Giraffen door snelle afname als 'kwetsbaar' op Rode Lijst

The decline of the giraffe has been dubbed the “silent extinction” because of giraffes’ quiet nature and the lack of worldwide attention. PHOTO:  © IFAW/B. Hollweg

De giraf heeft op de nieuwste Rode Lijst van bedreigde soorten van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) de status 'kwetsbaar' gekregen. Aanleiding voor de herziene status is het feit dat het aantal giraffen in slechts dertig jaar tijd met meer dan 40% is afgenomen. Gezien de rustige aard van de giraf en het feit dat de wereld niet of nauwelijks reageert op het langzame verdwijnen van het langste dier ter wereld, spreekt men ook wel over de 'stille uitsterving'.

Tijdens mijn studie aan de Universiteit van Michigan kreeg ik de kans naar Oost-Afrika te gaan om daar mee te werken aan een lopend onderzoek naar wilde giraffenpopulaties op de graslanden van Kenia. Elke ochtend stond ik om vijf uur op en werd ik midden in de wildernis gedropt met een lunchpakket, een fluitje voor noodsituaties en een notitieboek. Ik zocht dan de plaatselijke kudden giraffen op en volgde ze. Ik verzamelde gegevens over hun eetgewoonten en gedrag, die vervolgens werden gebruikt om te bepalen of de kudden de grens van de draagkracht van het ecosysteem al hadden bereikt. Het was belangrijk om te achterhalen of concurrentie over beperkt beschikbare natuurlijke hulpbronnen een negatief effect had op hun gezondheid of voortplantingssucces.

In 1985 ging men nog uit van meer dan 151.000 giraffen in Afrika; in 2015 werd hun aantal geschat op nog maar op 97.500.

Er is een groot aantal uiteenlopende factoren waaraan deze forse afname kan worden toegeschreven. Voorbeelden zijn de handel in busmeat, onrust in de landen waar giraffen voorkomen, waardoor bescherming van wilde dieren vrijwel ontbreekt, en verlies van leefgebied door verstedelijking en uitbreiding van landbouwgrond. Andere factoren die bijdragen aan het hogere sterftecijfer zijn de trofeejacht, de handel in lichaamsdelen van giraffen en botsingen met voertuigen en hoogspanningskabels. Daar komt nog bij dat bij een aantal giraffenpopulaties een nieuwe ziekte is vastgesteld, waarbij zich op de huid van de dieren een dikke eeltlaag vormt. Tot nu toe is niet vastgesteld dat bij besmette giraffen de basisbehoeften of de gezondheid ernstig in gevaar komen, maar hier moet nog verder onderzoek naar worden gedaan.

Van een aantal onderpopulaties in geschikte leefgebieden met adequate bescherming tegen stropers - in combinatie met publieksvoorlichting en maatschappelijke projecten - is bekend dat ze zich hebben hersteld of zelfs uitgebreid. Hier moet echter nog verder onderzoek naar worden gedaan. Waar mogelijk moeten nieuwe beschermingsmaatregelen worden getroffen om onnodige bedreigingen en vermijdbare sterfte bij deze iconische soort tegen te gaan.

Giraffen kunnen niet voor zichzelf spreken. Daarom zoeken het IFAW en onze partners naar manieren om deze 'stille uitsterving' te stoppen. Binnenkort komen we met meer informatie over hoe jij ons daarbij kunt helpen.

--JF

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime