Huisdierenproject in Chili overweldigend succes

Zwerfhonden komen veel voor in het straatbeeld van Puerto Natales

Wie Puerto Natales bezoekt, kan geen straat in lopen zonder een hond te zien. En waar er één is, zijn er meestal meer. De dieren duiken overal in de toeristenstad op, en zijn bijzonder alert op vreemdelingen. Een toerist wordt van mijlenver opgemerkt, en al snel door een spontaan gevormde troep achtervolgd.

Veel van deze dieren zien er gezond en weldoorvoed uit, een teken dat er iemand is die voor ze zorgt. Maar af en toe zit er één tussen met kale plekken. En vaak lopen ze mank – hoogstwaarschijnlijk aangereden door het snelle stadsverkeer.

Al die honden in het straatbeeld van Puerto Natales brengen hun eigen problemen met zich mee. Sommige daarvan springen direct in het oog – er zijn zieke en gewonde honden bij die dringend medische zorg nodig hebben, en het geblaf en de uitwerpselen die de dieren produceren, zorgen voor overlast op straat. Daarnaast zijn er nog achterliggende, ernstiger problemen, die de gemeenschap diep verdelen. Zo doden loslopende honden jaarlijks een groot aantal schapen, en zijn ze soms drager van de Echinococcusbacterie, afkomstig van schapen. Bij mensen veroorzaakt deze bacterie de ernstige ziekte echinococcose.

Mensen maken zich zorgen over de impact van loslopende honden op hun omgeving, en het welzijn van de dieren. Die zorgen waren aanleiding voor een bezoek dat ik, Programmadirecteur Kate Atema, samen met Projectcoördinator Mexico Joaquin de la Torre, bracht aan deze Chileense stad. Samen met Veterinarians Without Borders Canada (VWB) proberen we de gezondheid en het welzijn van honden en mensen in de stad te verbeteren.

IFAW's workshop geeft mensen de kans om hun persoonlijke zorgen te uiten

Afgelopen week werd het startsein gegeven voor IFAW’s Humane Community Development project (HCD) in Puerto Natales, dat de gemeenschap bewust moet maken van het belang van goede huisdierzorg.

Dit project brengt de belangrijkste lokale betrokkenen bij elkaar. Vaak vormt het de eerste gelegenheid waarbij mensen met verschillende standpunten gezamenlijk de problemen met de honden in hun stad bespreken, om zo inzicht te krijgen in wat er precies speelt.

In Puerto Natales schoven onder meer vertegenwoordigers van de lokale overheid, de departementen Volksgezondheid en Landbouw, maatschappelijke en dierenbeschermingsorganisaties, lokale dierenartsen en hondeneigenaren aan bij het overleg. Waar zoveel verschillende mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan over zulke controversiële, beladen onderwerpen, is het niet verwonderlijk dat de emoties soms hoog oplopen en er hier en daar harde woorden vallen.

Eén van de gesprekspartners begon direct een betoog over het teleurstellende, onverantwoordelijke gedrag van een andere groep betrokkenen, dat ze illustreerde met een verhaal over haar echtgenoot die door een hond was gebeten. Anderen haalden de schouders op en voorspelden dat er toch nooit iets zou veranderen.

Het IFAW volgt met haar HCD-projecten echter een proces dat speciaal is ontwikkeld om gemeenschappen waarbinnen uiteenlopende standpunten heersen, samen te brengen. Beladen, controversiële onderwerpen worden besproken, om uiteindelijk tot een gezamenlijke, breed gedragen aanpak van de problemen te komen.

We zijn er trots op te kunnen melden dat dit proces in Puerto Natales bijzonder succesvol is verlopen.

Twee dagen lang namen lokale belanghebbenden deel aan een reeks activiteiten waarbij op verschillende onderwerpen werd ingegaan - de problemen die mensen en honden binnen hun gemeenschap ondervinden, het verband tussen de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren, het effect van huidige maatregelen, en nuttige informatie die al over mensen en honden in de stad was verzameld.

HCD-medewerkers bespreken informatie met de deelnemers

Uiteindelijk is het gelukt deze groep mensen te helpen een gezamenlijke visie te ontwikkelen, en ze te laten inzien hoe belangrijk het is om samen toe te werken naar een gemeenschappelijk doel, zodat ze de aanpak van de situatie van honden en mensen samen kunnen verbeteren.

Mensen die bij aanvang van de werkgroep vooraan stonden om hun scepsis en frustraties uit te spreken, bleken na afloop soms de meest geïnspireerde deelnemers. “Jullie hebben onze ogen geopend,” zei een van de deelnemers. “De conclusies van vandaag zouden nooit bereikt zijn als we niet als groep hadden samengewerkt,” verklaarde een ander. “Ik besef nu dat het probleem bij de mensen ligt, en niet bij de honden”.

Deze uitkomst zegt niet alleen iets over het succes van de technieken die het IFAW toepast om betrokkenheid binnen gemeenschappen te stimuleren, het zegt ook zeker iets over de mensen van Puerto Natales, en hun bereidheid om deze problemen zonder omwegen aan te pakken.

Deze nieuwe, geïnspireerde groep mensen beschikt over de kennis, het leiderschap en de middelen om de problemen rond het welzijn van mensen en honden binnen hun gemeenschap aan te pakken. Het was bijzonder om met VWB en de mensen van Puerto Natales te mogen samenwerken.

Na een week in de stad en twee dagen intensieve samenwerking, heeft het IFAW goede hoop dat de ingeslagen weg met eenzelfde enthousiasme zal worden vervolgd.

De komende maanden zal deze gemeenschapsgroep een grote verscheidenheid aan gegevens en informatie verzamelen, waarna het IFAW en VWB zullen terugkeren om te helpen bij de ontwikkeling van een diervriendelijk, duurzaam hondenbeheerplan.

Op de lange termijn zal een succesvolle opstelling en implementatie van dit plan de situatie van de honden op de stoepen van de stad verbeteren, met als uiteindelijk doel: gezonde, tevreden honden, met tevreden mensen naast zich.

--HL

Ga voor meer informatie over hoe het IFAW gemeenschappen ondersteunt op het gebied van dierenwelzijnsbeleid, naar onze speciale pagina's over dit onderwerp.

 

Post a comment

Deskundigen

Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Jan Hannah
Projectleider Northern Dogs