Innovatie en samenwerking centraal tijdens Dog Population Management Conference

De eerste week van september was een belangrijk moment in de strijd tegen nodeloos lijden van honden over de hele wereld. In de week  van 5 tot en met  7 september, was de Britse plaats York het toneel voor de Eerste Dog Population Management Conference (DPM).

De conferentie stond in het teken van de inspanningen die wereldwijd worden geleverd om de groei van hondenpopulaties in de hand te houden.  Aanwezig waren deelnemers uit de hele wereld, afkomstig uit uiteenlopende sectoren. Onder de aanwezigen waren populatie-ecologen, ethologen, epidemiologen en volksgezondheidsdeskundigen, dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties uit 36 landen.

De locatie van de conferentie, die gehouden werd in het kantoor van de Engelse Voedsel- en Warenautoriteit FERA en de steun had van organisaties als de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijzen erop dat steeds breder erkend wordt dat hondenpopulatiebeheer een mondiale en interdisciplinaire aanpak vereist.

Als Hoofd van IFAW‘s Huisdierenprogramma zat ik in de stuurgroep die belast was met de voorbereiding en implementatie van de conferentie. Daarnaast zat ik een bijeenkomst voor waarin onderwerpen variërend van rabiës tot de omgang van eigenaren met hun huisdier werden besproken.

Deelnemers aan de conferentie wisselden gegevens, ideeën en initiatieven uit, variërend van niet-chirurgische sterilisatiemethoden tot dierziekten met gevolgen voor de volksgezondheid en de houding van mensen ten opzichte van honden. Het was fantastisch om te luisteren naar casestudy's van projecten over de hele wereld - van Canada tot Chili, en van Zuid-Afrika en Sri Lanka. Het volledige programma van de conferentie is hier te lezen.

Samen met John Friar van de Wise Monkey Foundation heb  ik  een systeem gepresenteerd waarmee het IFAW straks in realtime gegevens kan verzamelen vanuit onze maatschappelijke honden- en katten projecten.

Ik heb laten zien hoe we met dit systeem op een flexibele en tegelijk wetenschappelijke manier kunnen registreren op welke wijze het IFAW positief ingrijpt in het leven van honden en katten in de gemeenschappen waarbinnen we actief zijn. En hoewel het systeem zich nog in de proeffase bevindt, wilden we heel graag alvast aan andere deelnemers van de conferentie laten zien hoe wij ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van technologisch en wetenschappelijk vernieuwende vormen van samenwerking.

Daarnaast kreeg Hanna Lentz van het Huisdierenprogramma de gelegenheid om in te gaan op het begrip Verantwoorde Zorg als één van de pijlers onder het  Huisdierenprogramma van het IFAW. Dit begrip is het uitgangspunt dat centraal staat bij alle facetten van onze strijd tegen het lijden van huisdieren over de hele wereld. Verantwoorde Zorg vormt het kader rond onze inspanningen om het welzijn, de gezondheid en de leefomstandigheden van elke afzonderlijke hond of kat op een aanvaardbaar niveau te brengen .

Verantwoorde Zorg betekent dat we ons uiteindelijke succes niet uitsluitend meten in cijfers – hoeveel operaties er zijn uitgevoerd, of hoeveel inentingen er zijn gegeven – maar ook in de mate waarin we er met onze grote inzet en toewijding in zijn geslaagd blijvende verbeteringen voor de dieren te realiseren.

En die overtuiging dat we ervoor moeten zorgen dat honden gezond, tevreden en goed verzorgd zijn, nu en in de toekomst, klonk niet alleen door in de presentaties van het IFAW, maar ook in die van vele andere delegaties. Het IFAW is aangesloten bij de International Companion Animal Management Coalition (ICAM), waarvan de aangesloten organisaties samenwerken om richtlijnen en best practices op  stellen op basis van de best beschikbare informatie en dierenwelzijnsprincipes.

Het IFAW  is er trots op een ICAM-workshop te hebben mogen leiden en zo deelnemers aan de conferentie vertrouwd te  maken met de eerste twee fasen van de ICAM-methodologie voor diervriendelijk hondenpopulatiebeheer – een eerste inventarisatie en beoordeling van gegevens. De workshop, waaraan meer dan 50 mensen deelnamen, werd mede mogelijk gemaakt door deelnemers van het IFAW, Humane Society International en World Society for the Protection of Animals.

Om te komen tot een diervriendelijke vorm van hondenpopulatiebeheer en maatregelen om het leed van honden over de hele wereld te bestrijden, is zonder twijfel de inzet nodig van mensen, instellingen, regeringen en non-gouvernementele organisaties uit uiteenlopende sectoren en met deskundigheid op groot aantal terreinen.

Tijdens deze baanbrekende conferentie werd duidelijk dat we meer dan ooit op weg zijn naar innovatie en samenwerking en dat we samen blijvende veranderingen voor de dieren kunnen realiseren. Het IFAW was er trots op de 1e International Conference on Dog Population Management te hebben mogen organiseren en eraan deelgenomen te hebben. We hopen nog vele jaren dit soort belangrijke initiatieven te kunnen blijven steunen.

--KNA

Post a comment

Deskundigen

Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
Jan Hannah
Projectleider Northern Dogs
Kate Nattrass Atema, Hoofd Programma Huisdieren
Hoofd Programma Huisdieren
IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Projectcoördinator ‘Blijf van mijn Dier’
Shannon Walajtys
Hoofd Noodhulpteam