van het IFAW.

Post a comment

Deskundigen

Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Jan Hannah
Projectleider Northern Dogs