Huisdierenindustrie moet verantwoordelijkheid nemen voor invasieve soorten

Het komt regelmatig voor dat diersoorten die als huisdier, levend aas of voedsel het land worden binnengebracht, ontsnappen of opzettelijk worden vrijgelaten. Soms leidt dit ertoe dat de betreffende soort ‘invasief’ wordt – dat wil zeggen financiële schade of milieuschade aanricht, of schadelijk is voor de volksgezondheid.

Invasieve soorten hebben wereldwijd rampzalige gevolgen en wie anders beweert, onderschat het probleem schromelijk. De schade die wereldwijd wordt aangericht door “pestsoorten” wordt geschat op bijna 1,5 triljoen dollar per jaar. Bovendien sterven huisdieren die in het wild worden vrijgelaten in de meeste gevallen een wrede, ontluisterende dood.

Invasieve soorten vormen bovendien één van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit. Daarom is in het Strategisch Plan 2011-2020 van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (VBD) een aantal doelstellingen geformuleerd om het probleem aan te pakken. Zo wil men invasieve soorten en routes in kaart brengen en prioriteiten vaststellen, prioriteitssoorten inperken of uitroeien en maatregelen nemen om introductie en vestiging van nieuwe soorten te voorkomen.

De belangenvereniging van de huisdierenbranche hield gisteren een schaduwevenement, waarbij hun eigen ‘oplossingen’ voor het probleem van invasieve soorten werden gepresenteerd. Net als de steenkool-, staal- en olie-industrie en andere schadelijke maar economisch lucratieve bedrijfstakken, deed de huisdierenbranche alle mogelijke moeite om zichzelf schoon te praten.

In hoofdlijnen kwam hun standpunt erop neer dat de bedrijfstak ten onrechte opdraait voor het onverantwoordelijke gedrag en de onwetendheid van huisdiereigenaren. De sector heeft een aantal posters, websites en ander voorlichtingsmateriaal uitgebracht waarin eigenaren op het hart wordt gedrukt hun huisdier niet in het wild vrij te laten.

Mijn persoonlijke favoriet?

Een plastic zak met opdruk, met één zin waarin mensen werd gevraagd geen dieren in het wild vrij te laten. De plastic zak is niet recyclebaar. Het is mooi dat de sector zelf iets aan het probleem doet, maar het is bij lange na niet genoeg.

Waar we bij de aanpak van het probleem vooral tegenaan lopen, is dat het vrijwel onmogelijk is om de werkelijke daders aan te wijzen die de exotische dieren in ecosystemen introduceren. En dat betekent dat er niemand is waar overheden de kosten op kunnen verhalen, of die zij aansprakelijk kunnen stellen.

Op dit moment komen de kosten voor de aanpak van invasieve soorten voor rekening van overheden en daarmee de belastingbetalers. In plaats daarvan zouden we moeten overwegen de kosten te verhalen op de bedrijven en organisaties die goed verdienen aan de handel in soorten die uiteindelijk invasief worden – transportbedrijven, groothandels en winkeliers. Hierdoor worden bedrijven gestimuleerd om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en de introductie van nieuwe invasieve soorten te voorkomen.

–NH 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime