IFAW presenteert belangrijk partnerschap met Marokko in strijd tegen illegale wildlifehandel

IFAW presenteert belangrijk partnerschap met Marokko in strijd tegen illegale wi
donderdag, 24 augustus, 2017
Al Rabat, Morocco

De illegale handel in wilde dieren vormt één van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit. Reden voor het IFAW en de Marokkaanse Hoge Commissaris voor water, bos en de strijd tegen woestijnvorming (HCEFLCD) om een speciaal partnerschap te presenteren voor een betere bescherming van wilde dieren en leefgebieden.

In Marokko leeft een groot aantal bijzondere diersoorten, waaronder de bekende bedreigde berberaap (Macaca sylvanus). Wildlife criminaliteit heeft vaak ingrijpende gevolgen voor natuurlijke hulpbronnen, cultureel erfgoed en zelfs de veiligheid in veel landen en regio's in de wereld. Daarom wil het land meer doen om de prachtige natuurlijke leefgebieden en rijke diversiteit aan wilde dieren binnen zijn grenzen te beschermen.

De overeenkomst die nu is gesloten tussen het IFAW en de HCEFLCD maakt de weg vrij voor nieuwe initiatieven om de strijd tegen stroperij aan te scherpen, smokkelroutes voor wilde dieren te ontmantelen, en de opvang en rehabilitatie van in beslag genomen wilde dieren te verbeteren. Dit gebeurt onder de paraplu van het Born to be Wild-project, waarover op dit moment door de twee partijen overleg wordt gevoerd.

In aanwezigheid van de Hoge Commissaris voor water, bos en de strijd tegen woestijnvorming, Abdeladim Lhafi, sprak president-directeur van het IFAW Azzedine Downes over het grote belang van de samenwerking: “Wij hebben al lang geleden ingezien hoe complex de handel in wilde dieren in elkaar zit. Daarom hebben we hard gewerkt om instantieoverschrijdende samenwerking te stimuleren en te steunen, als middel om deze vorm van criminaliteit in al zijn facetten te bestrijden. We zijn dan ook verheugd over de nauwe samenwerking met de Marokkaanse regering voor de invoering van creatieve oplossingen die een harmonieuze samenleving van lokale gemeenschappen en wilde dieren mogelijk maken.”

Ook commissaris Abdeladim onderstreepte het belang van de gesloten overeenkomst: “Deze overeenkomst is een steun in de rug voor de nationale natuurbeschermingsstrategie en meer specifiek voor bedreigde dier- en plantensoorten. Met de uitvoering van deze strategie werd in de jaren ‘90 begonnen, met de instelling van een aantal natuurreservaten, de rehabilitatie van bedreigde diersoorten en de versterking van nationale wetgeving.

Volgens regiodirecteur dr. Elsayed van IFAW Midden-Oosten en Noord-Afrika is de samenwerking tussen het IFAW en de Hoge Commissaris voor water, bos en de strijd tegen woestijnvorming van essentieel belang voor de bestrijding van de illegale handel in wilde dieren: “We willen onze inspanningen nauw afstemmen met de Hoge Commissaris om smokkelroutes voor wilde dieren te verstoren en te ontmantelen. Een belangrijke prioriteit daarbij moet zijn dat er op internationaal niveau intensiever informatie wordt uitgewisseld over wildlifecrime en inbeslagnames in Europa. Verder moet ook de capaciteit van handhavers worden uitgebreid, zodat beter kan worden ingegrepen.”

En tot slot is binnen dit belangrijke partnerschap een essentiële rol weggelegd voor educatie en voorlichting over dierenwelzijn en natuurbescherming. Op die manier worden toekomstige generaties ervan bewust gemaakt dat elk individueel dier van belang is voor de populatie als geheel.

Over het IFAW (International Fund for Animal Welfare)

Het IFAW werd opgericht in 1969 en redt en beschermt dieren over de hele wereld. Via projecten in meer dan veertig landen zet het IFAW zich in om individuele dieren in nood te redden, wreedheden tegen dieren te voorkomen en aandacht te vragen voor de noodzaak om in het wild levende dieren en hun leefgebieden te beschermen. Kijk voor meer informatie op www.ifaw.org. Volg ons op social media via @ifawnl en Facebook/ifawnl.

Over de Hoge Commissaris voor water, bos en de strijd tegen woestijnvorming

De HCEFLCD houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het nationale beleid met betrekking tot natuurbescherming en duurzame ontwikkeling van bossen, halfagras, agrobosbouw, evenals de ontwikkeling van lokale visserij, parken, natuurreservaten en regulering van de jacht. Verder levert de Hoge Commissie een bijdrage aan de opstelling, implementatie en evaluatie van overheidsbeleid ter voorkoming van verwoestijning en voor de omgang met natuurlijke hulpbronnen bij de ontwikkeling van plattelandsgebieden.

Meer informatie over deze overeenkomst is te vinden op www.eauxetforets.gov.ma.

Post a comment

Mediacontact

Dima Abo Kous, IFAW
Contact phone:
+971 55 342 6996
Contact email:

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime