Goede samenwerking NGO's essentieel voor welslagen Interpolprogramma Milieucriminaliteit

Vertegenwoordigers van Interpol en andere grote NGO's verzamelden zich kortgeleden op het IFAW-kantoor in Washington D.C. om te praten over samenwerking.Onlangs kwamen vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties uit Washington bijeen in het kantoor van IFAW in deze stad. Aanleiding was een rondetafelgesprek dat het IFAW ter plaatse had georganiseerd in samenwerking met het Interpolprogramma Milieucriminaliteit.

De aanwezige NGO's kregen uitgebreide informatie over ons partnerschap met Interpol, wat model staat voor samenwerking tussen Interpol en NGO's. Onze eigen én gezamenlijke aanpak van wildlifecriminaliteit was één van de onderwerpen die daarbij aan bod kwamen. De deelnemers waren afgevaardigden van de Wildlife Conservation Society (WCS), de Freeland Foundation, Humane Society International (HSI), Conservation International (CI), de African Wildlife Foundation (AWF) en het Environmental Law Institute.

De discussies draaiden vooral om de rol die NGO's kunnen spelen in de verbetering van het toezicht op de naleving van wildbeschermingswetten en het belang van nauwe samenwerking met handhavingsinstanties. Daarnaast was er echter ook speciale aandacht voor de vraag hoe voor de bestrijding van internationale wildlifecriminaliteit het beste kan worden samengewerkt met intergouvernementele instanties als het Interpolprogramma Milieucriminaliteit.

De aanwezige Interpolmedewerkers praatten de aanwezigen bij over PROJECT WISDOM, een door Interpol geleid initiatief voor verbetering van de beheers- en handhavingscapaciteit met het oog op de bescherming van olifanten en neushoorns in Afrika.

Het IFAW werkt nauw samen met Interpol voor de implementatie van Project WISDOM. En die samenwerking heeft al vruchten afgeworpen: door grensoverschrijdende handhavingsoperaties zijn netwerken van wildlifecriminelen in verschillende delen van Afrika doorgesneden.

In de loop der jaren heeft de samenwerking tussen het IFAW en Interpol positieve resultaten opgeleverd voor bedreigde diersoorten (olifanten, neushoorns, tijgers). Het was dan ook bijzonder dat we de uitgenodigde NGO's konden laten zien wat we samen met Interpol hebben bereikt en ideeën konden wisselen over hoe we beter en uitgebreider kunnen samenwerken met het oog op effectievere handhaving.

De negatieve gevolgen van wildlifecriminaliteit blijven niet beperkt tot individuele landen, en daarom zijn grensoverschrijdende samenwerking en coördinatie van essentieel belang. Financiële en technische ondersteuning van NGO's kan het verschil maken - en maakt ook nu al het verschil - tussen succes en mislukking op regionaal niveau, zeker in ontwikkelingslanden waar overheden zelf niet over voldoende middelen beschikken.

NGO's leveren een belangrijke bijdrage en zullen dat ook in de toekomst blijven doen – onder andere aan de uitbreiding van de handhavingscapaciteit en trainingen, de opsporing en bestrijding van corruptie, de bewaking van leefgebieden en het uitvoeren van populatietellingen, het geven van publieksvoorlichting en het ondersteunen van anti-stropersmaatregelen.

Volgens Interpol en de VN-organisatie tegen misdaad en drugs (UNODC), vormt wildlifecriminaliteit één van de grootste bedreigingen voor de natuurlijke systemen die onmisbaar zijn voor het voortbestaan van de mens. Het illegaal in bezit nemen, verspreiden en verkopen van producten van wilde dieren is een aanzienlijk grensoverschrijdend probleem, dat met dezelfde handhavingsinstrumenten dient te worden aangepakt als de smokkel van drugs, mensen en wapens.

Het Interpolprogramma Milieucriminaliteit biedt een mechanisme voor regio-overschrijdende samenwerking. Het biedt een internationaal netwerk voor het uitwisselen van informatie en ondersteunt in ontwikkelingslanden de opleiding van handhavingsambtenaren op het gebied van wildlifecriminaliteit.

Hoewel de rondetafel meer vragen opleverde dan antwoorden, heerste er een algemene consensus dat de internationale gemeenschap voor een effectieve bestrijding van wildlifecriminaliteit afhankelijk is van nauwe samenwerking tussen overheden en intergouvernementele en non-gouvernementele organisaties.

--KA

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie