Het doden van olifanten stoppen door de vraag naar ivoor te verkleinen

Zoals we al vele malen eerder hebben bericht, worden olifanten in een verbluffend hoog en alsmaar hoger tempo gedood om van hun slagtanden. Dit weten we uit waarnemingen uit de eerste hand , onze onderzoeken naar de dodelijke ivoorhandel en door het recordaantal ivooronderscheppingen in 2011.

In een recent onderzoeksartikel door Jeffrey Gettleman in The New York Times, getiteld “Elephants Dying in Epic Frenzy as Ivory Fuels Wars and Profits (Door ivoor aangewakkerde spiraal van geweld en winstbejag kost olifanten massaal het leven)”, wordt uitgebreid ingegaan op hoe steeds meer olifanten worden gedood als gevolg van een militarisering van de stropers en het meer georganiseerd opereren van de smokkelaars.

Met een illustratie bij Gettlemans artikel is aangegeven uit welke delen van Afrika het meeste ivoor afkomstig is en wat de meest voor de hand liggende bestemmingen in Azië zijn.

“De overgrote meerderheid van het illegale ivoor — deskundigen spreken over maar liefst 70 procent—vindt zijn weg naar China, en hoewel de Chinezen ivoor al eeuwenlang als zeer begerenswaardig beschouwen, waren er nooit eerder zoveel mensen vermogend genoeg om het te kopen,” zo schrijft Gettleman. “Als gevolg van de grote economische opgang is er in China een bijzonder grote middenklasse ontstaan, die de prijs van ivoor in de straten van Beijing heeft opgedreven tot een recordbedrag van zo'n 500 dollar per kilo.”

Het IFAW bestrijdt de illegale ivoorhandel in elke fase van de dodelijke toeleveringsketen – van de Afrikaanse savanne en bosgebieden tot de kleine winkels in Beijing en de veilingsites.

In maart bevestigde een communicatieteam van het Franse IFAW-kantoor dat stropers in het BoubaNjida Park in Kameroen in enkele weken tijd honderden olifanten hadden gedood. De regering van Kameroen reageerde nauwelijks op de slachtpartij, totdat het team van het IFAW de internationale media inschakelde, waardoor de regering zich gedwongen zag het leger te sturen om een eind te maken aan de ongeremde stropersactiviteiten.

 

Zoals Céline Sissler-Bienvenu aangaf in haar blog op IFAW.org, waren de stropers opstandelingen die vanuit Soedan de grens waren overgestoken. Aangenomen wordt dat het geld dat wordt buitgemaakt met de verkoop van slagtanden van illegaal gedode olifanten, wordt gebruikt voor de aanschaf van militaire wapens.

 

Het IFAW biedt financiële steun, uitrusting en training aan douanebeambten, wetshandhavers, parkopzichters en anderen die verantwoordelijk zijn voor het indammen van de stroom illegaal ivoor – niet alleen in Afrika, maar ook in het Midden Oosten, een cruciale doorvoerpost voor smokkelaars.

 

Zo heeft het IFAW geld beschikbaar gesteld voor een trainingsprogramma op het Botswana Police College in Botswana voor controleurs op het gebied van natuurbescherming uit 10 verschillende landen. De workshop werd verzorgd door Interpol, ondersteund door Environment Canada. De training concentreerde zich op fundamentele handhavingsvaardigheden die een essentiële rol hebben gespeeld in het succes van Operatie WORTHY, een multinationale operatie van Interpol en IFAW ter bestrijding van de smokkel van producten van olifanten en neushoorns binnen Afrika. Met de steun van het IFAW kon uitrusting voor deze operatie worden aangeschaft.

 

Interpol voerde Operatie WORTHY in het voorjaar van 2012 uit in 14 Afrikaanse landen. Interpol-lidstaten arresteerden 214 verdachten en onderschepten 2 ton aan gesmokkeld olifantenivoor, 20 kilo neushoornhoorn en 30 illegale wapens, waarbij het in de meeste gevallen ging om militaire wapens.

De operatie vormt slechts een onderdeel van de langetermijnaanpak die het IFAW toepast voor een vermindering van de smokkel van ivoor en neushoornhoorn in Afrika en daar buiten.

Naar aanleiding van jarenlang onderzoek van de ivoormarkten in China publiceerde het IFAW eerder dit jaar “Making a Killing: een onderzoek naar de ivoormarkten in China in 2011”, een rapport over de vernietigende impact van de door CITES goedgekeurde verkopen van ivoorvoorraden aan China. Deze verkopen stimuleerden de marktvraag naar ivoor, waarbij de legale markt een ideale dekmantel vormde voor de illegale handel, die de stropersactiviteiten in Afrika grenzeloos aanwakkert.

Naar aanleiding van informatie die het IFAW publiceerde in het rapport “Making a Killing”, deed de Chinese bospolitie een inval op de Chengtian antiekmarkt bij Beijing, waarbij 107 stuks illegaal ivoor en andere producten van wilde dieren werden aangetroffen. Slechts 1 van de 22 winkels beschikte over een vergunning voor de verkoop van ivoor.

We pakken ook de vraagzijde in China aan en doen er alles aan om het aantal afnemers van ivoor te laten afnemen. We doen dat bijvoorbeeld met informatiecampagnes in openbare ruimten, zoals onze Denk Goed Na-campagne op de nieuwe internationale luchthaven Kunming Changshui, waarmee reizigers worden opgeroepen geen producten te kopen die zijn gemaakt van bedreigde diersoorten. De campagne is een gezamenlijk initiatief van het IFAW, de Chinese douane en de CITES-autoriteiten.

Met dit initiatief hebben we veel mensen in China kunnen bereiken. Zo velen zelfs, dat het Onderwijsbureau van Zhejiang besloot het grote idee achter onze advertentiecampagne “Mama, ik heb tanden gekregen” te gebruiken voor het onderdeel Chinese taal van de Nationale Toelatingsexamens voor het Hoger Onderwijs, waaraan jaarlijks bijna 300.000 studenten in de provincie Zhejiang deelnemen.

Een onderzoek van het IFAW wees uit dat 70 procent van de Chinese consumenten niet wist dat voor ivoor olifanten worden gedood. Met IFAW’s advertentiecampagne “Mamma, ik heb tanden gekregen” wordt uitgelegd dat ivoor altijd afkomstig is van dode olifanten en worden mensen opgeroepen geen ivoorproducten meer te kopen.

Op het internet, waar de verkoop van ivoor moeilijk te controleren is, hebben we dan misschien geen grote overwinningen geboekt, maar wel een heleboel kleine. Zo heeft bijvoorbeeld de grootste Chinese internetzoekmachine Baidu.com, op aandringen van het IFAW, meer dan 16.000 advertenties voor illegale producten van wilde dieren (hoofdzakelijk ivoor) verwijderd en 24 online forums gesloten. Vervolgens heeft Baidu bovendien de bescherming van bedreigde diersoorten opgenomen in het eigen screeningsbeleid.

Bekijk deze video om te zien hoe u meehelpt aan de frontlinie  om olifanten in Kenia te beschermen.

Steun ons werk om mensen bewust te maken van de gevaren die de Afrikaanse olifant bedreigen: teken IFAW’s petitie Zeg NEE! tegen ivoor en sluit u aan bij de olifantenmars op Facebook.

--AD

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie