Halsbandzenders voor weesolifanten getest

Om olifantenzenders te testen, verplaatsen we ze naar verschillende locaties en kijken we of de informatie die we via de gps-signalen binnenkrijgen, klopt.

Een aantal olifanten die zijn gerehabiliteerd door het GRI-Elephant Orphanage Project (EOP) krijgen later deze maand een halsbandzender omgehangen. Om te controleren of de zenders goed werken, worden ze op dit moment getest.

Dat doen we door ze op verschillende locaties, onder verschillende omstandigheden te gebruiken. We testen ze vooral bij verschillende soorten vegetatie met een wisselende dichtheid (bijv. open grasland, struiken, dikke bomen). We verplaatsten de zenders steeds naar een nieuwe locatie minstens 200 meter verderop en zorgden ervoor dat er tussen de zenders onderling een tussenruimte bleef van een meter. Het EOP-team registreerde steeds de exacte gps-locatie, voordat de zenders werden verplaatst. Dat gebeurde om de drie uur. Op die manier konden we zien of de gps-signalen van de zenders goed binnenkwamen.

De testfase is heel goed verlopen.

Deze jongvolwassen olifanten trekken er soms zelf op uit en daarbij is het belangrijk dat we ze in de gaten houden. Zo krijgen we een idee van hun foerageergedrag, hun socialisatie met wilde olifanten en in hoeverre ze al onafhankelijk zijn van de uitzetlocatie in Kafue. We willen weten hoe ver ze zich van de opvanglocatie wagen en er zeker van zijn dat ze niet in door mensen bewoonde gebieden terechtkomen (wat zou kunnen leiden tot schade aan oogsten en andere conflicten tussen mens en olifant).

Deze informatie kunnen we verzamelen via de satellietzenders. Die geven via internet een gps-signaal door waarmee we kunnen zien waar de dieren zich bevinden. Die bewegingen kunnen we vervolgens downloaden en op een kaart weergeven. In oktober 2015 kregen Chamilandu en Batoka zo'n zelfde satellietzender (dankzij IFAW en ProWildlife). Op datzelfde moment kreeg Tafika, die altijd meer afhankelijk van de kudde en de oppassers was, een VHF-halsbandzender. Bij zo'n zender wordt een draagbare antenne gebruikt die met klikjes aangeeft hoe dicht men de olifant genaderd is.

Dr. Miguel de Gabriel, een onderzoeker van het IFAW die toezicht houdt op de tests, bevestigt hier de halsbandzender van Chamilandu.

Er zijn meer olifanten die zich onafhankelijker beginnen te gedragen. Nu we een aantal nieuwe en meer geavanceerde satellietzenders hebben ontvangen van Vectronics Aerospace, willen we deze dieren ook zo snel mogelijk een zender geven.

Op de uitzetlocatie Kafue van het EOP in Kafue National Park in Zambia verblijven op dit moment 12 weesolifanten.

--LO

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime