Handelsverbod op zeehondenproducten aangevochten bij WHO, maar nieuw onderzoek toont juistheid verbod aan

Een nieuw veterinair rapport ondersteunt het door de EU ingestelde importverbod op zeehondenproducten.Recent in het wetenschappelijke tijdschrift Marine Policy gepubliceerde onderzoeksresultaten bevestigen wat het IFAW en anderen al tientallen jaren zeggen: dat de commerciële zeehondenjacht inherent wreed is, en dat het onmogelijk is om de commerciële zeehondenjacht vorm te geven op een wijze waarbij wreedheden tegen dieren worden vermeden.

Dierenartsen Andrew Butterworth en Mary Richardson analyseerden videomateriaal en studies van de Canadese commerciële zeehondenjacht.

Hun conclusies zullen voor medestanders van het IFAW niet als een verrassing komen. En ook de Europese Commissie zal zich gesterkt voelen in haar voornemen pal achter het Europese verbod op zeehondenproducten te blijven staan. Zeker nu Canada en Noorwegen hebben besloten het verbod dit jaar bij de Wereldhandelsorganisatie aan te vechten.

De belangrijkste conclusies van de auteurs:

  • “de mogelijkheid dat dierenleed tijdens de jacht wordt aangericht, blijft bestaan en zal misschien zelfs toenemen”
  • “uit een evaluatie van beschikbare gegevens blijkt dat algemeen aanvaarde grondslagen voor het op humane wijze doden van zeehonden tijdens de commerciële jacht niet effectief of consequent kunnen worden nageleefd”
  • “zowel het doodschieten als het doodknuppelen van zeehonden tijdens de commerciële zeehondenjacht moet als inherent wreed worden beschouwd. De methoden die thans binnen de commerciële jacht op zeer grote aantallen dieren worden toegepast, steken bijzonder ongunstig af tegen de verwachtingen die de samenleving en de internationale wet- en regelgeving aan het massaal doden van dieren voor commerciële doeleinden stellen.“
  • “het is duidelijk dat er betrouwbare gegevens voorhanden zijn, die erop wijzen dat tijdens de Canadese commerciële zeehondenjacht op grote schaal wreedheden worden begaan”
  • “de Canadese commerciële zeehondenjacht past procedures toe die aantoonbaar niet voldoen aan internationaal erkende normen voor humaan slachten. Tijdens deze jacht worden uit winstbejag dieren onacceptabele (en onwettige) dingen aangedaan. De bewijzen tonen duidelijk aan dat de maatregelen die overheden hebben genomen voor het verbieden van de handel in zeehondenproducten gerechtvaardigd zijn, en dat ze dat ook in de toekomst zullen blijven.”

Bij het IFAW is al sinds lange tijd bekend dat de commerciële zeehondenjacht inherent wreed is. Ook de Europese Commissie en bezorgde burgers in de hele wereld beseffen dit. Dit recente rapport is slechts een aanvulling op de groeiende stapel bewijzen waaruit slechts één conclusie mogelijk is: de commerciële zeehondenjacht is wreed, onnodig, en in de eenentwintigste eeuw niet langer te verdedigen.

Het is tijd om de zeehondenjacht naar de geschiedenis te verwijzen.

--SF

Butterworth A, Richardson M. A review of animal welfare implications of the Canadian commercial seal hunt. ("Een onderzoek naar de implicaties van de Canadese commerciële zeehondenjacht op het dierenwelzijn") Mar. Policy (2012), https://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2012.07.006

 

Post a comment

Deskundigen

Sheryl Fink, Hoofd Wildlifecampagnes, IFAW Canada
Hoofd Wildlifecampagnes, IFAW Canada
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering