Europese Unie staat sterk in verdediging importverbod op zeehondenproducten

Jagers jagen op zadelrobben tijdens de Canadese commerciële jacht in de Golf van St. Lawrence in 2009. © IFAW

We kregen vandaag het fantastische nieuws dat het Europese Hof in Luxemburg het importverbod op zeehondenproducten van de Europese Unie steunt. Hier op kantoor heerste de sterke angst dat de beslissing naar de andere kant uit zou vallen, zeker na deze krantenkop eerder deze week. Gelukkig maakte het Hof erg duidelijk dat we ons geen zorgen hadden hoeven maken.

De uitspraak van het Hof valt op door de duidelijkheid, in hun persbericht komt dit goed naar voren:

De wetgevende macht van de Europese Unie is van mening dat, wanneer er geen actie wordt ondernomen op EU-niveau, belemmeringen van de handel zouden ontstaan. Om deze reden moest er actie ondernomen worden om de regels op elkaar af te stemmen en zo te voorkomen dat de interne markt in zeehondenproducten verstoord zou worden.

Deze bewoordingen zijn erg belangrijk. Ze tonen aan dat het importverbod van de EU gebaseerd werd op de zorgen van Europese burgers over de wreedheid van de jacht, maar meer nog om verstoring van de handel te voorkomen door het afstemmen van regels.

Het Hof bevestigt dat het doel van de regels, welke de verbetering is van de condities van interne markt, rekening houdend met de bescherming van het dierenwelzijn, niet bereikt kan worden als enkel de lidstaten actie ondernemen. Actie op EU-niveau is nodig.

U kunt de hele uitspraak hier lezen.

De reden dat deze beslissing zo belangrijk is, is de zaak die Canada en Noorwegen hebben aangespannen bij de Wereldhandelsorganisatie. Momenteel bekijkt de WHO het importverbod op zeehondenproducten van de EU.

Nu het Europese Hof heeft bevestigd dat het importverbod niet in strijd is met de handelsregels, wordt de kans groter dat de WHO tot dezelfde conclusie komt. Deze beslissing wordt pas genomen in oktober, na de tweede hoorzitting in Genève volgende week.

Op dit moment zijn we erg blij dat weer een hindernis in het gevecht om de zeehonden te beschermen overwonnen is.

--Barbara Slee

Blijf op de hoogte na de hoorzittingen in Genève volgende week.

Post a comment

Deskundigen

Sheryl Fink, Hoofd Wildlifecampagnes, IFAW Canada
Hoofd Wildlifecampagnes, IFAW Canada
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering