Hoe onderwijs mensen en dieren kan redden

Azzedine Downes, de president-directeur van het IFAW, en Rachel Mazombwe-Zulu, de Minister van Toerisme, Wild en Cultuur, openen een viskwekerij naast Nationaal Park Liwonde in Chikolongo. © IFAW/R.Gangale

Nationaal Park Liwonde in Malawi is voor mij een speciale plek.

Het is niet alleen het leefgebied van talloze charismatische diersoorten, maar de gemeenschappen eromheen gaan heel ver om ervoor te zorgen dat deze dieren worden beschermd.

Toen ik er afgelopen september was, stond ik vol trots naast de Minister van Toerisme, Wild en Cultuur en andere officials tijdens de openingsceremonie van de viskwekerij in de Chikolongo-gemeenschap, waarvan de bouw werd bekostigd door het International Fund for Animal Welfare (IFAW).

Het was een unieke onderneming.

Men hoopte dat de kwekerij en de hekken, die eerder al met steun van het IFAW waren gebouwd, de druk van de stroperij zouden verminderen en het aantal conflicten met wilde dieren in en rond het park, in het stroomgebied van de Shire River, terug zouden brengen. De kwekerij zou mensen de mogelijkheid bieden om in hun levensonderhoud te voorzien, evenals toegang tot veilig drinkwater; de hekken zouden het aantal aanvallen van olifanten op de gewassen van de dorpsbewoners verminderen.

Ze zijn tamelijk succesvol gebleken, en het aantal conflicten met wilde dieren is al snel flink omlaag gegaan.

Maar wij rusten niet snel op onze lauweren.

Maandenlang hard werken heeft geleid tot de reden waarom mijn collega's Nancy Barr en Erica Martin vandaag op de Nanthomba-basisschool zijn, aan de westrand van Liwonde.

Het IFAW kondigt een mijlpaal aan in de samenwerking tussen programma's: een samenwerkingsverband met HELP ('Hope, Educate, Love, Protect', oftewel 'hoop, scholing, liefde en bescherming'), een non-profitorganisatie die zich richt op Malawi. Samen zullen de organisaties binnen deze Malawische gemeenschap voorlichting gaan geven over het behoud van diersoorten en zullen ze de gemeenschap voorzien van diverse andere schoolartikelen.

We maken optimaal gebruik van elkaars kracht: het Animal Action Education Programme van het IFAW heeft expertise in dierenwelzijn en voorlichting over natuurbehoud, en HELP heeft een strategie geformuleerd om zowel leraren als leerlingen op school te houden, zodat het aantal schoolverlaters en zittenblijvers wordt verminderd. Ons werk heeft rechtstreekse voordelen voor 1.000 leerlingen, hun families en mensen binnen de plaatselijke gemeenschap, die allemaal dagelijks in contact komen met het wild in Liwonde.

Het IFAW is al begonnen met het ontwikkelen van de nieuwe curricula en we werken samen met HELP in het ondersteunen van de Nanthomba-school. We voorzien de school van boeken en bureaus, en we bouwen twee nieuwe blokken met slaapzalen, waar we de leraren-in-opleiding kunnen huisvesten (12 per jaar, afkomstig van het Machinga Teacher Training College). Deze docentassistenten zijn van groot belang om de nieuwe IFAW-curricula duurzaam te kunnen overbrengen en de IFAW-activiteiten te kunnen organiseren; ook zullen er binnen afzienbare tijd in Nathomba niet meer ruim 90 leerlingen per docent zijn, maar 43.

Ons voorlichtingsprogramma over natuurbehoud gaat verder dan alleen het kweken van bewustzijn voor dieren. Het is ook goed voor het welzijn van de menselijke bevolking, doordat het een ondersteunende rol biedt bij een aantal leerdoelen, zoals geletterdheid. We hopen het aantal leerlingen dat slaagt te vergroten, zodat zij zich kunnen opwerken tot productieve burgers en tot de leiders van de toekomst.

Verder heeft recent onderzoek aangetoond dat het behoud van dieren in Afrikaanse landen met beter onderwijs effectiever is dan in landen waar scholen ontbreken en de corruptie welig tiert (zelfs wanneer die laatste landen hun wildparken hebben uitgebreid).

Om beter inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan een lange termijn bescherming van de olifanten heeft een team van ecologen van onder meer de Universiteit van Wageningen de aantallen olifanten in de diverse landen naast elkaar gelegd.

Zij concludeerden dat de olifantendichtheid in de diverse landen “sterk correleert met het natuurbeleid, de geletterdheid, de corruptie en het economisch welzijn, en minder sterk met de beschikbaarheid van voedsel of water voor deze dieren.”

Als andere projecten net zo sterk op elkaar aansluiten als bij ons in Malawi, weten we zeker dat we een verschil kunnen maken voor dieren én voor mensen.

--AD

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime